Aktualizacja strony została wstrzymana

90. rocznica zaślubin Polski z morzem

Dziś mija 90. rocznica symbolicznych zaślubin Polski z morzem. 10 lutego 1920 r. w Pucku gen. Józef Haller wraz z wicepremierem Wincentym Witosem, ministrem spraw wewnętrznych Stanisławem Wojciechowskim i władzami województwa pomorskiego z Maciejem Ratajem, wojewodą pomorskim dokonali aktu potwierdzającego polską obecność nad Bałtykiem.

Symbolicznym wyrazem zaślubin było wrzucenie przez gen. Hallera do Bałtyku platynowego pierścienia, podarowanego mu wcześniej i ufundowanego przez Polaków mieszkających w Gdańsku. 11 lutego ceremonia zaślubin została powtórzona we Władysławowie, a w morzu znalazł się drugi pierścień od gdańskich Polaków.

„Oto dziś dzień krawi i chwały! – mówił do zgromadzonych gen. Józef Haller – jest on dniem wolności, bo rozpostarł skrzydła Orzeł Biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad morzem polskim. Naród czuje, że już go nie dusi hydra, która dotychczas okręcała mu szyję i piersi”.

Pamiątką zaślubin był wbity do morza słup z wyrytym napisem: „Roku Pańskiego 1920, 10 lutego Wojsko Polskie z gen. Józefem Hallerem na czele objęło na wieczyste posiadanie polskie morze”.

Na mocy traktatu wersalskiego Polska uzyskała dostęp do morza. Polskie wybrzeże liczyło ok. 140 km i były to tereny zaniedbane. Gdańsk został uznany wolnym miastem pod kontrolą Ligi Narodów. Kilka lat później na polskim wybrzeżu wyrosła Gdynia.

Za: Aspekt Polski | http://www.aspektpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2915&Itemid=1

Skip to content