Aktualizacja strony została wstrzymana

Oficjalne dane rządu brytyjskiego pokazują, że popełnili oni ogromny błąd… – Steve Kirsch

Powinni przyznać, że albo ich dane to bezwartościowe śmieci, albo że szczepionki powinny być NATYCHMIAST wstrzymane dla osób w wieku 10-14 lat. Idealnie byłoby, gdyby przyznali się do obu tych rzeczy. Praktycznie rzecz biorąc, nie zrobią NIC.

 

O, nie! Rząd Wielkiej Brytanii ma teraz ogromny problem. Potrójnie zaszczepione dziecko jest 45 razy bardziej narażone na śmierć niż dziecko nieszczepione. To czyni szczepionkę największym zabójcą dzieci kiedykolwiek wdrożonym przez jakikolwiek rząd i sprawia, że zgony „na kowid” wyglądają jak błąd zaokrąglenia (45X vs. 0,05X).

 

Streszczenie

Zainspirował mnie ten artykuł w Expose, aby przyjrzeć się najnowszym liczbom brytyjskim.

Liczby te można znaleźć pobierając najnowszy zestaw danych (z maja 2022) znaleziony na oficjalnej stronie brytyjskiego ONS [Office for National Statistics].

 

Rząd Wielkiej Brytanii ma teraz ogromny problem: potrójnie zaszczepione dziecko ma 45 razy większe szanse na śmierć niż dziecko nieszczepione. To czyni szczepionkę największym zabójcą dzieci kiedykolwiek wdrożonym przez jakikolwiek rząd i sprawia, że zgony „na kowid” wyglądają jak mały zaokrąglony błąd (45X vs. 0.05X).

 

Kiedy to zrobiłem, dwie rzeczy natychmiast zwróciły uwagę:

  1. Stwierdzenia, że „Brytyjskie oficjalne dane to śmieci” jest potwierdzone po raz kolejny przez ten zestaw danych.
  2. Jeśli wierzysz, że liczby z Wielkiej Brytanii są słuszne, to powinieneś zeskoczyć i natychmiast domagać się wstrzymania szczepionek dla osób w wieku od 10 do 14 lat.

 

Szczegóły obu twierdzeń są wyjaśnione poniżej

Ale oto puenta: rząd brytyjski po prostu nie ma wyjścia i muszą wybrać albo opcję pierwszą, albo drugą. Muszą albo potwierdzić, że ich liczby są śmieciami, albo muszą wezwać do natychmiastowego wstrzymania szczepionek dla dzieci w wieku 10 do 14.

Prasa brytyjska powinna zmusić ich do wyboru, w którą stronę chcą pójść, aby (tak czy tak) stracić wiarygodność.

Moja sugestia: Powinni przyjść czysto i przyznać się do obu.

Oto szczegóły dotyczące każdego z moich twierdzeń.


Liczby brytyjskie mają wartość śmieciową

Po pierwsze, wyrazy uznania należą się rządowi Wielkiej Brytanii za ujawnienie danych. Rząd USA nie ujawnia żadnych danych, które byłyby tak szczegółowe, więc niemożliwe jest przeprowadzenie odpowiednich analiz na danych amerykańskich, ponieważ nie ma danych do wykorzystania.

Rząd Wielkiej Brytanii wydaje sie [jednak] nie publikować tych najbardziej interesujących wyliczeń do oceny bezpieczeństwa i skuteczności. Expose zwraca na to uwagę i wskazuje, że kiedy liczby działają na ich niekorzyść, to albo przestają raportować dane całkowicie, przestają je rozdrabniać na części, albo – jak tym przypadku – nie robią obliczeń zgonów na „100 tysięcy-osobolat” („100K person years„), aby tylko bardziej zmotywowani analitycy mogli poświęcić czas i dostrzec, że mamy ogromny problem.

Dla wygody możesz pobrać moją opatrzoną przypisami wersję tutaj. Przejdź do tabeli 6. Moje adnotacje znajdują się w kolumnie G. Ważne liczby, których będziemy używać poniżej, są w kolorze czerwonym.

Widzimy, że wskaźnik śmiertelności na wszystkie przyczyny (All-Cause Mortality – ACM) dla wieku 20-24 lat jest zmniejszony o współczynnik 2 (porównaj G21 vs. G28).

To jest niemożliwe! Szczepionka nie jest fontanną młodości. Twierdzi się jedynie, że zmniejsza zgony z powodu COVID, a nie eliminuje zgony z powodu wszystkich znanych chorób.

