Kardynał Martino zgadza się na lekcje Koranu w szkołach publicznych we Włoszech

Aktualizacja: 2006-03-10 12:00 am

Wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, kardynal Renato Martino zgadza się z propozycją włoskich muzułmanów, aby wprowadzić lekcje Koranu we włoskich publicznych szkołach.
Kard. Martino, przewodniczący Papieskiej Rady “Prawa i Pokoju” (Iustitia et Pax), powiedział na konferencji, że “Jeśli jest taka potrzeba, jeśli w szkole jest 100 dzieci religii muzułmańskiej, nie widzę dlaczego nie miałyby one być uczone ich własnej religii.”
Kard. Martino uważa, że jeśli Włochy ułatwią dzieciom muzułmańskim naukę religii we włoskich szkolach, będzie łatwiejsze dla Chrześcijan żyjących w krajach muzułmańskich żądanie tego samego.

Wypowiedź kardynała popierająca propozycje muzułmanów, spotkała się z ostrą krytyką. Znany pisarz Vittoria Messori powiedział, że zgoda na tę propozycję jest “absurdalna […] niebezpieczna i wprowadzająca dezorientację w tej mieszaninie politycznej poprawności”.

 

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=154 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]