Aktualizacja strony została wstrzymana

Żydowska masońska organizacja chce „zbadania” doktoratu obronionego przez o. Tadeusza Rydzyka

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów ma zbadać czy ojciec Tadeusz Rydzyk, założyciel Radia Maryja i inicjator wielu dzieł przy nim powstałych, „prawidłowo uzyskał doktorat” – dowiedziała się Rzeczpospolita. Komisja rozpoczęła dochodzenie na wniosek prof. Jana Hartmana, profesora filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

42-letni Jan Hartman, Żyd mieszkający w Polsce i posiadający obywatelstwo polskie, jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest synem znanego żydowskiego matematyka, Stanisława Hartmana i pochodzi z rodziny znanych rabinów. Prof. Jan Hartman należy do grupy współzałożycieli żydowskiej, masońskiej organizacji B’nai B’rith – oddział w Polsce. Syjonistyczna i wybitnie antypolska i antykatolicka organizacja B’nai B’rith reaktywowana została w Polsce w 2007. Prezydent Lech Kaczyński przesłał list z gratulacjami na odrodzenie się w Polsce tej organizacji, która  Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego z dnia 22 listopada 1938 roku została zdelegalizowana za antypolską działalność.

Ojciec Tadeusz Rydzyk, redemptorysta, obronił w październiku br. doktorat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

ZOB. RÓWNIEŻ:

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Wirtualna Polska | http://wiadomosci.wp.pl/kat,1515,title,Komisja-ds.-stopni-i-tytulow-zbada-doktorat-o.-Rydzyka,wid,11724984,wiadomosc_prasa.html

Skip to content