Według wiersza 21 przedstawiającego niezaszczepionych, tylko (43/378) = 8,3% zgonów jest „z COVID”. Więc jeśli masz PERFEKCYJNĄ szczepionkę, ACM może spaść tylko o 8,3%. Nie może spaść o 50%.

Jest to podobne do tego, na co zwrócił uwagę profesor Norman Fenton w swoim artykule z 13 lipca 2022 roku: szczepionki COVID nie są fontanną młodości i właśnie jego analiza również to wykazała.

Nie jest to niespodzianka i nie jest to nowość. Zauważyłem to w moim wpisie z 5 maja br., kiedy próbowałem użyć danych brytyjskich i w obliczeniach znalazłem, że większość danych UK ONS były bezużyteczne, ponieważ po prostu nie mają sensu. To dlatego wybrałem ten wiersz w do tej konkretnej analizy.

Produkowanie śmieciowych danych, a następnie używanie tych śmieciowych danych jako podstawy polityki publicznej jest ogromnym wstydem dla rządu brytyjskiego.

Więc dlatego ich oficjalną odpowiedzią będzie oznaczenie mnie i profesora Fentona jako szerzycieli dezinformacji i zignorowanie nas. Problem rozwiązany!

Ale, nie tak szybko!

Bo jeśli dane z Wielkiej Brytanii są dokładne to oznacza, że…

…Dzieci w wieku od 10 do 14 lat umierają w tempie 45 razy większym niż normalnie.

Jeśli dane z Wielkiej Brytanii są dokładne, to muszą oni natychmiast wstrzymać szczepionki dla dzieci w wieku 10-14 lat, ponieważ podnoszą one ACM u dzieci o współczynnik 45 (G12/G5).

Innymi słowy, szczepionki są najbardziej niebezpieczną interwencją w historii ludzkości dla tej grupy wiekowej. To sprawia, że sam COVID wygląda jakby był zaokrąglonym błędem obliczeniowym:

 

COVID: 5% wzrost wskaźnika śmiertelności na wszystkie przyczyny (ACM)
Szczepionka COVID: 4400% wzrost wskaźnika śmiertelności na wszystkie przyczyny (ACM)

Niektórzy „eksperci” mogliby to „wyjaśnić” twierdząc, że tylko dzieci, które były najbardziej zagrożone, zdecydowały się na trzeci zastrzyk i to wyjaśnia wyższy ACM. Tylko jeśli tak twierdzicie, że zaszczepiły się trzykrotnie tylko te, które miały ŚREDNIO 45-krotnie wyższy wskaźnik zgonów, to pokażcie mi dowody, proszę!

A skoro już przy tym jesteśmy, pokażcie mi dowody na to, że TYLKO dzieci z 15-krotnie wyższym wskaźnikiem zgonów zdecydowały się na 2 dawki.

Niektórzy ludzie mogą powiedzieć „oh, liczby są małe dla dawki trzeciej.” Dobra, nawet jeśli połączymy wszystkie liczby dla dawki 2 i dawki 3, wskaźnik śmierci ACM podwaja się dla zaszczepionych dzieci. Miał się nieznacznie zmniejszyć (a dla osób w wieku 20-24 lat został zmniejszony o połowę, jak zauważyliśmy powyżej). Zamiast tego podwoił się.

Wtedy wymówką będzie to, że dane o dawce 3 „przekłamują” wynik… i że należy patrzeć tylko na dane o dawce 2.

Ale to też nie działa. Dzieci, które właśnie przyjęły dawkę 2 są również znacznie bardziej narażone na śmierć niż dzieci z grupy nieszczepionej.

Zatem, jest tylko jeden wniosek, który można z tego wyciągnąć:

Ktoś popełnił ogromny błąd, zatwierdzając te szczepionki dla dzieci.

Nie mieli wystarczających danych, aby zatwierdzić te szczepionki w pierwszej kolejności, ponieważ nie było żadnych zgonów dzieci z powodu COVID, i nie może być nigdy pozytywnej korzyści w relacji do ryzyka.

Ale teraz mają dane z prawdziwego świata i są one wyraźnie negatywne. Więc co robią? Ignorują to, ponieważ to sprawia, że wyglądają źle.

Nie ma mowy, żebyście mogli używać tych danych dla wspierania szczepionki.

Ale rząd Wielkiej Brytanii i wszystkie rządy na całym świecie będą to ignorować, ponieważ mówienie o tym jest niewygodne.

