Aktualizacja strony została wstrzymana

Viganò o Rosji – Biskup Ryszard Williamson

W Kościele katolickim, w którym bardzo niewielu hierarchów ma jeszcze wystarczająco wnikliwe spojrzenie, by dostrzec, albo odwagę, by wskazać, dlaczego otaczający ich świat przygotowuje swoje własne samobójstwo, jeden z duchownych nieustraszenie przedstawia, miesiąc po miesiącu, najważniejsze prawdy. Oto, w formie skróconej, pokrzepiające przesłanie arcybiskupa Carlo Maria Viganò do Kongresu Założycielskiego Międzynarodowego Ruchu Poparcia Rosji, który odbył się w Moskwie w ubiegłym miesiącu. Gdy katolicki biskup otrzymuje sakrę, obiecuje nie nazywać złem tego, co dobre, ani nie nazywać dobrem tego, co złe. Tutaj arcybiskup Viganò wyraźnie wskazuje na naszych obecnych przywódców światowych jako na zło, a na Rosjan, którzy się im przeciwstawiają, jako na dobro.  Można mieć pewne zastrzeżenia, ale i tak ma on zasadniczo rację. Jeśli jego przesłanie nie zostanie wzięte pod uwagę, będziemy musieli nauczyć się prawdy na własnej skórze.

Ostatnie wydarzenia pokazują nam, że materialistyczny ateizm, który niszczył Imperium Rosyjskie i świat od 1917 roku – jak zapowiedziała Najświętsza Maryja Panna w Fatimie – połączył dziś siły z liberalizmem, aby stworzyć ideologię globalistyczną, która leży u podstaw delirycznego projektu Nowego Porządku Świata. Jak słusznie zauważył w niedawnym przemówieniu prezydent Władimir Władimirowicz Putin, jest to projekt z piekła rodem, poprzez który nienawiść do cywilizacji chrześcijańskiej chce stworzyć społeczeństwo niewolników podporządkowanych elitom z Davos. Celem jest upiorne społeczeństwo bez przeszłości i bez przyszłości, bez wiary i bez ideałów, bez kultury i bez sztuki, bez ojców i matek, bez rodziny i duchowości.  Czy możemy się dziwić, że po dechrystianizacji Zachodu, elita ta uważa Rosję za wroga, którego należy obalić. Niezaprzeczalnie, Federacja Rosyjska jest ostatnim bastionem cywilizacji opierającej się barbarzyństwu i gromadzi wokół siebie te narody, które nie zamierzają ulec kolonizacji NATO, ONZ, Światowej Organizacji Zdrowia, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i niezliczonych fundacji, których celem jest indoktrynacja mas, manipulacja informacją, tworzenie „kolorowych wiosen” w celu destabilizacji legalnie wybranych rządów i sianie chaosu, wojen i nieszczęść jako narzędzia sprawowania władzy.

Po niedawnej farsie covidowej – przeprowadzonej przy użyciu zbrodniczych metod – nastąpiły nowe kryzysy, w tym kryzys ukraiński. Były one celowo sprowokowane w celu zniszczenia tkanki społecznej i gospodarczej państw, zdziesiątkowania ludności świata, skupienia kontroli w rękach oligarchii, której nikt nie wybierał i która dokonała prawdziwego globalnego zamachu stanu. Teoretycy tego przewrotu mają nazwiska i twarze, począwszy od George’a Sorosa, Klausa Schwaba i Billa Gatesa. Ci, którzy dziś deklarują, że Rosja jest wrogiem,  w rzeczywistości uważają Europejczyków, Amerykanów, Australijczyków i Kanadyjczyków za wrogów i tak ich traktują; prześladując ich i zubażając.

Tak oto w 2020 roku „głębokie państwo” dokonało oszustwa wyborczego w Stanach Zjednoczonych, które było niezbędne, aby zapobiec reelekcji prezydenta Donalda Trumpa. Podobnie w 2013 roku „głęboki kościół” doprowadził do rezygnacji papieża Benedykta XVI i do wybrania na jego miejsce osoby przyjaznej Nowemu Porządkowi Świata, jezuity Jorge Mario Bergoglio. Jednakże, o ile agenci Światowego Forum Ekonomicznego działający wewnątrz zachodnich rządów i wewnątrz Kościoła mogą trzymać w garści światowych przywódców i zmuszać ich do działania wbrew dobru własnych ludzi, to ich przewrót, który odniósł taki sukces na Zachodzie, został opatrznościowo zatrzymany na granicach Rosji.

Deklarowanym celem tego przewrotu dokonanego przeciwko ludzkości jest ustanowienie piekielnej tyranii, w której panuje nienawiść do Boga i człowieka stworzonego na Jego obraz. Jest to królestwo Antychrysta. Toczymy dziejową bitwę: chroni nas Najświętsza Dziewica, chwalebna Nikopeia wraz z Archaniołem Michałem. Zwycięstwo należy do Chrystusa i do tych, którzy zdecydują się stanąć pod świętym sztandarem Krzyża.

Kyrie eleison

+Biskup Ryszard Williamson

 

Komentarz Eleison nr DCCCXXIII (823)

22 kwietnia 2023

Za: Non Possumus – Katolicki Ruch Oporu – Komentarze Eleison Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ryszarda Williamsona

 

Całe wystąpienie arcybiskupa Carlo Maria Viganò do Kongresu Założycielskiego Międzynarodowego Ruchu Poparcia Rosji  – tutaj

.