Unia Europejska: masoneria zwiera szeregi i przechodzi do ataku

Aktualizacja: 2010-02-17 1:39 pm

Europejska masoneria szykuje się do zwarcia szeregów w obronie wartości laickich oraz rozdziału Kościoła od państwa w Unii Europejskiej – donosi „Le Soir”. Belgijska gazeta liberalna tłumaczy, że ma to być odpowiedź na rosnące wpływy „lobby religijnych”, na przykład w pracach legislacyjnych Parlamentu Europejskiego.

Zdaniem dziennika, loże masońskie z różnych krajów Europy są gotowe do szerszej współpracy mimo dzielących je różnic ideologicznych i obrządków, nawet jeśli będą musiały przynajmniej częściowo zrezygnować z właściwej im tajności działania. Skłania je do tego fakt, że w Traktacie z Lizbony przewidziano “regularny, otwarty” dialog instytucji UE z Kościołami – informuje serwis internetowy dziennika „Rzeczpospolita”.

Trzeba, aby różne obrządki masońskie wzięły się do polityki w dobrym tego słowa znaczeniu (…) informowały o laickości i ogłaszały swoją niezgodę na taką czy inną decyzję rządową albo europejską – mówił w wywiadzie były wielki mistrz Wielkiego Wschodu Francji Jean-Michel Quillardet.

Francuski mason wyraził nadzieję na powstanie w przyszłości w Brukseli czegoś w rodzaju przedstawicielstwa europejskiej masonerii i ruchów wolnomyślicielskich. – Politycznie to możliwe, finansowo – mniej. Mamy o wiele mniej środków finansowych niż Kościoły – ubolewał.

Według Quillardeta, równie ważne jak walka o laickość państwa jest promowanie oświeceniowej koncepcji człowieka i obywatela z naciskiem na równość niezależnie od wyznania, rasy czy orientacji seksualnej.

W walce z Kościołem, masoneria może liczyć na wsparcie środowisk laickich. – Europa stała się strategiczna – oświadczył przewodniczący belgijskiego Ośrodka Działań Laickich Pierre Galand. Zapowiedział wiodącą rolę organizacji belgijskich w organizacji ruchu europejskiego na rzecz laickości i “przywrócenia rozdziału Kościoła od państwa” – informuje rp.pl.

Źródło: rp.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=18452 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]