Lewica w europarlamencie atakuje Litwę za zakaz homopropagandy

Aktualizacja: 2009-08-27 10:37 am

Deputowani do Parlamentu Europejskiego z grupy Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) oraz przedstawiciele Zielonych (ALE) zamierzają podczas wrześniowego posiedzenia plenarnego zaatakować Litwę za wprowadzenie prawa chroniącego dzieci i młodzież przed indoktrynacją homoseksualną, biseksualną czy poligamiczną – donosi „Nasz Dziennik”.

Już 16 września podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego dyskutowana będzie rezolucja potępiająca litewski parlament za wprowadzenie prawa chroniącego dzieci przed medialnymi kampaniami zwolenników homoseksualizmu i poligamii. Deputowani Zielonych i Liberałów zgłosili zapytanie, w którym w sposób brutalny atakują Litwę, wzywając jednocześnie Unię Europejską do interwencji.

Lewacy twierdzą, że mające obowiązywać od marca przyszłego roku na terenie tego kraju członkowskiego prawo zakazujące homopropagandy wśród dzieci i młodzieży jest rzekomo „niekompatybilne z prawami człowieka, gwałcące podstawowe wolności, w tym te zagwarantowane przez międzynarodowe i ogólnoeuropejskie konwencje, przede wszystkim zaś gwałcące wolność wypowiedzi oraz dostępu do informacji”. Uważają ponadto, że przyjęta na Litwie ustawa jest sprzeczna z walczącym z wszelkiego rodzaju dyskryminacją prawem unijnym. I grożą, iż jeżeli Litwa nie złagodzi zapisów tej regulacji, doprowadzą do zawieszenia wykonywania niektórych praw w Radzie Unii Europejskiej – czytamy w „Naszym Dzienniku”.

Gazeta przypomina, że litewski parlament przyjął ustawę o prawie do ochrony nieletnich przed szkodliwym wpływem dostępu do informacji publicznej w czerwcu bieżącego roku. Od razu wywołała ona protesty lobby homoseksualnego, choć nowe prawo nie jest wymierzone jedynie w homopropagandę. Litewscy posłowie przyznawali co prawda, że chcą chronić najmłodszych przed propagowaniem “odmiennych zachowań seksualnych”, ale nowe przepisy mają też chronić młodzież przed treściami promującymi okrucieństwo, przemoc i inne złe zachowania.

Źródło: KAI

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=13386 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]