Ukraińscy nacjonaliści chcą wprowadzić “Dzień pamięci ofiar polskiego terroru”

Aktualizacja: 2009-09-18 8:56 am

Im bliżej wyborów prezydenckich na Ukrainie, tym bardziej nacjonaliści ukraińscy odgrażają się Polakom.

Informacje prasowe Swobody po Rajdzie Katyńskim w Hucie Pieniackiej, gdzie zabito polskich i żydowskich mieszkańców wioski


Свобода” вимагає відзначити 65-тиріччя знищення українських сіл на Холмщині

Swoboda domaga się wyróżnienia na 65-lecie zniszczenie ukraińskich wsi w Galicji (Małopolsce Wschodniej).

Na sesji Lwowskiej Obwodowej Rady zastępca głowy Swobody Lwowskiej Rady Obwodowej, deputowany Oleg Pankiewicz ze Swobody wygłosił dwa oświadczenia Swobody na temat szkodzenia i zakłócania -„które dotyczą zaostrzenia polsko -ukraińskich stosunków”…

W szczególności, Oleg Pankiewicz poinformował deputowanych o niedawnych wydarzeniach we wsi Huta Pieniacka, gdzie urządzono przyjazd ponad sto polskich motocyklistów, jak gdyby, uczestników “Rajdu Katyńskiego”.

Należy wskazać, że informacja o masowym przedsięwzięciu na terytorium Huty Pieniackiej nie nadeszła do ukraińskich narządów państwowej władzy i miejscowego samorządu. Oprócz tego, poprzedniego dnia na terytorium byłej wsi bez odpowiednich uzgodnień ustalono metalowe krzyże, – czytamy w oświadczeniu. – Jak stanęło wiadomo z polskich Mediów, celem przedsięwzięcia stała się wizyta do Huty Pieniackiej – polskiej wsi, gdzie polscy i żydowscy mieszkańcy zostali 65 lat po temu zamęczeni przez ukraińskich bandytów z UPA i kolaboranckiej hitlerowskiej Dywizji SS Hałyczyna (Galizien) , a wieś była wyrżnięta przez nacjonalistów ukraińskich …

Ogólnoukraińskie zjednoczenie “Swoboda” żąda nie dopuścić więcej do przeprowadzenia przedsięwzięć antyukraińskich skierowywania na terytorium Ukrainy i zabronić wjazdu na terytorium państwa osobom czy organizacjom, które przeprowadzają antyukraińską działalność i obostrzają polsko – ukraińskie stosunki, ponieważ nazywają mordowanie swoich bliskich narodowości polskiej żydowskiej „rzezią”.

Oleg Pankiewicz również wygłosił oświadczenie Swobody co do memoriału w Sahryniu. W szczególności, on przypomniał deputowanym o owe, że 8 września powinno odbyć się uroczyste odkrycie memoriału w Sahryniu, że w Polsce, gdzie 10 marca 1944 roku oddział Armii Krajowej (broniąc polskiej ludności przed rzeziami ukraińskimi), zabił blisko tysiąc mieszkańców wsi, w owym liczbie, kobiet i dzieci. Przez odmowę polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który wzbraniał się uczestniczyć w uszanowaniu pamięci poległych Ukraińców i ukraińskich policjantów na służbie hitlerowskich formacji (SS Galizien). Prezydent Ukrainy również skasował wizytę do Sahrynia za co Swoboda potępia prezydentów i władze, które nie odsłoniły memoriału pomordowanym Ukraińcom. . ..

Swoboda żąda od ukraińskiej władzy godnie uczcić 65-rocznicę masowego zniszczenia ukraińskich wsi w (Małopolsce Wschodniej) Galicji, przeprowadzając należne uszanowywanie pamięci zamęczonych Ukraińców w Sahryniu i otworzyć inne memoriały na ukraińskich etnicznych ziemiach w Polsce w miejscach masowego zniszczenia Ukraińców Armią Krajową i innymi polskimi wojskowymi zbrojnymi formacjami..

Służba prasowa: Lwowskiej obwodowej organizacji „Swoboda”Uchwała nacjonalistów ze Swobody w sprawie wycofujących się wojsk polskich we wrześniu 1939r.

