Aktualizacja strony została wstrzymana

Kościoły w Chyrowie i Czerniowcach wracają do wiernych

Po 18 latach starań wierni w Chyrowie k. Sambora na Ukrainie – przed II wojną światową polskie Kresy Wschodnie – odzyskali kościół św. Wawrzyńca. W odzyskanej świątyni Mszy św. 21 lutego, w obecności duchowieństwa i wiernych, przełożonych i alumnów lwowskiego Wyższego Seminarium Duchownego oraz pielgrzymów z Polski przewodniczył metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. Kościół odzyskał także świątynię Najświętszego Serca Jezusowego w Czerniowcach.

Na początku Mszy św. w kościele św. Wawrzyńca w Chyrowie abp Mokrzycki przeprosił „za wszelkie przewinienia wobec Boga”, za zniszczenie świątyni oraz ponownie poświęcił budynek.

Po II wojnie światowej kościół był zamknięty, później zamieniony na magazyn, a następnie, po przebudowie, jego pomieszczenia wykorzystano jako dom kultury i siedzibę organizacji kozaków.

Nasi Ojcowie i Praojcowie zbudowali tę murowaną świątynię, która podczas rządów komunistycznych była sponiewierana i przybrała taki oto wygląd. Stoimy tu, aby w pokornej modlitwie uwielbiać Boga, który znów będzie mógł zamieszkać w tej świątyni. Stajemy, aby uwielbiać Boga z wszystkimi żyjącymi z Bogiem i w Bogu świadkami wiary – mówił w homilii metropolita lwowski.

Od niedzieli Msza św. w kościele św. Wawrzyńca w Chyrowie będzie odprawiana codziennie. Proboszczem parafii został ks. Paweł Czyryk, młody kapłan pochodzący z obwodu tarnopolskiego.

Staraliśmy się o ten kościół 18 lat. Mieliśmy wiele kłopotów, starań i zawsze nam odmawiano w urzędach zwrotu świątyni – wspomina w rozmowie z KAI Janina Piróg, przewodnicząca rady parafialnej. Przypomniała, że kościół został zwrócony dzięki arcybiskupowi Mokrzyckiemu oraz staraniom prawnika ze Starego Sambora. – Ten dzień jest dla nas bardzo szczęśliwy nie zapomnę go do śmierci. Bóg zapłać wszystkim! – wyznała przewodnicząca rady parafialnej.

Nasza radość jest tym większa, gdyż aż 18 lat starano się o odzyskanie tego kościoła – powiedział KAI abp Mokrzycki. Przypomniał, że sąd już dawno wydał wyrok, aby kościół został zwrócony wspólnocie katolickiej, ale władze lokalne nie stosowały się do niego. – 18 lat „dojrzewały” do decyzji – podkreślił hierarcha.

Z zewnątrz kościół zachował wygląd świątyni, ale wewnątrz został przegrodzony i są w nim dwa piętra. – Powoli będziemy starali się znaleźć środki aby powrócił do dawnej świetności – zaznaczył metropolita lwowski. Poinformował, że przeprowadził już rozmowę z przewodniczącym rady miasteczka Chyrów Iwanem Holubeciem w sprawie rozgraniczenia kościoła i przylegających do niego pomieszczeń budynku domu kultury.

Parafia rzymskokatolicka w Chyrowie istnieje od 1531 r. Obecny kościół p.w. św. Wawrzyńca został wybudowany na początku XVIII w. Kilka razy dokonywano jego rozbudowy i wzniesiono dzwonnicę.

Po II wojnie światowej kościół został zamknięty. Przez jakiś czas mieścił się tam magazyn, później pomieszczenie świątyni adaptowano na dom kultury. Po odrodzeniu wspólnoty rzymskokatolickiej w Chyrowie wierni od 18 lat starali się o zwrot kościoła św. Wawrzyńca. Źadna z pozostałych miejscowych wspólnot nie rości sobie pretensji do odzyskania budynku. W miejscowości czynna jest cerkiew greckokatolicka, a prawosławni otrzymali dawną kaplicę jezuitów.

Katolicy w Czerniowcach odzyskali kościół

Na mocy uchwały czerniowieckiej rady obwodowej Kościół Rzymskokatolicki odzyskał po latach świątynię Najświętszego Serca Jezusowego w Czerniowcach – poinformował 20 lutego rzecznik prasowy miejscowych władz. Do niedawna w świątyni znajdowało się obwodowe archiwum państwowe.

Cieszę się bardzo, że po tylu latach tak duże miasto będzie miało drugą parafię rzymskokatolicką – powiedział KAI abp Mieczysław Mokrzycki. Zaznaczył, że w najbliższym czasie zostanie tam erygowana parafia, którą będą prowadzić jezuici.

Wierni obrządku łacińskiego od lat domagali się od miejscowych władz zwrotu kościoła Najświętszego Serca Jezusowego. W tej dzielnicy mieszka wiele osób starszych, rodzin z małymi dziećmi oraz studentów, którzy przyjeżdżają do Czerniowców na studia z katolickich parafii Bukowiny i Podola. Ponieważ dyrekcja archiwum nawet nie udostępniała świątyni wspólnocie katolickiej, zmuszona ona była gromadzić się na nabożeństwa i spotkania w mieszkaniach prywatnych. Ostatnio deputowani obwodu czerniowieckiego przegłosowali, żeby zwrócić kościół Najświętszego Serca Jezusowego katolikom.

W 1885 r. bł. abp Zygmunt Szczęsny Feliński sprowadził do Czerniowców ojców jezuitów, którym przekazał na klasztor własny dom, gdzie znajdowała się też kaplica dla wiernych. Nowy kościół konsekrował w 1894 r. metropolita lwowski abp Seweryn Morawski. W 1945 r. władze sowieckie najpierw przekazały świątynię prawosławnym, po czym umieściły tam siedzibę archiwum. Kościół został podzielony na dwa piętra. Z dawnego wystroju pozostały tylko fragmenty witraży. Ostatnio pochyliła się neogotycka wieża, a ściany świątyni są zawilgocone. W Czerniowcach czynny jest kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Inny kościół pw. św. Antoniego, gdzie po wojnie znajdował się klub, został na początku lat 90. XX w. przekazany grekokatolikom.

Źródło: KAI

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,4861,2,0,1,I,informacje.html