Aktualizacja strony została wstrzymana

Biskup Jerzy Mazur twierdzi, że „Widzimy konwersję Rosji”

Podczas wizyty bp. Jerzego Mazura SVD, w parafii St. Charles Borromeo w Arlington (Virginia) 15 marca br., opowiadał on on swoich przeżyciach i problemach Rosji, gdzie przebywał przez pięć lat, sprawując funkcje biskupa Irkucka i Administratora Apostolskiego na Syberię. W dyskusji stwierdził, że widział wiarę Rosjan i obserwował początki odbudowy Kościoła katolickiego w Rosji. „Widzimy konwersję Rosji” – powiedział biskup Mazur, która – jak stwierdził – jest wynikiem konsekracji Rosji. „Dzięki Bogu, czas prześladowań skończył się.”

KOMENTARZ BIBUŁY: A kiedyż to Rosja została konsekrowana – należy zapytać bp. Mazura? Czy chodzi o tę „konsekrację” z 1984 roku, kiedy to papież Jan Paweł II podczas modlitwy nie wymienił nawet z nazwy przedmiotu konsekracji? Czy ta „konsekracja” została dokonana wespół ze wszystkimi biskupami świata, czego życzyła sobie Najświętsza Panna? No i jak do tej „konsekracji” mają się słowa Najświętszej Maryi, która obiecała nie tylko konwersję Rosji – czego do tej pory nie ma i co przecież każdy dostrzega, no, może z wyjątkiem bp. Mazura – ale i nastanie okresu pokoju na świecie? Czy mamy pokój na świecie od 1984 roku? Ktokolwiek, kto zna nieco historię Fatimy, wyraźnie widzi manipulacje Watykanu, który nie chcąc ujawnić treści Trzeciej Tajemnicy, zniża się do ekwilibrystycznej interpretacji, na dodatek powołując się na heretyckiego „badacza Fatimy”, o. Dhanisa. Jak można wierzyć w nonsensy o dokonanej „konsekracji”, o trwającej „konwersji” Rosji, o „pokoju na świecie”, gdy wokół niekończące się wojny – zrozumie tylko posoborowy rozum lubujący się w łączeniu sprzeczności. A jako że ognia i wody połączyć nie można, ktoś tu musi łgać: albo Najświętsza Maryja albo posoborowa biurokracja kościelna. Wybieraj, bracie i siostro.

 


ZOB RÓWNIEŻ:


CZYTAJ:

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów agencyjnych

Skip to content