Aktualizacja strony została wstrzymana

Katolickie grupy młodzieżowe nie formują dojrzałych elit

Pomimo istnienia wielu młodzieżowych grup w Kościele, nie przekłada się to na obecność dojrzałych elit katolickich – powiedział wczoraj ks. dr Leszek Slipek podczas XXX Ogólnopolskiego Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku – informuje KAI.


Podczas referatu „Jak w parafii kształtować młodzież do dojrzałego chrześcijaństwa” ks. Slipek przedstawił dwie przyczyny takiego obrotu sprawy. Po pierwsze: księża prowadzący grupy zamiast być przewodnikami dla młodych ludzi, są tylko ich towarzyszami. Po drugie: duszpasterze nie zasiewają w młodzieży ziarna, które mogłoby wydać owoc w przyszłości, a koncentrują się na teraźniejszości. Kapłan ma być dla ludzi młodych przede wszystkim mistrzem duchowości.


Ważnym momentem dla młodego katolika jest sakrament bierzmowania. Według ks. Slipka należy odejść od dotychczasowej praktyki udzielania tego sakramentu. Prawidłowe, zdaniem kapłana, jest dopiero takie postępowanie, w którym to sam kandydat udowadnia, że Kościół powinien udzielić mu sakramentu bierzmowania.


Szansą dla duszpasterstwa młodzieży w parafii są według ks. Slipka centra pomocy duchowej, dobre wykorzystanie Internetu, wolontariat oraz prawidłowo przygotowana liturgia. Niemożliwe jest jednak skuteczne duszpasterstwo bez odpowiedniego przygotowania. Dlatego konieczne jest zadbanie w seminariach o praktykę związaną z duszpasterstwem młodzieży.


Ks. dr Leszek Slipek studiował teologię duchowości na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, był ojcem duchownym w warszawskim seminarium duchownym. Obecnie jest proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Warszawie.


Źródło: KAI

 

Za: PiotrSkarga.pl

 

.