Aktualizacja strony została wstrzymana

Ksiądz katolicki zawiera(ł) gejowskie „związki małżeńskie” od 1989 roku

Ksiądz Gerard L. Branconnier, który został w 1993 roku pozbawiony możliwości sprawowania funkcji kapłańskich po polubownym załatwieniu sprawy w procesie o molestowanie seksualne, przeprowadzał ceremonie „zaślubin” gejowskich par „małżeńskich” – ujawnił niedawno powód procesu, przedstawiając opinii publicznej kopie filmowe.

Powód Paul A. Guries, który jako 16-letni chłopiec molestowany był przez ks. Branconier, ujawnił że kopie filmów z ceremoni zawierania „związków małżeńskich” par gejowskich dostarczył diecezji w Massachusetts już w 1993 roku, której kolejni biskupi: Timothy J. Harrington i Daniel P. Reilly, oraz obecny bp Robert J. McManus, ani razu nie wspomnieli o jej istnieniu. Paul Guries w liście do bp. McManus twierdzi, że wie o tym, iż ks. Branconier cały czas przewodniczy takim ceremoniom, mimo iż pozbawiony został sprawowania funkcji kapłańskich 13 lat temu. Stanowisko w tej sprawie bp. R. McManus jest o tyle dziwne, że znany jest on ze stanowczej krytyki „małżeństw” homoseksualistów.

Paul Guries w liście zauważył również, że pewnego razu uczestnicząc w pogrzebie był świadkiem jak ks. Branconnier ubrany był w szaty liturgiczne i podpisywał się w księdze jako ksiądz, co świadczyłoby o tym, że ks. Branoconnier był tylko zawieszony w prawach sprawowania funkcji kapłańskich, a nie pozbawiony nich. Paul Guries wniósł zażalenie do watykańskiej Kongregacji do Spraw Duchowieństwa, Nuncjusza Apostolskiego w Stanach Zjednoczonych i biskupa R. McManus, z prośbą o laicyzację ks. Branconnier.

Film udostępniony został również opinii publicznej i umieszczony jest w Internecie pod adresem: http://worcestervoice.com/gerard_l__branconnier.htm#15%20years

 

.