Kanada: Zarząd szkół katolickich (?) wydał skandaliczną broszurę promującą homoseksualizm

Aktualizacja: 2008-02-7 5:20 pm

Zarząd szkół katolickich (?) w Waterloo (kanadyjska prowincja Ontario), zaaprobował i wydał skandaliczną antykatolicką broszurę, w której promuje się homoseksualizm.

Broszura pt Hiding Its Face, która została “zaaprobowana dla nauczycieli do całorocznego użytku”, informuje m.in. o “Narodowym Dniu przeciwko Homofobii”, umiejscowionym na 17 maja każdego roku, oraz wymienia Kościół katolicki jako instytucję “antygejowską”, która “przykłada wielką wagę do homofobii”. Broszura stwierdza, że “Niektóre religie kładą duży nacisk na homofobię, czyniąc to w imię niektórych wierzeń… [Jak nie wiesz jakie to religie], to pomyśl o Kościele katolickim, który otwarcie naucza przeciwko homoseksualizmowi, jednak posługując się swoimi wierzeniami nie przyzna się, że jest antygejowski. Takie zachownie nie byłoby możliwe dla jakiejkolwiek innej grupy mniejszościowej.”

“Zarząd szkół katolickich” w Waterloo ma długą historię walki z katolicyzmem, szczególnie specjalizując się w podważaniu Nauki Kościoła w zakresie moralności. Jack Fonseca, dyrektor organizacji chroniącej małżeństwo i rodzinę Defend Traditional Marriage & Family przypomniał, że w przeszłości ten nominalnie katolicki zarząd wydał wiele pro-homoseksualnych broszur, tworząc je wespół z organizacjami homoseksualnymi.

Na skargę wniesioną do Zarządu przez Jacka Fonseca, dyrektor Roger Lawler odpowiedział w specyficznie bolszewickim stylu, iż “dyskusja nad broszurą jest zamknięta.”

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1668 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]