Aktualizacja strony została wstrzymana

Kanada: Zarząd szkół katolickich (?) wydał skandaliczną broszurę promującą homoseksualizm

Zarząd szkół katolickich (?) w Waterloo (kanadyjska prowincja Ontario), zaaprobował i wydał skandaliczną antykatolicką broszurę, w której promuje się homoseksualizm.

Broszura pt Hiding Its Face, która została „zaaprobowana dla nauczycieli do całorocznego użytku”, informuje m.in. o „Narodowym Dniu przeciwko Homofobii”, umiejscowionym na 17 maja każdego roku, oraz wymienia Kościół katolicki jako instytucję „antygejowską”, która „przykłada wielką wagę do homofobii”. Broszura stwierdza, że „Niektóre religie kładą duży nacisk na homofobię, czyniąc to w imię niektórych wierzeń… [Jak nie wiesz jakie to religie], to pomyśl o Kościele katolickim, który otwarcie naucza przeciwko homoseksualizmowi, jednak posługując się swoimi wierzeniami nie przyzna się, że jest antygejowski. Takie zachownie nie byłoby możliwe dla jakiejkolwiek innej grupy mniejszościowej.”

„Zarząd szkół katolickich” w Waterloo ma długą historię walki z katolicyzmem, szczególnie specjalizując się w podważaniu Nauki Kościoła w zakresie moralności. Jack Fonseca, dyrektor organizacji chroniącej małżeństwo i rodzinę Defend Traditional Marriage & Family przypomniał, że w przeszłości ten nominalnie katolicki zarząd wydał wiele pro-homoseksualnych broszur, tworząc je wespół z organizacjami homoseksualnymi.

Na skargę wniesioną do Zarządu przez Jacka Fonseca, dyrektor Roger Lawler odpowiedział w specyficznie bolszewickim stylu, iż „dyskusja nad broszurą jest zamknięta.”

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content