Aktualizacja strony została wstrzymana

Trzy budynki WTC zostały planowo wyburzone za pomocą super-termitu przewodzącego prąd elektryczny

Dziewięciu naukowców z USA, Danii i Australii:

Niels H. Harrit, Wydział Chemii Uniwersytetu w Kopenhadze, Dania
Jeffrey Farrer, Wydział Fizyki i Astronomii, Brigham Young University, CA, USA
Daniel Farnsworth, Wydział Fizyki i Astronomii, Brigham Young University, CA, USA
Steven E. Jones, S&J Scientific Co., Provo, UT, USA
Bradley R. Larsen, S&J Scientific Co., Provo, UT, USA
Kevin R. Ryan, 9/11 Working Group of Bloomington, IN, USA
Frank M. Legge, Logical Systems Consulting, Perth, Australia
Gregg Roberts, Architects & Engineers for 9/11 Truth, Berkeley, CA, USA
James R. Gourley, International Center for 9/11 Studies, Dallas, USA

opublikowało pracę naukową „Aktywny materiał termitowy wykryty w pyle z katastrofy Światowego Centrum Handlu w dniu 11 września 2009„, w której stwierdzają, co następuje:

We wszystkich próbkach pyłu powstałego podczas destrukcji Światowego Centum Handlu [WTC], jakie badaliśmy, stwierdziliśmy wyróżniające się czerwono-szare cząstki. Cząstki te wykazują znaczne podobieństwo we wszystkich czterech próbkach. Jedna próbka została pobrana przez mieszkańca Manhattanu w około dziesięć minut po upadku drugiej wieży WTC, dwie z nich dnia następnego, a czwarta około tygodnia później. Właściwości tych cząstek były analizowane za pomocą mikroskopii optycznej, mikroskopii metodą skaningu elektronowego (SEM), spektroskopii rozpraszania energii promieniowania X (XEDS), oraz kalorymetrii opartej na metodzie skaningu różnicowego (DSC). Czerwony materiał zawiera głównie ziarna tlenku żelaza o wielkości ok. 100 nm, podczas gdy płytkopodobne struktury zawierają aluminium. Oddzielenie składników przy pomocy ketonu metylowo-etylowego wykazało obecność elementarnego aluminium. Tlenek żelaza i aluminium są w czerwonym materiale ściśle ze sobą zmieszane. Podczas zapłonu w aparacie DSC cząstki te wykazywały dużą, lecz wąską egzotermię, występującą przy temperaturze 430 stopni Celsjusza, znacznie poniżej temperatury zapłonu termitu konwencjonalnego. W resztkach powstałych w wyniku zapłonu owych szczególnych czerwonych cząstek często obserwuje się liczne kuliste cząstki, bogate w żelazo. Stwierdzono, że czerwona warstwa owych cząstek jest to wysokoenergetyczny materiał termitowy.

W trakcie badań czerwono-szary materiał wybuchowy typu termit porównany został z materiałami wybuchowymi, stosowanymi powszechnie do wyburzania budynków: TNT, HMX, TATB i wykazał lepsze od nich własności.

Nietypowy materiał wybuchowy, wykazujący ponadto nadspodziewanie niską oporność właściwą rzędu 10 omometrów, może mieć związek z „supertermitowymi elektrycznymi zapałkami”, opracowanymi przez Los Alamos National Laboratory, a eksplodującymi od pojedynczego impulsu elektrycznego. Patrz: „R&D Awards. super-thermite electric matches”. [zaktualizowany link – tutaj]

Rys. 2. Mikrofotografia czerwono-szarych cząstek z badanych próbek 1-4 pyłu WTC, odpowiednio obrazy (a)-(d). Obraz mniejszy, wstawiony na fotografii d), pokazuje krawędź na której widoczna jest szara warstwa. Czerwono-szare cząstki przytwierdzone są do aluminiowego piedestału za pomocą taśmy z przewodzącego węgla w celu umożliwienia obserwacji pod mikroskopem elektronowym (SEM).

4. Większe powiększenie obrazu BSE jednego z cząstek na poprzednim obrazie. Warstwa czerwona, widoczna jako ciemniejsza, położona jest na dolnej szarej warstwie.

23. Srebrzystoszare sferoidalne formy (po lewej) widoczne są po próbie zapłonu czerwono-szarej cząstki z próbki 1; część porowatego czerwonego materiału pozostała; obie formy widoczne na obrazie uzyskanym metodą SEM (po prawej).

20. Mikrofotografie pozostałości po zapłonie czerwono-szarych cząstek w urządzeniu DSC. Widoczne błyszczące metalicznie i półprzezroczyste formy kuliste. Niebieski marker reprezentuje odległość 50 mikronów.

30. Energia uwalniana dla monomolekularnych materiałów wybuchowych HMX, TNT, TATB, materiału kompozytowego Al/Fe2O3 oraz dla czterech próbek czerwono-szarych cząstek znalezionych w pyle WTC, mierzona metodą DSC.

Źródło:
http://www.bentham-open.org/pages/gen.php?file=7TOCPJ.pdf
(do pobrania)

World Trade Center Building Seven Controlled Demolition

 

WTC Molten Metal

 

Za: SuwerennośÄ‡ Narodu | http://suwerennosc.blogspot.com/2009/12/trzy-budynki-wtc-zostay-planowo.html

Skip to content