Aktualizacja strony została wstrzymana

FBI planuje działania przeciwko „radykalnym tradycjonalistom katolickim”

Wydział FBI w Richmond zamierza chronić mieszkańców Wirginii przed zagrożeniem ze strony “białej supremacji”, która – według tej agencji rządowej – znalazła swoje schronisko wśród katolików preferujących mszę łacińską. Analityk wywiadu z biura terenowego FBI w Richmond ujawnił ten fakt w przygotowanym przez siebie raporcie wywiadowczym datowanym na 23 stycznia 2023 roku, dotyczącym „«Agresywnych Ekstremistów Motywowanych Rasowo lub Etnicznie (RMVE)” i ich zainteresowania “radykalnie-tradycjonalistycznymi katolikami” (RTC). Dokument ocenia z “dużą pewnością”, że FBI jest w stanie złagodzić zagrożenie ze strony radykalnych-tradycjonalistycznych katolików poprzez rekrutację źródeł wewnątrz Kościoła Katolickiego.

 

Akronim ten – nowy dla wielu w dziedzinie krajowego kontr-terroryzmu – opatrzony jest przypisem autora wyjaśniającym, że RTCz reguły charakteryzują się odrzuceniem II Soboru Watykańskiego”. Autor dokonuje nieuzasadnionego założenia, że preferowanie katolickiej Mszy po łacinie zamiast w języku narodowym oraz szereg bardziej tradycyjnych poglądów na inne religie świata może być równoznaczne z “wyznawaniem ideologii antysemickiej, antyimigranckiej, anty-LGBTQ i ideologii białej supremacji. Tenże autor rysuje ważne rozróżnienie pomiędzy “tradycyjnymi katolikami” – zwyczajnie wolą Tradycyjną Mszę Łacińską i nauki sprzed Soboru Watykańskiego II – a RTC, którzy popierają “bardziej ekstremistyczne przekonania ideologiczne oraz brutalną retorykę.”

Wnikliwy czytelnik może się zastanawiać, z jakich powodów autor uważa, że tego rodzaju podziały istnieją i czy istnieją dowody na «ekstremistyczną i brutalną retorykę wewnątrz Kościoła Katolickiego». Notatka analityka nie podaje konkretów. Kiedy FBI generuje raport wywiadowczy, ważne jest, aby zwrócić uwagę na analizowane źródła. Zazwyczaj ścisła weryfikacja źródeł usuwa stronniczość i tendencyjność, więc produkt jest zgodny zarówno z prawem federalnym, jak i może stanowić wartość dodaną do całościowej misji FBI. Warto zauważyć, że omawiany dokument został sprawdzony i zatwierdzony do publikacji przez głównego radcę prawnego wydziału FBI w Richmond, który jest najwyższym rangą prawnikiem biura.

Zamieszczone na końcu dokumentu załączniki odnoszą się do szeregu artykułów autorstwa Southern Poverty Law Center (SPLC). Na przykład, Załącznik D jest bezpośrednią kopią listy opracowanej przez SPLC: “Radical Traditional Catholicism Hate Groups”, łącznie z adresem internetowym, do którego uzyskano dostęp. Wydaje się, że  SPLC jest źródłem dla przekonań analityka wywiadu, że RTC istnieją i że są antysemitami.

Opis SPLC w odniesieniu do tejże “grupy nienawiści” stwierdza, że RTC “mogą stanowić największą pojedynczą grupę groźnych antysemitów w Ameryce”. Często w świecie wywiadu, po tego typu stwierdzeniu bez żadnych ustalonych dowodów, często pojawia się akronim “NFI” czyli “No Further Information”, aby wskazać, że jest to opinia nieuzasadniona. Dodatkowo SPLC stwierdza, że RTC wyznają skrajnie konserwatywne ideały społeczne w odniesieniu do kobiet. Nic, co podaje SPLC, nie wskazuje na liczbę wyznawców owej rzekomej ideologii ani na żadne przypadki przemocy. https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/radical-traditional-catholicism

Ten brak dowodów i rażąca stronnicza ślepota jest jednym z wielu powodów, dla których FBI zdystansowało się od SPLC jako źródła w ciągu ostatnich 10 lat. Raport wywiadowczy zawiera również cytaty endnote z dwóch innych źródeł, tj. skrajnie lewicowego magazynu internetowego Salon i równie lewicowego The Atlantic. https://www.salon.com/2022/12/02/christian-nationalisms-supremacy-crisis-bitter-battle-on-the-far-right/ https://www.theatlantic.com/world/ (…)

DOKUMENT FBI zatytułowany “Interest of Racially or Ethnically Motivated Violent Extremists in Radical-Traditionalist Catholic Ideology Almost Certainly Presents New Mitigation Opportunities” pod linkiem poniżej:

Fai clic per accedere a richmond-intel-product.pdf

NA PODSTAWIE: https://www.uncoverdc.com/2023/02/08/the-fbi-doubles-down-on-christians-and-white-supremacy-in-2023/

……………………………..

