Aktualizacja strony została wstrzymana

USA: Biskup Morlino dystansuje się od decyzji biskupów amerykańskich dopuszczających środki poronne

Biskup Robert C. Morlino z diecezji Madison w stanie Wisconsin zdystansował się od Konferencji Biskupów Amerykańskich, która zdecydowała się zająć tzw. neturalne stanowisko w sprawie przepisów nakazujących szpitalom, w tym szpitalom katolickim, udostępnianie środków poronnych.

Pomimo wyraźnego oświadczenie Papieskiej Akademii „Pro Vita” z 2000 roku, Konferencja Biskupów stanu Wisconsin zezwoliła na zastosowanie środków poronnych w katolickich szpitalach, w przypadkach gdy kobieta została zgwałcona. Biskupi powołują się przy tym na punkt 36 dokumentu „Ethical and Religious Directives (E.R.D.) for Catholic Health Care Services” mówiący o dopuszczalności zastosowania takich środków w przypadku gdy „nie ma dowodu, iż zapłodnienie już nastąpiło”, jakkolwiek nie biorą pod uwagę następnej części myśli zawartej w tym dokumencie, mówiącej o tym, że „Nie jest dozwolone inicjowanie lub rekomendowanie zabiegu mającego na celu bezpośrednio usunięcie, zniszczenie lub ingerencję w proces implantacji zapłodnionego jaja”.

Biskup Morlino w liście z 17 grudnia br. do ustawodawców stanowych napisał: „Wzywam Was tym listem, abyście odrzucili AB377” [numer ustawy dopuszczającej zastosowanie środków poronnych w przypadkach gwałtu].

W liście biskup Morlino napisał również, że „Nadzieją Konferencji Biskupów była neutralność, która ma umożliwić ochronę kobiety – ofiarę gwałtu, a jednocześnie ochronić nienarodzone życie […] Moje stanowisko – jako Biskup [diecezji] Madison – w sprawie wcześniejszego neutralnego podejścia […] staje się nieważne.”

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content