Aktualizacja strony została wstrzymana

Urzędnicy medyczni to jedni z największych przestępców jakich widział świat – Paul Craig Roberts

Niekompetentna lub skorumpowana komisja licencyjna stanu Maine, moim zdaniem wynajęty wspólnik Big Pharmy, zawiesiła dr Meryl Nass, eksperta najwyższego szczebla w dziedzinie koronawirusów, za wyleczenie pacjentów z Covid za pomocą zatwierdzonych przez FDA leków – Hydroksychlorochiny (HCQ) i Iwermektyny. Oczywiście, ta niekompetentna komisja licencyjna z Maine uważa, że Nass narusza protokół Fauci’ego, który wymagał od lekarzy, aby pozwolili pacjentom umrzeć, zamiast leczyć ich Iwermektyną i HCQ. 

Prokurator generalny z Maine przesłuchał dr Nass i próbował stworzyć fałszywe wrażenie, że naruszyła ona zasadę świadomej zgody pacjenta. Dr Nass i jej prawnik nie zgodzili się na żadne z jego insynuacji. Zachowanie prokuratora generalnego sugeruje, że on również jest płatnym wspólnikiem Fauciego i Big Pharmy. Uważam jego pytania za nieuczciwe i podpowiada mi to, że jest on również nieuczciwym człowiekiem.

Wygląda na to, że jakiś najemnik Big Pharmy złożył skargę o rozpowszechnianie dezinformacji, na lekarza, który leczy pacjentów lub dostarcza prawdziwych informacji w wywiadach i na stronach internetowych, o tym, jak zapobiegać i leczyć Covid. Rzekoma dezinformacja nie jest sprecyzowana ani nazwana. Jest to niejasna i nieokreślona skarga. Niezależnie od tego, medyczna komisja licencyjna przyjmuje skargę opartą na pogłosce, zwołuje posiedzenie i zawiesza prawo wykonywania zawodu, wstrzymując w ten sposób leczenie pacjentów i maksymalizując wskaźnik śmiertelności z powodu Covid. 

To właśnie działo się przez cały okres Covid. Innymi słowy, urzędnicy medyczni pomogli zmaksymalizować odsetek zgonów, tym samym wskaźnik strachu, tym samym wskaźnik szczepień, tym samym wskaźnik zysku Big Pharmy. O to właśnie chodzi w pandemii Covid. Oznacza to, ZERO ZAUFANIA DO URZĘDNIKÓW MEDYCZNYCH.

Oto nagranie wideo, na którym dr Nass jest przesłuchiwana przez prokuratora generalnego z Maine,  próbującego rzucić na nią podejrzenia, a następnie przez jej własnego prawnika, próbującego wydobyć prawdę. Jeśli naród amerykański stoi po stronie tych skorumpowanych praktyk, to już jest trupem.

 

Video: Dr Meryl Nass and Kristina Borjesson

[Video również na stronie źródłowej: https://www.globalresearch.ca/accused-of-covid-misinformation-dr-meryl-nass-fights-for-her-medical-license/5796439]

 

Dr Nass i jej prawnik mają nadzieję, że fakty zwyciężą, ale orzecznictwo amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości ma tyle wspólnego z faktami, co wyroki śmierci wydane na sowieckich genetyków i Bucharina, których pokazowe procesy były wykorzystywane do uprawiania fałszywej narracji. Współczesnym  światem zachodnim rządzą fałszywe narracje, a ludzie, którzy stwierdzają fakty i uczestniczą w wiecach [protestacyjnych], są ścigani.

Paul Craig Roberts

 

Tłum. Sławomir Soja

Źródło: Paul Craig Roberts (October 17, 2022) – „Medical Officials Are Among the Most Corrupt and Most Criminal People on Earth”

 


 

 
 
 
 
Skip to content