Podobnie, nikt w mediach głównego nurtu nie będzie o tym pisał. Byłbym skłonny postawić na to duże pieniądze (i byłbym zachwycony, gdybym przegrał zakład). Są chętni?

[Przypomnijmy, że mulitmilioner Steve Kirsch ustanowił kilka nagród po milion dolarów, w tym jedną za wzięcie udziału w publicznej z nim dyskusji. Pomimo tak prostego warunku NIKT ze rządowo-instytucjonalnego establishmentu nie podjął się tego wyzwania. Kirsch powiedział, że jeśli osoba związana z komórką rządową-agencyjną nie może sama przyjąć tych pieniędzi, to on natychmiast wypisze czek na milion dolarów dla jakiejkolwiek wskazanej przez rozmówcę instytucji pożytku publicznego. Niestety, NIKT nie jest chętny wesprzeć samym uczestnictwem w publicznej dyskusji żadnej instytucji pożytku publicznego. – przyp. tłum.]


Podsumowanie

Rząd Wielkiej Brytanii nie może mieć swojego ciastka i równocześnie go zjeść go. Muszą podjąć decyzję, muszą zdecydować, czy ich liczby są śmieciami, czy też wstrzymać szczepionkę dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Tak czy inaczej, będzie to ogromne zakłopotanie dla rządu brytyjskiego.

Właściwą decyzją jest przyznanie się do prawdy, że obie te rzeczy są prawdziwe. Tak bym zrobił, gdybym był u władzy.

Co zrobią? Wiem dokładnie, co zrobią. Zignorują moją analizę i będą mieli nadzieję, że nikt się o niej nie dowie. Na pewno media głównego nurtu nigdy nie zapytają ich o te dane.

Dlatego tak ważne jest, abyś udostępnił ten artykuł wszędzie na wszystkich swoich platformach social media. Dostosowałem nagłówek, aby zmniejszyć ryzyko cenzury.

Steve Kirsch

 

Oprac. www.bibula.com
2022-07-15 na podstawie Steve Kirsch’s newsletter (7/15/2022)

 

 


 

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

Natasha
Powiedzmy to uczciwie: oni nie zrobili żadnych „błędów” i bez względu jakiego demona oni czczą, jestem pewna, że to co robią to dopiero rozgrzewka.
Taki był cel w praniu mózgu wszystkich na początku. Dlatego nie zaczęli od dzieci. Nikt nie zaakceptowałby żadnej z tych rzeczy w grudniu 2019, albo w styczniu 2020. Ale powoli, powoli najpierw usunęli najbardziej troskliwe pielęgniarki i lekarzy odsuwając ich z pracy i praktyki, i kawałek po kawałku kroją aż doszli do wstrzykiwania boosterów 10-latkom.[…]


mejbcart
Steve przeprowadził wywiad z dr Craig i według niej cały „dowód skuteczności” „zastrzyków kowidowych będących genową terapią, był kompletnym oszustwem, a więc przestępstwem. Każdy, kto to dalej zatwierdza [te szczepionki], tak samo popełnia przestępstwo, stąd mówienie, że „popełnili ogromny błąd” powinno właściwie brzmieć „popełnili ogromne przestępstwo”…

A w międzyczasie obejrzyj to: „Szpitale zacierają ślady śmierci dzieci powodowanych przez szczepionki, przez kremowanie zwłok„.

 

WayneG
Myślę, że liczby są jeszcze gorsze niż wskazujesz. Zwłaszcza w przypadku „nieszczepionych”. Jest dobrze udokumentowane, że przez pierwsze 14 dni po zaszczepieniu nie jesteś klasyfikowany jako osoba zaszczepiona, a niektóre materiały pokazują, że podobne reguła używana jest pomiędzy drugą i trzecią dawką.
Oznacza to, że wiele osób zaliczonych do grupy nieszczepionych zostało zawyżonych, ponieważ jeśli ktoś zmarł w okresie 14 dni po zastrzyku, zostałby sklasyfikowany jako nieszczepiony. Wiemy, że większość działań niepożądanych występuje w tym przedziale czasowym, więc uważam, że dane dotyczące osób nieszczepionych powinny być dużo niższe niż zgłoszone, co jest jeszcze bardziej niepokojące!!!
Wtedy oczywiście „śmierć z powodu Covid” jest całkowitą farsą, ponieważ jest to śmierć w ciągu 28 dni od testowania pozytywnej bzdury, która liczy się jako śmierć z powodu Covid, nawet gdy zostałeś spłaszczony przez autobus lub zmarłeś na raka, dla którego byłeś w szpitalu. Więc te liczby są gówno warte!!!
Co pozostawia złowieszcze liczby potrójnie zaszczepionych umierających w znacznie większej liczbie z powodów innych niż Covid! […]

