“Osoby żyjące w szczęśliwych związkach małżeńskich posiadają znacząco niższe ciśnienie krwi” – wykazują badania uniwersytetu BYU

Aktualizacja: 2008-03-25 5:57 pm

Badania przeprowadzone przez naukowców z Brigham Young University wykazują, że mężczyźni i kobiety żyjące w szczęśliwych związkach małżeńskich posiadają znacząco niższe ciśnienie krwi niż osoby samotne bądź pary żyjące w nieszczęśliwych związkach.

W badaniu wzięły udzial 204 dorosłe osoby żyjące w związkach małżeńskich oraz 99 osób samotnych, które zgodziły się na całodobowe noszenie urządzeń do pomiaru ciśnienia. Każdemu z badanych pobrano pomiary około 72 razy w ciągu doby, w losowo wybranym czasie, nawet podczas snu.

“Wydaje się, że mamy do czynienia z charakterystycznym pozytywnym wpływem małżeństwa” – powiedział Holt-Lunstad dla Science Daily. “Nie tylko samo małżeństwo wpływa pozytywnie na zdrowie, ale tym co najbardziej pozytywnie wpływa na zdrowie, jest szczęśliwe małżeństwo.”

Dr John Gottman, profesor psychologii University of Washington w Seattle, znany badacz zagadnienia małżeństwa podsumował wyniki mówiąc: “Korzystny wpływ wiernego małżeństwa, to lepsze zdrowie fizyczne, większa odporność na infekcje, mniejsza liczba infekcji i zmniejszone prawdopodobieństwo śmierci na takie choroby jak nowotwór, zawał serca i tym podobne. Innym pozytywem jest długowieczność: ludzie żyją dłużej będąc w związkach małżeńskich, szczególnie w satyfakcjonujących związkach małżeńskich. Poza fizycznymi korzyściami, mamy też korzyści psychiczne. Depresja dotyka te osoby rzadziej, występuje mniej przypadków nerwowości, mniej psychoz, mniej fobii. […] Wskaźnik samobójstw jest również mniejszy dla osób żyjących w związkach małżeńskich.” 

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1862 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]