Aktualizacja strony została wstrzymana

Kardynał Martino zgadza się na lekcje Koranu w szkołach publicznych we Włoszech

Wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, kardynal Renato Martino zgadza się z propozycją włoskich muzułmanów, aby wprowadzić lekcje Koranu we włoskich publicznych szkołach.
Kard. Martino, przewodniczący Papieskiej Rady „Prawa i Pokoju” (Iustitia et Pax), powiedział na konferencji, że „Jeśli jest taka potrzeba, jeśli w szkole jest 100 dzieci religii muzułmańskiej, nie widzę dlaczego nie miałyby one być uczone ich własnej religii.”
Kard. Martino uważa, że jeśli Włochy ułatwią dzieciom muzułmańskim naukę religii we włoskich szkolach, będzie łatwiejsze dla Chrześcijan żyjących w krajach muzułmańskich żądanie tego samego.

Wypowiedź kardynała popierająca propozycje muzułmanów, spotkała się z ostrą krytyką. Znany pisarz Vittoria Messori powiedział, że zgoda na tę propozycję jest „absurdalna […] niebezpieczna i wprowadzająca dezorientację w tej mieszaninie politycznej poprawności”.

 

 

Skip to content