Kanada: Poligamia dozwolona; zasiłki dla każdej żony

Aktualizacja: 2008-02-12 2:09 pm

Poligamia jest normalnym sposobem życia dla wielu Muzułmanów” – mówi Mamtaz Ali, prezydent Kanadyjskiego Stowarzyszenia Muzułmanów i rozwija swoją myśl: “A [kanadyjska prowincja] Ontario uznaje tego rodzaju religijne małżeństwa Muzułmanów oraz innych“. Mało tego, że uznaje: kandyjski płatnik funduje każdej z żon pokaźne zasilki.

Kilkuset Muzułmanów mieszkających w Kanadzie żyje w związkach poligamicznych – czasami z całym haremem żon – i otrzymuje świadczenia społeczne na każdą z żon, przyznaje szczerze Mamtaz Ali, jednak dodaje, że według prawa, Muzułmanin może posiadać najwyżej cztery żony. W Kanadzie można z takiego układu nieźle żyć: średnia miesięczna wypłata na osobę wynosi 1500 dolarów. Pomnożona przez pięć daje 7 i pół tysiąca dolarów. Po co pracować, wystarczy mieć harem.

Jakkolwiek przedstawiciele służb imigracyjnych zaprzeczają jakoby coś takiego miało miejsce, to przepisy prowincji Ontario zawarte w Ontario Family Law Act (R.S.O. 1990, c. F.3, s. 1 (2)) są wyraźne i stwierdzają, że “[Definicja] małżeństwa obejmuje [również] małżeństwo, które jest bądź w rzeczywistości bądź potencjalnie związkiem poligamicznym, jeśli został uznany w jurysdykcji, którego system prawny uznaje je jako ważny.” Jak mówi Mamtaz Ali, wiele osób chętnie korzysta z tego prawa. “Kanada jest pod tym względem krajem bardzo liberalnym. W tym aspekcie znacznie wyprzedza [nawet] Wielką Brytanię.” Ale, jak stwierdza ten przedstawiciel Muzułmanów, Wielka Brytania właśnie bardziej przymknęła oko i rozpoczęła umożliwianie muzułmańskim mężczyznom pobieranie zasiłków na każdą ze swoich żon.

Tak jak w Kanadzie, tak i w Wielkiej Brytanii mieszka wielu mężczyzn ze swoim haremami. Oficjalnie przyjeżdżają jako małżeństwo z dziećmi, a potem sprowadzają “w ramach łączenia rodzin” tzw. dalsze krewne, które w rzeczywistości są kolejnymi żonami w haremie. Przedstawiciele władz zaprzeczają, choć przyparci do muru przyznają, że jednak coś takiego rzeczywiście ma miejsce, jakkolwiek “nikt nie liczy tego typu przypadków”.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1694 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]