Aktualizacja strony została wstrzymana

Szokujące znalezisko na Jamaice: odkryto groby żydowskie wskazujące na udział Żydów w piractwie

Odkrycie wielu żydowskich grobów odkrytych w zeszłym tygodniu w okolicach Kingston na Jamaice, wprawiło w zakłopotanie żydowskich interpretatorów wydarzeń. Jak donosi izraelskie pismo Yediot Achronot w depeszy z 7 lutego br., część z tych grobów oznakowana jest piszczelami i trupimi czaszkami, co stanowi „klasyczną oznakę piratów, sugerując iż Żydzi byli zaangażowani w ten notoryczny handel.”

Jakkolwiek cały czas „historycy badają znalezisko”, to przed szereg wybiegł pospiesznie jeden z ekspetów, który wydał nieprzychylną interpretację. Jak pisze wspomniane izraelskie pismo, przywołano „eksperta pochodzącego z 500-letniej społeczności żydowskiej na Jamaice [który] już dał wyjaśnienie”. Ed Kritzler z kongregacji żydowskiej na Jamaice (United Congregation of Israelites in Jamaica) stwiedził bowiem, że: „Główna rola Żydów i piratów polegała na tym, że my byliśmy jako te mózgi działające za ich mięśniami. Doradzaliśmy im i ich wspieraliśmy. […] Żydowscy kupcy, w zaszyfrowanej korespondencji z hiszpańskimi converso [czyli Żydami, którzy najczęściej dla czysto praktycznych celów ochrzcili się – przyp. Red.], byli w stanie ustalić który statek gdzie żegluje, jakie towary przewozi, jaką trasą, do jakiego portu, [a nawet] co kapitan wiezie ukrytego w swojej kabinie. Poinformowani w ten sposób, finansowali i doradzali piratom, za co otrzymywali pieniądze za zagrabione łupy.”

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content