- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Chore projekty socjotechniczne Watykanu: Imigranci szansą na powstrzymanie dechrystianizacji Europy

– Przemieszczanie się chrześcijan może zatrzymać laicyzację świata zachodniego – twierdzą autorzy dokumentu końcowego VI Światowego Kongresu Duszpasterstwa Migrantów i Uchodźców.

Ewangelizatorzy byli zawsze migrantami – czytamy w opublikowanym niedawno dokumencie Papieskiej Rady Duszpasterstwa Migrantów i Ludzi w Drodze. Raport powstał w listopadzie 2009 w Watykanie. Autorzy pisma wskazują, że szczególnie wierni spoza państw tradycyjnie należących do cywilizacji chrześcijańskiej mogą pomóc katolikom powrócić do swych korzeni.

Autorzy dokumentu radzili wiernym, którzy się przemieszczają, by pozostali w łączności także ze strukturami kościelnymi w swoim kraju pochodzenia. Podkreślają także rolę Kościoła w usuwaniu podejrzliwości pomiędzy migrantami i uciekinierami a mieszkańcami krajów, do których przybyli.

Duszpasterze zalecają także wsparcie międzynarodowych kampanii przeciwko dyskryminacji, ksenofobii i rasizmowi, promowanie katolickiego Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, a także pomaganie imigrantom w zachowaniu ich kulturowej tożsamości, gdy sami poważają prawo, kulturę i tradycję państwa, które ich przyjmuje.

sks/Zenit.org