 

Old School Counselor
Oni nie zmienią obranego kursu, bo nie chcą iść do więzienia. Podwoją swoją głupotę i będą walczyć o utrzymanie władzy i aby żaden sąd nie mógł ich aresztować. Spodziewajcie się oszustw wyborczych w USA i Wielkiej Brytanii oraz ingerencji w system prawny. Będą utrzymywać kontrolę nad rządowymi mediami, aby mogli kontrolować informacje. To jest ich jedyny wybór. Naszym zadaniem jest rewolucja bez użycia przemocy.

 

Andrew Blair
Koledzy Kanadyjczycy, właśnie wysłałem ten list do mojej lokalnej gazety. Proponuję, abyście zrobili coś podobnego. Skorzystajcie z pomysłu i sformułowań tutaj użytych, które uznacie za przydatne:

15 lipca 2022 r.

Drogi redaktorze,

Mam nadzieję, że uzna Pan za stosowne opublikować ten list w Lethbridge Herald:

14 lipca Health Canada ogłosiła zatwierdzenie preparatu Moderna Spikevax dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat. Tego wieczoru w programie CBC „The World at Six”, w segmencie zaczynającym się w ósmej minucie, pediatra dr Daniel Flanders, mówi w odniesieniu do przekonania niezdecydowanych na szczepionkę rodziców: „Kiedy ważysz ryzyko i korzyści tej szczepionki, to naprawdę nie jest to dyskusyjne”. Nie do dyskusji? Naprawdę?

W odpowiedzi na decyzję Health Canada, Canadian Covid Care Alliance umieścił na swojej stronie internetowej kilka filmów i plik pdf, które mają służyć jako dowody. Stwierdzają, że dzieci nie potrzebują zastrzyków, że one nie działają i że NIE zostały udowodnione jako bezpieczne. Być może się mylą.

Ale dlaczego CBC nigdy nie umieszcza nikogo, kto faktycznie pomaga nam wszystkim zmagać się z dowodami? Wszystko co słyszysz to coś w stylu „Po dokładnym i niezależnym przeglądzie naukowym dowodów, departament stwierdził, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna w zapobieganiu COVID-19 …”. Ok, ale w takim razie dlaczego nie wyjaśnić, dlaczego Canadian Covid Care Alliance jest w błędzie?

Finansowanie rządowe dla CBC wynosi dobrze ponad miliard rocznie. Czy to z tej przyczyny nigdy nie przedstawiają argumentów, które są sprzeczne z polityką rządu? Preston Manning wezwał do komisji, która jest niezależna od finansowania rządowego, aby ocenić sposób, w jaki rząd zarządzał kryzysem Covid. Jego propozycję można znaleźć na stronie Frontier Centre for Public Policy. Możecie nie zgadzać się z niczym innym, za czym stoi Manning, ale mówię, że poprzyjmy go w tej sprawie. Co Wy na to?

Z poważaniem,

Andrew Blair

 

Karen Kovaz
Steve, istnieją istotne, niepodważalne dowody na to, że eksperymentalne zastrzyki mRNA, które są oznaczone jako „szczepionki” powinny być natychmiast wstrzymane w każdej grupie wiekowej!!! Niebezpieczne ryzyko niepożądanych i potencjalnie śmiertelnych reakcji znacznie przewyższa wszelkie głoszone korzyści. Nie ma żadnych wiarygodnych dowodów potwierdzających, że niebezpieczne szczepionki COVID uratowały życie lub zapobiegły ciężkim zachorowaniom lub hospitalizacji kogokolwiek na COVID. Ci z nas, którzy znają prawdę, muszą nadal ujawniać fakty i dzielić się kluczowymi informacjami, aby zapobiec dalszym urazom i zgonom spowodowanym przez szczepionki COVID. Wyrażam uznanie dla Pana za wszystko, co Pan robi w tym zakresie. Chciałbym prosić o położenie nacisku na fakt, że nie ma żadnych korzyści dla kogokolwiek w jakimkolwiek wieku, aby przyjmować te niebezpieczne, ryzykowne eksperymentalne zastrzyki mRNA i istnieje znaczne ryzyko poważnych niekorzystnych powikłań zdrowotnych i potencjalnie śmierci.

 

… i dalej kilkaset innych wypowiedzi

 

 

 

 


 

 
 
 
 
 
Skip to content