Aktualizacja strony została wstrzymana

Litwa: Parlamentarzyści zwracają uwagę na niebezpieczeństwa adopcji dzieci przez homoseksualistów

W odpowiedzi na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 22 stycznia br. orzekającego o tym, że władze francuskie działały nielegalnie zabraniając lesbijce adopcji dziecka, szefowa komisji ds Rodziny Parlamentu Litewskiego powiedziała, że Litwa powinna działać prewencyjnie i ustanowić prawa zabraniające homoseksualistom adopcji dzieci.

Rima Baskiene skomentowała na specjalnym posiedzeniu parlamentarnej komisji (Seimas) wydarzenia, mówiąc, że: „Moralne pryncypia, wzmocnienie instytucji rodziny oraz wzmocnienie odpowiedzialności instytucjonalnej – to wszystko musi być skierowane w tę stronę, aby nie były możliwe tego rodzaju przypadki [adopcji dzieci przez homoseksualistów] na Litwie.” Pani Baskiene powiedziała również, że „Litwa powinna myśleć naprzód celem zapobieżenia niebezpieczeństwom dla naszych dzieci” oraz podkreśliła, że specjalna uwaga powinna być zwrócona na odpowiedzialność i kompetencje osób przygotowujących przyszłych rodziców adopcyjnych.

Skip to content