Pomimo medialnej nagonki środowisk żydowskich, studenci Oxfordu chcą spotkania z Davidem Irvingiem

Aktualizacja: 2007-11-26 9:09 am

Na długo przed zbliżającą się datą rozpoczęcia wystąpienia Davida Irvinga na uniwersytecie Oxford – zaplanowanym na poniedziałek, 26 listopada br. – organizacje żydowskie i środowiska prosyjonistyczne próbowały wszelkich środków aby uniemożliwić wystąpienie tego historyka.

Jak do tej pory nie skutkują zarówno nieprzychylne publikacje prasowe, jak i głośne nawoływania lewackich organizacji studenckich, w tym Związku Studentów Żydowskich. Podczas przeprowadzonego wśród studentów Oxfordu głosowania w tej sprawie, przedstawicielka Union of Jewish Students – Jenni Woolf zakłócała jego przebieg. Pomimo tej akcji jak i nieustannego medialnego wrzasku, studenci wyrazili swoją wolę spotkania się z Davidem Irvingiem – aż 62% z ponad 1700 biorących w głosowaniu opowiedziało się za przeprowadzeniem spotkania z udziałem Davida Irvinga.

Brytyjska opinia publiczna zmęczona propagandą prosyjonistyczną sączącą się z angielskojęzycznych mediów [zob. np. Gazeta The Independent: “Jesteśmy gazetą pro-izraelską”], domaga się ukazania prawdy odnośnie wydarzeń na Bliskim Wschodzie oraz żąda wolności słowa w omawianiu wielu innych zagadnień, zarówno wielu zakłamanych aspektów historycznych jak i bieżącej polityki.


ZOB. RÓWNIEŻ:

oraz


Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1402 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]