Litwa: Parlamentarzyści zwracają uwagę na niebezpieczeństwa adopcji dzieci przez homoseksualistów

Aktualizacja: 2008-02-1 10:04 am

W odpowiedzi na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 22 stycznia br. orzekającego o tym, że władze francuskie działały nielegalnie zabraniając lesbijce adopcji dziecka, szefowa komisji ds Rodziny Parlamentu Litewskiego powiedziała, że Litwa powinna działać prewencyjnie i ustanowić prawa zabraniające homoseksualistom adopcji dzieci.

Rima Baskiene skomentowała na specjalnym posiedzeniu parlamentarnej komisji (Seimas) wydarzenia, mówiąc, że: “Moralne pryncypia, wzmocnienie instytucji rodziny oraz wzmocnienie odpowiedzialności instytucjonalnej – to wszystko musi być skierowane w tę stronę, aby nie były możliwe tego rodzaju przypadki [adopcji dzieci przez homoseksualistów] na Litwie.” Pani Baskiene powiedziała również, że “Litwa powinna myśleć naprzód celem zapobieżenia niebezpieczeństwom dla naszych dzieci” oraz podkreśliła, że specjalna uwaga powinna być zwrócona na odpowiedzialność i kompetencje osób przygotowujących przyszłych rodziców adopcyjnych.

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1632 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]