Aktualizacja strony została wstrzymana

Przesłanie Arcybiskupa Carlo Maria Viganò do Braci w Biskupstwie

 

Vigano crest 2PRZESŁANIE
Arcybiskupa Carlo Maria Viganò
byłego Nuncjusza Apostolskiego w Stanach Zjednoczonych
do moich Czcigodnych Braci Biskupów

 

W Swoich chwalebnych męczennikach, Kościół Święty daje nam przykład heroicznych cnót do naśladowania, pokazując, jak łaska Boża wspomaga tych, którzy Go kochają do tego stopnia, że muszą stawić czoła mękom i śmierci. Podczas gdy bezbożnicy na próżno walczą z ciałami Męczenników, aby udręczyć ich nieśmiertelne dusze, Święci triumfują wraz z Chrystusem właśnie w dawaniu świadectwa o prymacie Wcielonej Prawdy nad błędem i Nierozerwalnej Miłości nad uwiedzeniami tego świata. Palma męczeństwa czerpie soki z drzewa Krzyża, a korona Męczenników jaśnieje promieniami odkupieńczej Ofiary naszego Pana.

Rozważmy przykład Πρόδρομος, Poprzednika, Świętego Jana Chrzciciela, który poprzedził swego Boskiego Mistrza nie tylko przez zapowiedź Jego przyjścia i chrztu na odpuszczenie grzechów, ale także poprzez śmierć z ręki tetrarchy Galilei, Heroda Antypasa, którego Jan upomniał za zgorszenie, jakie zgotował narodowi izraelskiemu, pozostając w publicznym konkubinacie z żoną brata Heroda Wielkiego, Herodiadą. Wydarzenia te, udokumentowane przez historyków, są wspomniane w Ewangelii wraz z rolą, jaką odegrała Salome, prosząc ojczyma o głowę Chrzciciela. Święty Ambroży tak to komentuje:

Ab adulteris justus occiditur, et a reis in judicem capitalis sceleris pœna convertitur. Sprawiedliwego zabijają cudzołożnicy, a wyrok śmierci wydają winni przeciwko swemu sędziemu. Clauduntur lumina non tam mortis necessitate quam horrore luxuriæ: Oczy Chrzciciela zamknęły się nie tyle z powodu śmierci, ile z powodu grozy lubieżności. Os aureum illud exsangue, cujus sententiam ferre non poteras, conticescit, et adhuc timetur: Jego złote usta, teraz blade, których wyroku ty Herodzie nie mogłeś znieść, zamilkły, a jednak wciąż się go bałeś.

Jakże możecie milczeć, Drodzy Bracia, w obliczu usprawiedliwiania cudzołóstwa? Czy decydujecie się aby zostać wspólnikami tych, którzy ulegają duchowi świata i okazują posłuszeństwo możnym, posuwając się do dopuszczenia do Stołu Eucharystycznego tych, którzy swoim postępowaniem łamią przykazania Boże, gardzą prawem kościelnym i wywołują zgorszenie wśród wiernych? Jak długo jeszcze będziecie pozwalać na deptanie świętości małżeństwa i świadectwa Św. Jana Chrzciciela? Jak długo jeszcze będziecie ignorować słowa Św. Ambrożego, na którego katedrze zasiada dziś następca, który puszcza oko do konkubinatów, aby się przypodobać przyjaciołom nowego Heroda?

Poprzednik nie bał się podnieść swojego głosu przeciwko Herodowi, pogodnie w obliczu śmierci poddał się woli Bożej. Czy Wy macie odwagę głoszenia Słowa, nalegania w porę i nie w porę, poprawiania, upominania, napominania z całą cierpliwością i nauką (2 Tm 4:2), kiedy błędy i oszustwa Amoris Lætitia inspirowane są przez Salome, a głos Poprzednika przemilczany? Przecież autor Amoris Lætitia może w najgorszym razie usunąć Was z Waszych katedr z powodu Waszej wierności Chrystusowi? A nawet gdybyście zostali postawieni przed sądem, czy gotowi jesteście wyrzec się głoszenia Chrystusa, i to Chrystusa ukrzyżowanego (1 Kor 2,2), aby ocalić swoje ziemskie życie i stracić życie wieczne?

Napominam Was, najukochańsi Bracia, Was, którzy jesteście Następcami Apostołów, Sługami Chrystusa i szafarzami Tajemnic Bożych (1 Kor 4, 1), abyście rozważyli swoją odpowiedzialność w popieraniu doktrynalnych i moralnych wypaczeń tych, którzy nadużywają swojej roli i autorytetu, aby siać błąd, obrażać Majestat Boga, poniżać Kościół święty i gubić dusze. Napominam was, na Rany Chrystusa:

Obudźcie się z letargu, który czyni was wspólnikami zdrady, za którą będziecie musieli odpowiedzieć przed Sprawiedliwym Sędzią w dniu waszej śmierci. Rozważcie, że Wasze milczenie odsuwa od chwały nieba dusze powierzone wam przez Najwyższego Pasterza, przed którym odpowie kiedyś nawet ten, który siedzi w Rzymie. Nie dopuśćcie do tego, aby męka Odkupiciela była daremna, gdyż przelał On swoją Przenajdroższą Krew, aby zbawić pokutujących grzeszników, a nie utwierdzić ich w grzechu.

Pan prosi Was, abyście byli przewodnikami owczarni Pańskiej, używając swojego pastorału, aby prowadzić owce na pastwiska niebieskie. Waszym przeznaczeniem jest towarzyszyć im z Miłością do Wiecznej Chwały, dla której zostały stworzone i odkupione, a nie wieźć je w płomienie piekielne.

+Carlo Maria Viganó, Arcybiskup

29 sierpnia, Ścięcie Św. Jana Chrzciciela

 

Tłum. Sławomir Soja

Źródło: The Remnant (September 2, 2022) – „CARLO MARIA VIGANÒ to His Brother Bishops”

.