Aktualizacja strony została wstrzymana

Zapamiętajcie nazwiska tych senatorów

Oni głosowali w Senacie za przyjęciem traktatu lizbońskiego, a tym samym za likwidacją suwerenności Państwa Polskiego. Zapamiętajcie te nazwiska.

Platforma Obywatelska

Ł.M.Abgarowicz, M.Adamczak, M.Augustyn, J.Bergier, S.Bisztyga, K.Bochenek, B.M.Borusewicz, B.Borys-Damięcka, J.Duda, P.K.Głowski, S.A.Gorczyca, R.J.Górecki, M.T.Grubski, P.A.Gruszczyński, A.S.Grzyb, S.A.Iwan, S.Jurcewicz, L.Kieres, K.M.Kleina, R.Knosala, M.Konopka, S.Kowalski, K.Kwiatkowski, R.E.Ludwiczuk, Z.H.Meres, T.W.Misiak, A.A.Motyczka, R.K.Muchacki, I.Niewiarowski, M.Okła, J.Olech, A.Owczarek, M.Pańczyk-Pozdziej, Z.M.Pawłowicz, A.Person, A.K.Piechniczek, K.M.Piesiewicz, J.W.Rachoń, M.D.Rocki, J.Rotnicka, J.Rulewski, J.Sepioł, W.Sidorowicz, E.S.Smulewicz, J.Swakoń, Z.M.Szaleniec, A.Szewiński, G.A.Sztark, M.Trzciński, P.Wach, M.S.Witczak, E.K.Wittbrodt, M.Wojtczak, H.M.Woźniak, J.Wyrowiński, K.P.Zaremba, P.B.Zientarski, M.Ziółkowski.

 

Prawo i Sprawiedliwość

G.P.Banaś, G.Czelej, W.Dajczak, T.J.Gruszka, S.Karczewski, M.Klima, B.J.Korfanty, N.J.Krajczy, K.Majkowski, A.Massalski, W.Z.Ortyl, B.J.Paszkowski, Z.Romaszewski, S.Sadowski, K.A.Wiatr. 

 

Bez przynależności:

Włodzimierz Cimoszewicz

 

Za: Blog Miroslawa Orzechowskiego

 

Skip to content