Katolickie grupy młodzieżowe nie formują dojrzałych elit

Aktualizacja: 2007-11-9 12:00 am

Pomimo istnienia wielu młodzieżowych grup w Kościele, nie przekłada się to na obecność dojrzałych elit katolickich – powiedział wczoraj ks. dr Leszek Slipek podczas XXX Ogólnopolskiego Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku – informuje KAI.


Podczas referatu “Jak w parafii kształtować młodzież do dojrzałego chrześcijaństwa” ks. Slipek przedstawił dwie przyczyny takiego obrotu sprawy. Po pierwsze: księża prowadzący grupy zamiast być przewodnikami dla młodych ludzi, są tylko ich towarzyszami. Po drugie: duszpasterze nie zasiewają w młodzieży ziarna, które mogłoby wydać owoc w przyszłości, a koncentrują się na teraźniejszości. Kapłan ma być dla ludzi młodych przede wszystkim mistrzem duchowości.


Ważnym momentem dla młodego katolika jest sakrament bierzmowania. Według ks. Slipka należy odejść od dotychczasowej praktyki udzielania tego sakramentu. Prawidłowe, zdaniem kapłana, jest dopiero takie postępowanie, w którym to sam kandydat udowadnia, że Kościół powinien udzielić mu sakramentu bierzmowania.


Szansą dla duszpasterstwa młodzieży w parafii są według ks. Slipka centra pomocy duchowej, dobre wykorzystanie Internetu, wolontariat oraz prawidłowo przygotowana liturgia. Niemożliwe jest jednak skuteczne duszpasterstwo bez odpowiedniego przygotowania. Dlatego konieczne jest zadbanie w seminariach o praktykę związaną z duszpasterstwem młodzieży.


Ks. dr Leszek Slipek studiował teologię duchowości na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, był ojcem duchownym w warszawskim seminarium duchownym. Obecnie jest proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Warszawie.


Źródło: KAI

 

Za: PiotrSkarga.pl

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1344 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]