Aktualizacja strony została wstrzymana

Organizacja charytatywna rezygnuje z pośrednictwa w adopcji

Katolicka organizacja charytatywna Catholic Charities, oddział w Bostonie, ogłosiła 10 marca br. iż rezygnuje z pośrednictwa z adopcji dzieci.

Zarząd Catholic Charities archidiecezji bostońskiej nie będzie starał się o przedłużenie kontraktów ze stanem Massachusetts na pośrednictwo adopcji dzieci. Decyzja Zarządu wiąże się pośrednio z decyzją – obecnie już kardynała – Sean O’Malley o zaprzestaniu adopcji dzieci przez związki tej samej płci. Catholic Charities przyznał, że spośród 720 dzieci, których umożliwił adpocję w ciągu ostatnich 20 lat, 13 zostało umieszczonych „rodzinach” homoseksualnych.

42-osobowy zarząd organizacji zagłosował jednomyślnie o odrzuceniu sugestii kard. O’Malley.

Obecne przepisy stanowe zakazują [tzw.] dyskryminacji i nakazują równe traktownie chętnych do adopcji „rodziców”, w tym pary homoseksualne.


KOMENTARZ BIBUŁY: Właściwie przewidzieliśmy podobną reakcję zarządu Catholic Charities (patrz komentarz do: Abp Levada odwraca swoje własne decyzje i mówi: stop adopcji dzieci przez pary homoseksualne). Można sądzić, że bezpośrednią przyczyną tej decyzji jest ostatni list kardynała Levada wystosowany do biskupów kalifornijskich polecający zmiany w praktykach działalności Catholic Charities, co do którego zarząd całej organizacji, w tym oddział bostoński nie zgadza się. Organizacja ta – nominalnie tylko i z nazwy „katolicka” – nie zgadza się zresztą w wielu sprawach z nauką Kościoła, jak antykoncepcja, aborcja, homoseksualizm, itp.. Jak widać, zarząd Catholic Charities wolał zrezygnować z wypełniania tej pięknej działalności, którą mógł się szczycić przez ostatnie 100 lat, niż przystostować się do wymogów biskupów i kardynałów i do samego nauczania Kościoła.

Przy składaniu datków i darowizn na organizacje katolickie, należy pamiętać o tej decyzji Catholic Charities.

Skip to content