Олег Панькевич пропонує вшанувати 70-ті роковини польського терору

Oleg Pankiewicz proponuje uszanować 70-tą rocznice polskiego terroru

15 września 2009 roku na sesji Lwowskiej obwodowej rady zastępca głowy „Swobody”, deputowany Oleg Pankiewicz zaproponował  aby na sesji podjąć decyzję co do 70-tej rocznicy terrorystycznych aktów przeciw na pokojowej ukraińskiej ludności dokonywanej przez polskie wojska i policję. W tych dniach wrześniowych w najbliższych dniach mija 70 lat od tragicznych wydarzeń dla Ukraińców, w szczególności, mieszkańców Obwodu lwowskiego, – zaznaczył Oleg Pankiewicz – Odstępując z zachodnioukraińskich ziem, polskie wojska i policja zniszczyły dziesiątki wsi, zabiły setki …W projekcie decyzji, zaproponowanej przez  frakcję Swobody, chodzi o owe informacje, które dotyczą strat poniesionych we wioskach Obwodu Lwowskiego podczas polskiego terroru. W szczególności, w wiosce Diliwach na Strijszczynie zginęło 50 osób, a wieś była w całości spalona. W wiosce Kłodnica spalono 50 dworów (zabudowań, dziedzińców), zabito trzy osoby, w Łuszni przy Drohobyczy, wycofujące się oddziały polskie zabiły 7 osób, w Tustanowiczach zabito 14 osób, w Popielach zabito15 osób.

Frakcja „Swoboda” proponuje zwrócić się do Lwowskiej obwodowej administracja państwowy, narządów miejscowego samorządu z wymaganiem przeprowadzić przedsięwzięcia z uszanowania zmarłych, którzy zginęli od rąk polskiego wojska i policji we wrześniu 1939 roku na ziemiach Zachodniej Ukrainy. „Swoboda” również proponuje oficjalnie ustalić dzień Poszanowania ofiar polskiego terroru – w każdą drugą niedzielę września, a także, w celu studiowania i należnej oceny faktów terroru przeciw Ukraińcom w XX stuleciu, stworzyć dorywczą kontrolną komisję Lwowskiej obwodowej rady. Projekt tej decyzji deputowani rozpatrzą na tej sesji Lwowskiej obwodowej rady.

Służba prasowa: Lwowskiej obwodowej organizacji „Swoboda”


Jak Polacy rozstrzeliwali JEŃCÓW W 1939 ?

Ðа Верецькому перевалі з почестями поховали карпатських січовиків

„Na przełęczy z honorami pochowali siczowników”.

“14 września 2009 roku na Biereckom przełęczy w Skolimowskim Rejonie odbyło się uroczyste pochowanie zwłok dziesięciu karpackich strzelców. W przedsięwzięciach uczestniczyli członkowie Lwowskiej obwodowej organizacji Swoboda.

Na grobie polegli sześcioro duchownych odprawili egzekwie, a wojskowa orkiestra, kompania honorowa i salut rozkaz Lwowskiego instytutu lądowych wojsk oddały honorowi bohaterom, które zginęły za Ukrainę. Ze strony władz wystąpił głowa Skolimowskiego rejonu Michajło Triepak z rejonowej organizacji.

Jeszcze w zeszłym roku na âĺđĺöüęîěó przełęczu znalazły zwłoki rozstrzelanych wojskowych. Rozkopy przeprowadzali eksperci komunalnego przedsiębiorstwa Lwowskiej îáëđŕäč do spraw spełnienia poszukiwania pogrzebów bojowników walk narodowyzwoleńczych i ofiar wojen, deportacji i politycznych represji … Na zlecenie Państwowej międzyresortowej komisji do spraw uwiecznienia pamięci ofiar wojny i politycznych represji. Oni ustalili, że zwłoki należą do karpackich siczowników. W grobie były pochowane, przeważnie, młodzi ludzie. … prawdopodobnie zwolennicy Karpackiej Siczy- galizijanie rozstrzelani we wrześniu 1939r.

zaznaczył zastępca głowy Swobody Oleg Pankiewicz – To bardzo ważnie dla Ukraińców, którzy mogą więcej dowiedzieć się o owych tragicznych stronicach naszej historii i oddać honor poległym. To również zarzut Polsce i Węgrom, które dotychczas zaprzeczają swojemu uczestniczeniu w rozstrzelaniu jeńców czyli, w zakłóceniu warunków umów i podpisanych międzynarodowych konwencji.

Służba prasowa Lwowskiej obwodowej organizacji „Swoboda”

Za: Blog ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego -- [Org. tytuł: « Dzień polskiego terroru»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=14116 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]