3 lutego: Wspomnienie świętego Błażeja, biskupa i męczennika

3 lutego Kościół Święty obchodzi pamiątkę męczeństwa św. Błażeja. Święty ten pochodził z Cezarei Kapadockiej. Był to niegdyś jeden z najbujniejszych ośrodków życia chrześcijańskiego. Błażej studiował filozofię, został jednak lekarzem. Po pewnym czasie porzucił swój zawód i rozpoczął życie na pustyni. Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią w położonej nieopodal Sebaście.

Podczas prześladowań za cesarza Licyniusza uciekł do jednej z pieczar górskich, skąd nadal rządził swoją diecezją. Ktoś jednak doniósł o miejscu jego pobytu. Został aresztowany i uwięziony. W lochu więziennym nadal umacniał swój lud w wierności Chrystusowi.

Kiedy namowy i groźby wobec niezłomnego biskupa okazały się daremne, zastosowano wobec niego najokrutniejsze tortury, by zmusić go do odstępstwa od wiary, a za jego przykładem skłonić do apostazji innych. Ścięto go mieczem prawdopodobnie w 316 roku.

Z pobytem św. Błażeja w więzieniu łączy się historia cudownego uleczenia przez niego syna pewnej kobiety, któremu gardło przebiła ość i nie można było jej usunąć. Chłopcu groziło uduszenie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Kościół do dziś w dniu św. Błażeja błogosławi gardła.

Inna historia opowiada o ubogiej kobiecie, która przyniosła biskupowi do więzienia pokarm i świecę. Po śmierci świętego, zgodnie z danym przez niego zaleceniem, obchodziła rocznicę jego męczeństwa rozdając jałmużnę i spotykając się z przyjaciółkami przy zapalonych świecach. Dzięki temu czczące pamięć św. Błażeja kobiety otrzymały wiele łask dla duszy i ciała.

Być może ta ostatnia historia leży u źródeł występującego na terenie Polski, Czech i Niemiec zwyczaju błogosławienia świec woskowych. W Polsce takie małe świece, zwano „błażejkami”. Niesiono je do poświęcenia i dotykano nimi gardła. W innych stronach poświęcano jabłka i dawano je do spożycia cierpiącym na ból gardła.

Św. Błażej jest patronem m.in. kamieniarzy i Dubrownika. Jego kult był znany na całym Wschodzie i Zachodzie. Przyzywany podczas chorób gardła, opiekun zwierząt, zaliczany jest do grona Czternastu Świętych Wspomożycieli.

W ikonografii św. Błażej przedstawiany jest jako biskup w infule, w prawej ręce trzyma pastorał, w lewej zapalone pochodnie lub świece. Niekiedy malowany jest jako pustelnik otoczony przez zwierzęta, które według legendy zbiegały się do jaskini, w czasie, gdy krył się przed prześladowcami. Czasem obrazy ukazują go w scenie więziennej z na wpół umarłym chłopcem.

Źródło: brewiarz.pl, Enc. Kościelna Nowodworskiego

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,3001,3,0,1,I,informacje.html | Święty Błażej, biskup i męczennik

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content