Aktualizacja strony została wstrzymana

Berlin: Plany rozwojowe ośrodka edukacyjno-sportowego chasydzkiej sekty Chabad

Szkoła prowadzona w Berlinie przez sektę chasydzką Chabad-Lubavitch, poważnie rozbuduje swój kompleks szkolny, dobudowując budynek szkoły podstawowej oraz ośrodek sportowy – powiedział rabin Yehudah Teichatal, kierownik berlińskiego oddziału sekty Chabad.

„Naszym celem nie jest zapełnienie [szkoły] już w tym momencie, ale dotarcie do każdego indywidualnego Żyda” – powiedział rabin Taichatal, dodając, że rozbudowywanie ośrodka szkolnego jest tworzeniem „hardware, które wypełnimy softwarem – wypełnimy je życiem.”

Placówkę przedszkolną ośrodek otworzył w 2004 roku z zaledwie ośmiorgiem dzieci. Dzisiaj do szkoły prowadzącej zajęcia, od przedszkola do klasy piątej włącznie, uczęszcza 100 uczniów. Szkoła mieści się w budynku byłej siedziby Gestapo.

Środki na budowę nowej szkoły mają pochodzić z prywatnych dotacji, jak np. Chabad’s Szloma Albam House-Rohr Centre, która sfinansowała berlińską synagogę i ośrodek edukacyjny, otworzony kilka miesięcy temu.

Z uwagi na to, że teren jest własnością władz miasta Berlina i ie podpisano jeszcze aktu „dożywotniego wynajmu”, nie sprecyzowano daty rozpczęcia budowy.

W Berlinie zarejestrowanych jest w organizacjach żydowskich 12 tysięcy Żydów, co stanowi 10 procent zerejestrowanych Żydów mieszkających w Niemczech. Ponad 2/3 z nich to emigranci z krajów byłego ZSSR. Przywódcy organizacji żydowskich twierdzą, że dodatkowo 100 tysięcy Żydów-emigrantów z ZSSR mieszka w Niemczech, choć nie są oni zarejestrowani w organizacjach.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

oraz

oraz

 

.