9 luty 2023

FBI wycofuje wyciekły dokument orkiestrujący śledztwo przeciwko katolikom tradycjonalistom

FBI twierdzi, że wycofuje wyciekły dokument opublikowany w Internecie 8 lutego 2023, który wydaje się ujawniać, że oddział biura w Richmond rozpoczął dochodzenie w sprawie “radykalnych tradycjonalistów katolickich” i ich możliwych powiązań ze “skrajnie prawicowym ruchem białych nacjonalistów”. W odpowiedzi na zapytanie witryny CNA, FBI odpowiedziało, że usunie dokument, ponieważ “nie spełnia on naszych rygorystycznych standardów.”

Dokument, który został opublikowany na stronie UncoverDC (zamieszczony powyżej) nosi tytuł “Interest of Racially or Ethnically Motivated Violent Extremists in Radical-Traditionalist Catholic Ideology Almost Certainly Presents New Mitigation Opportunities”, określa katolików, którzy są zainteresowani Tradycyjną Mszą Łacińską jako potencjalnie powiązanych z grupami ekstremistów posługujących się przemocą. (…) https://www.catholicnewsagency.com/news/253600/fbi-retracts-leaked-document-orchestrating-investigation-of-catholics

Za: Uczta Baltazara – 12 febbraio 2023) – – [Org. tytuł: «Wyciekł dokument FBI, w którym planuje się działania przeciwko «radykalnym tradycjonalistom katolickim»»]

 

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Organizacja prawnicza o nazwie „Southern Poverty Law Center” (SPLC) z siedzibą w Alabamie, założona została w 1971 roku przez prawnika Morrisa Seligman Dees, Jr., oraz dwie inne osoby. Morris Dees wychowany w rodzinie baptystów od dziecka miał wpojone dwie największe obsesje: prożydowskość i antykatolicyzm. To pierwsze objawia się nawet w jego drugim imieniu (Seligman), nadanym – jak stwierdzają jego biografowie – „na cześć znajomego Żyda”, a druga objawia się w całej jego życiowej działalności.

W praktyce, SPLC to wybitnie agresywna antychrześcijańska komórka żydowskiej loży masońskiej. Od wielu lat tworzy listy proskrypcyjne, na których umieszcza katolików, grupy i organizacje katolickie, mające według żydowskiego punktu widzenia „promować nienawiść”. Na ich listach nie zabrakło więc największych przedstawicieli prawdziwie katolickich myślicieli, działaczy, czy księży pragnących zachować wiarę i obrzędy katolickie. John Vennari, ks. Nicholac Gruner, Michael Matt, Christopher Ferrara, Marian Therese Horvat, Atila Sinke Guimarăes, E. Michael Jones, Robert Sungenis, Thomas A. Droleskey, John Lane… Na listach nie zabrakło prawdziwie katolickich pism, The Remnant, Catholic Family News, The Fatima Crusaider, Culture Wars… Lista wrogów jest długa, tak długa jak dwutysiącletnia wrogość do Kościoła katolickiego.

SPLC atakuje każdego i każdą inicjatywę, która przyczynia się do wzmocnienie spójności społecznej, sprawiedliwości, porządku prawnego opartego na prawie naturalnym, tradycji, wartościach chrześcijańskich. SPLC lobbuje zaś za dezintegracją, za niekontrolowaną imigracją, wspiera ruchy anarchistyczne, zboczenia, często aprobuje przestępstwa, chroni i broni przestępców – słowem, jest idealnym narzędziem wprowadzania chaosu, z długofalowym celem przejęcia kontroli nad państwem i społeczeństwem przez prożydowski punkt widzenia. Głównym celem jest bowiem szeroko pojęta judaizacja społeczeństwa.

SPLC nie jest przy tym jakąś-tam, działającą gdzieś w odległej Alabamie organizacją nawiedzonych szaleńców, przeciwnie – jest bardzo zorganizowaną, sprawną i bardzo bogatą organizacją, dysponującą rocznym budżetem około 700 milionów dolarów (sic!). Wyobraźmy sobie co można zrobić mając co roku do rozporządzenia 3 miliardy złotych polskich, ile to inicjatyw można podjąć, ilu polityków przekupić, ilu biskupów zastraszyć, ile wydać „przewodników do walki z nienawiścią”. (Przykładowo: przychody Telewizji Polskiej (TVP) w 2020 roku wynosily 2 mld zł. Widać wyrażnie na przykładzie polskim, ile za takie pieniądze można uczynić zła, ile zasiać nienawiści, ile wtłoczyć propagandy…)

Jak widać z kolejnego przykładu, długoletnia działalność wywrotowa SPLC zazębia się z państwowym terroryzmem, dzisiaj prowadzonym przez agencje federalne patronowane przez reżim Bidena.

Stany Zjednoczone Ameryki, czyli nieudany eksperyment historyczny zmierzający już ku swemu kresowi, stają się najniebezpieczniejszą siłą napędową destrukcji tej cywilizacji, którą znamy, a która odchodzi, opartej na podstawach chrześcijańskich. W swych konwulsjach Imperium Zła jest w stanie – i niestety spełni swe zamiary! – wyrządzić największe szkody dla ludzkości.

Ale czego nie czyni się dla zaspokojenia chorych idei wyrosłych z nienawiści do Prawdy, Rozumu, Słowa – nienawiści do W Trójcy Jedynego Boga.

 

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

 


 

 

.