Radni Lwowa przeciw antypolskiej uchwale

Aktualizacja: 2009-12-10 12:12 pm

Deputowani Rady Obwodu Lwowskiego nie przyjęli uchwały, która przewidywała ustanowienie 16 września 2010 roku “Dniem Pamięci Ofiar Pacyfikacji w Galicji”. Choć nie udało się uzyskać wymaganej większości, “za” głosowało aż 57 radnych z 120 których liczy Rada.
Projekt uchwały, której sprawozdawcą był deputowany Ostap Kozak z Bloku Julii Tymoszenko, zakładał powołanie komitetu organizacyjnego do przygotowania stosownych obchodów, a także ich sfinansowanie z budżetu obwodu lwowskiego.

To już drugi przypadek w ostatnim czasie, gdy deputowani Rady Obwodu Lwowskiego odrzucają konfrontacyjny wobec Polski projekt uchwały. Wcześniej radni nie zgodzili się na ustanowienie “Dnia Ofiar Polskiego Terroru we wrześniu 1939 roku“, proponowanego przez przedstawicieli szowinistycznej partii “Swoboda”.

Przeprowadzone w dniach 16 września – 30 listopada 1930 r. pacyfikacje w Galicji Wschodniej były odpowiedzią władz Rzeczypospolitej na serię aktów terrorystycznych i sabotażowych dokonanych przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). Jej celem było zahamowanie rozwoju OUN i rozładowanie napięcia społecznego. Polska opinia publiczna domagała się poprawy bezpieczeństwa i oskarżała rząd o bezczynność.

Podkreślić trzeba, że w czasie pacyfikacji nie spalono żadnego zabudowania, ani też nie oddano żadnego strzału. Według oficjalnych informacji w czasie pacyfikacji zatrzymano tysiąc siedemset trzydzieści dziewięć osób, z których pięćset sześćdziesiąt sześć wypuszczono, a resztę przekazano do dyspozycji sądu. Wśród zatrzymanych było dwustu dwudziestu studentów, trzystu sześćdziesięciu uczniów szkół średnich i trzydziestu księży.

W czasie rewizji znaleziono 1287 sztuk broni długiej, 566 rewolwerów, 398 bagnetów, 31 granatów, kilkadziesiąt metrów lontu i 100 kg materiałów wybuchowych. Znaleziono też dokumenty organizacyjne i nielegalną literaturę. W toku przesłuchiwania podejrzanych uzyskano szereg ważnych informacji operacyjnych umożliwiających lepszą niż dotąd walkę z nacjonalistycznym podziemiem.

Pacyfikacja wywołała liczne protesty opinii publicznej w niektórych krajach m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Organizacje ukraińskie złożyły skargę do Ligi Narodów. Ta jednak uznała, ze postępowanie władz polskich było uzasadnione terrorem OUN.

tr/Kresy.pl

Zobacz także:

Pacyfikacje w Galicji Wschodniej 1930 r.

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=16434 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]