JEm. Stanisław kard. Dziwisz modli się z poganami

Jak donosi GAZ, JEm. Stanisław kard. Dziwisz w dniu wczorajszym modlił się z imamem Ali Abi Issą, dyrektorem Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu, a to z okazji Ekumenicznego „nabożeństwa” zorganizowano w bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie. Okazją był VIII Dzień Islamu w polskim Kościele katolickim.

I znowu – ksiądz kardynał zamiast porządnie wyegzorcyzmować to towarzystwo i przekonać nauką katolicką i pobożnym przykładem do przyjęcia Chrztu świętego, po czym zaprosić na wieczerzę (pieczone prosię, krupnioki, kanapki ze smalcem i czerwone wino) to uskutecznia z poganami, czcicielami bożka Allaha jakieś „modły”.


Kilka cytatów ze „świętej” księgi fałszywej religii islamskiej:

Walczcie z nimi, aż osobiście nie zapłacą daniny po tym, jak się ukorzą (…) Chrześ­cijanie mówią: »Mesjasz jest Synem Bożym!«. Takie jest słowo wychodzące z ich ust; powtarzają to, co niewierzący mówili przed nimi. Oby Bóg ich unicestwił! Są istotnie głupcami! Obrali sobie swoich doktorów i swoich mnichów, podobnie jak Mesjasza, syna Maryi, za panów, zamiast Boga. A przecież otrzymali nakaz, aby adorować samego tylko jedynego Boga. Nie ma Boga poza Nim! Chwała Mu! Z wykluczeniem tego, co Mu przypisują. (Koran, Sura 39:6n)

Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy ich całkiem rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta. A potem albo ich ułaskawicie, albo żądajcie okupu, aż wojna złoży swoje ciężary. Tak jest! (Koran, Sura 47:4)

I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili – Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. – I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! – Taka jest odpłata niewiernym! (Koran, Sura 2:191)

Niech wierzący nie biorą sobie za przyjaciół niewiernych, z pominięciem wiernych! A kto tak uczyni, ten nie ma nic wspólnego z Bogiem, chyba że obawiacie się z ich strony jakiegoś niebezpieczeństwa. Bóg ostrzega was przed samym Sobą i do Boga zmierza wędrowanie. (Koran, Sura 3:28)

Oni knuli podstęp i Bóg knuł podstęp; a Bóg jest najlepszy spośród
knujących podstępy. (Koran, Sura 3:54)

przygotowaliśmy dla niewiernych cierpienie poniżające (Koran, Sura 4:37)

Dlaczego stanowicie dwie partie w odniesieniu do obłudników? Bóg odrzucił ich, bo na to sobie zarobili. Czy wy chcecie poprowadzić drogą prostą tych, których Bóg sprowadził z drogi? Kogo sprowadził z drogi Bóg, dla tego nie znajdziesz żadnej drogi. Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi, abyście więc byli równi. Przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich, dopóki oni nie wywędrują razem na drodze Boga. A jeśli się odwrócą, to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie! I nie bierzcie sobie spośród nich ani opiekuna, ani pomocnika! (Koran, Sura 4:88n)

O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół żydów i chrześcijan; oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. A kto z was bierze ich sobie za przyjaciół, to sam jest spośród nich. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych! (Koran, Sura 5:51)

Kiedy mu są recytowane Nasze znaki, on mówi: „To są baśnie dawnych przodków!” My napiętnujemy go na ryju! (Koran, Sura 68:15n)

Zaprawdę, ci, którzy nie uwierzą, spośród ludzi Księgi i bałwochwalcy, będą w ogniu Gehenny, gdzie będą przebywać na wieki. Oni są najgorsi ze stworzeń! (Koran, Sura 98:6)

Niewiernym jest ten, który mówi: »Bóg jest trzecim Trójcy«. Nie mówcie: »Trzej«! Przestańcie! Allach jest tylko jedną jedyną boskością! Allach nie jest Ojcem: Allach nie zrodził nikogo i sam nie jest zrodzony. Allach nie ma syna i nie ma innego Boga obok Niego (Koran, Sura 5:77)

Niewierny jest ten, który mówi: »Bóg to Mesjasz, syn Maryi« (Koran, Sura 4:169)

[żydzi] ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało (Koran, Sura 4:157)

i dla odmiany:

…Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa albo islamizmu i racz ich przywieść do światła i Królestwa Bożego… (Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu, papież Leon XIII)

…Ponieważ bóg Allah jest uznawany i czczony przez mahometan, wyznawców religii muzułmańskiej, zamiast Trójjedynego Boga i wcielenia wiecznego Słowa, tenże Allah nie jest tym samym, kim jest Bóg i Ojciec Jezusa Chrystusa, jedynego Pośrednika między Bogiem a człowiekiem. A zatem muzułmanie i chrześcijanie nie wierzą w tego samego Boga… (homilia Bp Gerharda Ludwiga Müllera, 6.1.2007)


A świętej pamięci król Jan III Sobieski przygląda się tym szopkom i zastanawia, po jaką cholerę wyzwalał katolicką Europę spod bisurmańskiej zarazy…

 

Za: Kronika Novus Ordo | napisał Dextimus dnia 30.1.08

 

Skip to content