Aktualizacja strony została wstrzymana

Covid-19: Mordercy apelują o «amnestię pandemiczną»

Staje się jasne, do czego dążą siły, które stworzyły i narzuciły tzw. «pandemię»: do wypracowania pewnego rodzaju «amnestii pandemicznej», która w istocie nie byłaby niczym innym jak nową mistyfikacją.

Wszystkie sygnały w tej sprawie są obecne i pojawiają się już od dłuższego czasu: są nimi nieznaczne przyznawanie się do “błędów” oraz “przeoczeń” lub deklaracje o “nietrafionych nadziejach co do skuteczności” tzw. «szczepionek».

Obecnie jednak, wezwanie do «amnestii» wypływa z artykułu opublikowanego na stronie The Atlanticktórego tytuł nie pozostawia wątpliwości co do jej ideologiczno-politycznej przynależności i brzmi: “Ogłośmy amnestię pandemiczną”.

Wywody autorki kończy podsumowanie, które jest również programem: “Powinniśmy wybaczyć sobie nawzajem za to, co zrobiliśmy i powiedzieliśmy, kiedy nie znaliśmy Covida”.

«Znane powiedzenie mówi, że ci, którzy zapominają o historii, są skazani na jej powtórzenie. Ale rozwodzenie się nad błędami historii może również prowadzić do powtarzającej się pętli zagłady. Przyznajmy, że dokonaliśmy skomplikowanych wyborów w obliczu głębokiej niepewności, a następnie spróbujmy pracować razem, aby odrodzić się i iść naprzód».

Dokładnie tak, jakbyśmy wszyscy byli winni w tym samym stopniu: ci, którzy kłamali wiedząc, że kłamią i ci, którzy próbowali wypunktować słyszane nonsensy logiczne, społeczne i naukowe. Wraz z pożądaną amnestią nikt nie jest winien – wszyscy są niewinni, łącznie z mordercami. Choć ci, którzy sprzeciwili się oficjalnej narracji, nadal pozostają osobnikami podejrzanymi, którzy “nie potrafią dostosować się do reguł”.

Ale choć wniosek o «amnestię» może wydawać się swoistym przyznaniem się do porażki, pogodzeniem się z realiami sytuacji, mamy do czynienia z kolejny przeskokiem narracyjnym, by móc sprzedać stare kłamstwa jako wypowiedziane w dobrej wierze.

Rzecz jasna, szczepionki nie zapobiegały przenoszeniu infekcji – wręcz nie badano tegoż aspektu (tak było pewnym, że piekielny mechanizm sanitarno-polityczny narzuciłby je tak czy owak) – ale i tak, cała sfera medyczna zachowywała się tak, jakby owe surowice genowe były cudownym środkiem, mimo że same ulotki wyznawały prawdę o nich. I faktycznie, czytając artykuł, o którym mowa, nigdzie nie odnosi się wrażenia, że przyznaniu się do błędu towarzyszy konstatacja, iż krytycy owych specyfików mieli całkowitą rację.

 

 

Och nie, amnestia przewiduje właśnie to, że wszyscy zostaną sprowadzeni na ten sam poziom. To kolejny nonsens, służący po części do wzmocnienia narracji, a po części do usprawiedliwienia negatywnych wyników ostatnich dwóch lat jako serii przypadków i “błędnych decyzji” dokonanych w panice chwili, przy jednoczesnym upieraniu się, że wszystkie one wynikały z dobrych intencji: “Ale większość błędów popełnili ludzie, którzy poważnie pracowali dla dobra społeczeństwa.”

«Let’s Declare a Pandemic Amnesty» https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/10/covid-response-forgiveness/671879/

 

Czy ze względu na dobro społeczeństwa ogłoszono po raz pierwszy w historii medycyny zakaz leczenia chorych, czy też po to, aby zapobiec rozładowaniu się infekcji, co uniemożliwiłoby wprowadzenie do obrotu miliardów dawek pseudo-szczepionek – procederu inicjującego wdrażanie nowych systemów kontroli populacji?

Wydaje się rażąco oczywiste, że «amnestia», o którą się obecnie apeluje jest tak naprawdę najlepszym z możliwych prezentów dla kompleksu mocy, które ukartowały «pandemię» i działały tak, jak to ujęła owa idiotka pracująca dla Pfizera, czyli «z prędkością nauki».

Co więcej, położenie kresu całej sprawie, tak jak się tego chce, posłuży również do uniknięcia odpowiedzialności za powódź zgonów i poważnych działań niepożądanych, które szczepionki spowodowały bezpośrednio lub poprzez osłabienie układu odpornościowego.

W związku z tym chciałbym zwrócić uwagę na pewną “ciekawostkę”, która oczywiście nie ma być tezą, a jedynie «złowieszczym zbiegiem okoliczności»: okazuje się, że w takich krajach jak Wielka Brytania, Izrael, Niemcy oraz kraje skandynawskie – wzrost śmiertelności w roku 2022 w stosunku do średniej z lat poprzednich będzie wynosił około 10 procent. Przypomina mi się tutaj pewna enigmatyczna wypowiedź Gatesa – która nigdy nie została wyjaśniona i o której wyjaśnienie oczywiście nikt nie odważył się poprosić – a mianowicie że powszechne szczepienia doprowadzą do spadku populacji świata o 10 procent.

 

 

Wspominam o owej «osobliwej zbieżności» głównie dlatego, że – podobnie jak Bill (solidny maltuzjanin), uważający, że jest to bardzo dobry wynik – tak też osoby domagające się «amnestii pandemicznej» utrzymują, że wszystkie szkody, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, wyrządzone przez narrację pandemiczną oraz jej narzędzia, są czysto przypadkowe i są wynikiem dobrych intencji.

Udzielenie tego rodzaju “rozgrzeszenia” byłoby jednak równoznaczne z aprobatą dla polityki kontroli i odbierania swobód przyjętej jako środek zaradczy, jak również dla masowego stosowania leków eksperymentalnych.

Żadnej «amnestii pandemicznej», jako, że wszystko odbyło się z pełną świadomością stosowania przemocy i nadużyć.

Na podstawie: https://ilsimplicissimus2.com/2022/11/04/ora-i-colpevoli-chiedono-lamnistia-pandemica/

………………………

EMA przyznaje w końcu, że szczepienie COVID może mieć niekorzystny wpływ na płodność kobiet https://expose-news.com/2022/11/04/ema-admits-covid-vaccine-affects-fertility/

 
 
 

Za: Uczta Baltazara - (4 novembre 2022) | https://babylonianempire.wordpress.com/2022/11/04/covid-19-mordercy-apeluja-o-amnestie-pandemiczna/

Skip to content