Lewica w europarlamencie atakuje Litwę za zakaz homopropagandy

Deputowani do Parlamentu Europejskiego z grupy Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) oraz przedstawiciele Zielonych (ALE) zamierzają podczas wrześniowego posiedzenia plenarnego zaatakować Litwę za wprowadzenie prawa chroniącego dzieci i młodzież przed indoktrynacją homoseksualną, biseksualną czy poligamiczną – donosi „Nasz Dziennik”.

Już 16 września podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego dyskutowana będzie rezolucja potępiająca litewski parlament za wprowadzenie prawa chroniącego dzieci przed medialnymi kampaniami zwolenników homoseksualizmu i poligamii. Deputowani Zielonych i Liberałów zgłosili zapytanie, w którym w sposób brutalny atakują Litwę, wzywając jednocześnie Unię Europejską do interwencji.

Lewacy twierdzą, że mające obowiązywać od marca przyszłego roku na terenie tego kraju członkowskiego prawo zakazujące homopropagandy wśród dzieci i młodzieży jest rzekomo „niekompatybilne z prawami człowieka, gwałcące podstawowe wolności, w tym te zagwarantowane przez międzynarodowe i ogólnoeuropejskie konwencje, przede wszystkim zaś gwałcące wolność wypowiedzi oraz dostępu do informacji”. Uważają ponadto, że przyjęta na Litwie ustawa jest sprzeczna z walczącym z wszelkiego rodzaju dyskryminacją prawem unijnym. I grożą, iż jeżeli Litwa nie złagodzi zapisów tej regulacji, doprowadzą do zawieszenia wykonywania niektórych praw w Radzie Unii Europejskiej – czytamy w „Naszym Dzienniku”.

Gazeta przypomina, że litewski parlament przyjął ustawę o prawie do ochrony nieletnich przed szkodliwym wpływem dostępu do informacji publicznej w czerwcu bieżącego roku. Od razu wywołała ona protesty lobby homoseksualnego, choć nowe prawo nie jest wymierzone jedynie w homopropagandę. Litewscy posłowie przyznawali co prawda, że chcą chronić najmłodszych przed propagowaniem „odmiennych zachowań seksualnych”, ale nowe przepisy mają też chronić młodzież przed treściami promującymi okrucieństwo, przemoc i inne złe zachowania.

Źródło: KAI

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,4076,2,0,1,I,informacje.html

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content