Aktualizacja strony została wstrzymana

„Kościół Anglii” rozważa wprowadzenie „języka neutralnego” w odniesienieu do Boga

Tzw. „Kościół Anglii” (Church of England) rozważa zmianę ksiąg liturgicznych i wprowadzenie „języka neutralnego”.

Szczegóły planów pojawiły się w pisemnym zapytaniu do Komisji Liturgicznej, która przygotowuje formy nabożeństw i kultu religijnego w „Kościele Anglikańskim”. W tym tygodniu obraduje Synod Generalny, prawodawczy organ „Kościoła”, który zajmie się tym „palącym problemem”, jakkolwiek zmiany mogłyby być zaaprobowane dopiero na przyszłym Synodzie.

W „Kościele Angliii” (z dużej litery, gdyż chodzi o nazwę a nie o respekt) od dziesięciolecia trwają debaty na temat płci Boga i liberalne frakcje wzywają do usunięcia męskich zaimków On i On, jak również odniesienia do modlitwy Ojcze Nasz, na rzecz neutralnych płciowo lub kobiecych alternatyw.

Pani „kapłanka” Joanna Stobart z diecezji Bath i Wells, zapytała, jakie kroki są podejmowane, aby zaoferować alternatywy dla odnoszenia się do Boga za pomocą męskich zaimków i „aby rozwinąć bardziej inkluzywny język w naszej autoryzowanej liturgii”. Poprosiła również tzw. biskupów „o zapewnienie większej liczby opcji dla tych, którzy chcą korzystać z autoryzowanej liturgii i mówić o Bogu w sposób nie-genderowy”.

Jako, że tzw. Kościół Anglii oceniany jest jako sekta protestantyzmu zbliżona doktrynalnie do katolickiego Kościoła (w wymiarze historycznym), można spodziewać się, że obecny administrator Watykanu dążący do masońskiego „zbliżenia, braterstwa i ekumenizmu” również podda ten temat „pod dyskusję”.

Oprac. www.bibula.com
2023-02-07
na podstawie The Telegraph

Skip to content