Aktualizacja strony została wstrzymana

Rosyjskie linie lotnicze powiadomiły władze lotnicze Bermudów o konieczności wyrejestrowania samolotów

Rosyjskie Ministerstwo Transportu nie potwierdza obaw Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) dotyczących bezpieczeństwa lotów w Rosji w związku z tzw. podwójną rejestracją samolotów.”stwierdza komunikat Ministerstwa Transportu Federacji Rosji. […]

Przypomnijmy, że w związku z jednostronnym cofnięciem przez władze lotnicze Bermudów certyfikatów zdatności do lotu rosyjskich statków powietrznych, Federacja Rosyjska zawiesiła umowę międzyrządową z Bermudami, zgodnie z którą funkcje nadzoru nad ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych pełniły władze lotnicze Bermudów.

Na posiedzeniu Rady ICAO w dniu 22 czerwca 2022 r. przedstawiciel Rosji w ICAO stwierdził, że niektóre państwa naruszają podstawowe postanowienia konwencji chicagowskiej, stosując bezprawne jednostronne środki ograniczające.” – wyjaśnia komunikat.

Przed lutową operacją Rosji (będącą odpowiedzią na amerykańskie przygotowania do wykorzystania Ukrainy celem zagrożenia żywotnych interesów Rosji), większość samolotów używanych przez rosyjskie linie lotnicze, a wydzierżawianych od zachodnich dostawców, była zarejestrowana na Bermudach. W wyniku nałożonych na Rosję sankcji polityczno-gospodarczych, leasingodawcy zażądali – często bezprawnie – zwrotu samolotów. Wobec tego, władze Rosji zarejestrowały te samoloty w odpowiednich podmiotach na terenie Rosji.

Jednak 15 czerwca br. ICAO wydała biuletyn, w którym stwierdziła, że podwójna rejestracja samolotów jest sprzeczna z przepisami i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, żądając od Rosji podjęcia odpowiednich kroków.

Artykuł 18 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (tzw. Konwencja Chicagowska) mówi, że „Statek powietrzny nie może być ważnie zarejestrowany w więcej niż jednym państwie, ale jego rejestracja może być zmieniona z jednego państwa na inne.”

Rosja, podkreślając, że „Zapewnienie bezpieczeństwa lotów jest najwyższym priorytetem rosyjskich władz lotniczych”, zareagowała natychmiast po tym, jak Bermudy cofnęły certifikaty lotnicze dla rosyjskiego samolotu i dokonała rejestracji na terenie Rosji.

Na dzień dzisiejszy w Rosji eksploatowane są 1 274 samoloty. W Rosyjskim Rejestrze Statków Powietrznych zarejestrowanych jest 1 207 samolotów, z czego 1 151 to samoloty pasażerskie.”

Rosyjskie linie lotnicze powiadomiły władze lotnicze Bermudów o konieczności wyrejestrowania samolotów. Aby uniknąć naruszenia art. 18 Konwencji chicagowskiej przez władze lotnicze Bermudów, muszą one wykluczyć ze swojego rejestru statki powietrzne zarejestrowane i eksploatowane w Federacji Rosyjskiej.

Na dzień dzisiejszy Federacja Rosyjska posiada wszystkie obiekty do obsługi technicznej statków powietrznych i utrzymania ich zdatności do lotu. Prace te mogą być wykonywane przez 11 organizacji dysponujących odpowiednimi zasobami i wykwalifikowanym personelem, zdolnym do przeprowadzania napraw o różnym stopniu złożoności. Firmy dysponują niezbędną technologią, hangarami, stanowiskami badawczymi i wyposażeniem. Obsługa techniczna statków powietrznych jest nadal wykonywana przez tych samych specjalistów i przy użyciu tych samych narzędzi, co wcześniej.

W ten sposób rosyjskie władze lotnicze potwierdzają zgodność statku powietrznego przekazanego do rosyjskiego rejestru z międzynarodowymi i rosyjskimi wymogami zdatności do lotu. Bezpieczeństwo lotów statków powietrznych jest zapewnione i utrzymywane na wysokim poziomie.” – podsumowuje Ministerstwo Transportu Rosji.

Oprac. www.bibula.com
2022-06-28

Skip to content