Apel „Solidarności” Uniwersytetu Opolskiego Opole: przywrócić krzyż na Collegium Minus

Po raz kolejny Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Opolskiego zaapelowała o przywrócenie krzyża na budynku przy ul. Kopernika 12, który obecnie należy do Uniwersytetu Opolskiego i nosi nazwę Collegium Minus. Krucyfiks znajdował się pierwotnie w partii szczytowej czteropiętrowego budynku.

„Apelujemy do J.E. Biskupa Ordynariusza prof. dr hab. Andrzeja Czai oraz do J.M. Rektora UO prof. dr hab. Krystyny Czai o podjęcie inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UO na rzecz przywrócenia zabytkowego Krzyża wieńczącego budynek Collegium Minus” – czytamy w dokumencie.

Budynek Collegium Minus został wzniesiony z palonej cegły w ostatniej dekadzie XIX wieku w stylu neogotyckim. Przeznaczony był pierwotnie na potrzeby przyszpitalnego sierocińca. Jako jedyny z całego kompleksu szpitalnego przetrwał II wojnę światową. W czasach PRL znajdował się w nim Szpital Dziecięcy. Kilka lat temu, po remoncie, wprowadziła się do niego administracja Uniwersytetu Opolskiego.

Poniżej podajemy treść apelu:

(KOLEJNY) APEL KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚÄ† UO

Krzyż Chrystusa, to „znak któremu sprzeciwiać się będą” (Łk. 2, 34). Pamięć o Krzyżu, obok duchowych i symbolicznych znaczeń ma także wymiar konkretny, a w przypadku o który po raz kolejny apelujemy, praktyczny. Apel nasz bowiem dotyczy konieczności przywrócenia Krzyża wieńczącego budynek dawnego Szpitala Dziecięcego – obecnie Collegium Minus.

Uważamy, że dbałość o zabytkową substancję budynku jest wyrazem nie tylko naszego szacunku dla przeszłości i prawa, ale ze względu na związany z nią znak Krzyża również naszych najgłębszych uczuć, przekonań i wartości.

Apelujemy do J.E. Biskupa Ordynariusza prof. dr hab. Andrzeja Czai oraz do J.M. Rektora UO prof. dr hab. Krystyny Czai o podjęcie inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UO na rzecz przywrócenia zabytkowego Krzyża wieńczącego budynek Collegium Minus.

KZ NSZZ Solidarność
Uniwersytetu Opolskiego

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,4559,2,0,1,I,informacje.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content