Aktualizacja strony została wstrzymana

USA: kryzys katolickiego szkolnictwa wyższego, czyli Radio Watykańskie zaczyna dostrzegać rzeczywistość

Katoliccy studenci, którzy uczęszczają do katolickich uczelni w Stanach Zjednoczonych częściej skłonni są do porzucenia wiary, niż do jej pogłębienia w okresie studiów. Najnowsze wyniki badań nad wiarą studentów przeprowadzone przez Uniwersytet Georgetown w Waszyngtonie potwierdzają wcześniejsze obserwacje opublikowane przez raport Towarzystwa Kardynała Newmana (The Cardinal Newman Society).

Tylko jedna trzecia studentów uczęszcza na Mszę po zakończeniu studiów. Niespełna 10 proc. z nich porzuca wiarę w okresie uniwersyteckim, a tylko 4 proc. wstępuje do Kościoła ucząc się w katolickiej placówce. Kryzys tożsamości ośrodków akademickich ukazują też poglądy reprezentowane przez studentów, często niezgodne z nauczaniem Kościoła. Młodzi ludzie mają odmienne zdanie najczęściej w kwestiach moralnych dotyczących aborcji, czy tzw. „nowoczesnych związków” pozamałżeńskich, w tym akceptacji par homoseksualnych.

Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych prowadzi 224 kolegia i uniwersytety. Zadaniem Towarzystwa Kard. Newmana jest odnowa i wzmocnienie katolickiej tożsamości placówek edukacyjnych, zarówno w dyscyplinach akademickich, jak i w zajęciach pozauczelnianych. Instytut bada zgodność z nauczaniem Kościoła programów akademickich oraz opracowuje ranking najlepszych katolickich uniwersytetów dbających o rozwój duchowy studentów.

se/catholicCulture.org

Za: Radio Watykańskie | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/Articolo.asp?c=355233 | USA: kryzys katolickiego szkolnictwa wyższego