Aktualizacja strony została wstrzymana

Watykan: Ruszy dialog z FSSPX

W najbliższych dniach rozpocznie się dialog Stolicy Apostolskiej z FSSPX – zapowiada arcybiskup Wiednia, kard. Christoph Schönborn w wywiadzie dla bawarskiego dziennika Passauer Neue Presse. Austriacki hierarcha należy do najbliższych współpracowników Benedykta XVI.

Zdaniem kardynała Ojciec Święty miał powody do otwarcia tego dialogu. „Benedykt XVI traktuje jako swój obowiązek podejmowanie działań na rzecz jedności Kościoła. Jest to jedyna motywacja jego wysiłków na rzecz przyprowadzenia do owczarni grupy katolików, którzy oddzielili się od Kościoła” – stwierdził kard. Schönborn.

Jego zdaniem przy tej okazji Stolica Apostolska wyraźnie przedstawi punkty, które nie podlegają jakimkolwiek negocjacjom: stanowisko Kościoła wobec żydów, innych wyznań chrześcijańskich i religii oraz wolności religijnej jako podstawowego prawa człowieka.

Przy tej okazji przypominano, że Bractwo Kapłańskie św. Piusa X stale podkreślało, iż warunkiem sukcesu dialogu z Watykanem jest uznanie przez Stolicę Apostolską błędów II Soboru Watykańskiego, który nadał nowy impuls dialogowi ekumenicznemu oraz zainicjował zbliżenie z judaizmem. Natomiast mniej trudności powinny przedstawiać kwestie liturgiczne.

Zdaniem austriackiej agencji Kathpress w grupie ekspertów watykańskich obok sekretarza Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, prał. Guido Pozzo znajdą się szwajcarski dominikanin, Charles Morerod, niemiecki jezuita Karl Josef Becker oraz wikariusz generalny Opus Dei, hiszpański prałat Fernando Ocariz Brana. Wszyscy trzej są konsultorami Kongregacji Nauki Wiary, z którą o 2 lipca br. jest związana Papieska Komisja Ecclesia Dei. Delegacją lefebrystów będzie kierował Hiszpan, bp Alfonso De Galaretta.

Za: Kontrrewolucja - Konserwatywna Reakcja | http://www.kontrrewolucja.bnx.pl/news.php?readmore=2096

Skip to content