Aktualizacja strony została wstrzymana

Weryfikacja tożsamości czyli nęcenie bezpieczeństwem

Ta obowiązkowa implementacja technologii weryfikacji tożsamości i wieku tworzy również kolejny obfity zbiór danych i to w czasie, gdy liczba włamań i naruszeń danych osiągnęła niespotykany wcześniej poziom.

−∗−

W menu na dziś danie kontrolne. Przykład procedowanej właśnie brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie w internecie, ale de facto wymuszającej na użytkownikach weryfikację tożsamości i w rezultacie kolejny sposób na gromadzenie danych wrażliwych. Czy faktycznie ustawa ma na celu ‘bezpieczeństwo’, o tym w krótkim felietonie Toma Parkera.

Zapraszam do lektury.

Autor: AlterCabrio
10 kwietnia 2022

[W tekście występuje pojęcie ‘honeypot‘ w kilku znaczeniach: jako coś nęcącego, pułapka, wabik na kogoś/coś; w terminologii IT jako rodzaj zasadzki na hackerów, próbujących wykradać dane oraz w pojęciu Kubusia Puchatka, jako pożądany niczym skarb garniec miodu.]

 

____________***____________

 

 

W Wielkiej Brytanii ustawa będzie nakazywać wdrożenie technologii weryfikacji tożsamości i wieku na platformach Big Tech

To jak ogromny garnek miodu. Z danymi.

Brytyjski projekt ustawy, który wymaga od dużych platform technologicznych wdrożenia systemu weryfikacji tożsamości i wieku, procedowany jest obecnie przez Parlament.

Niniejsza ustawa o bezpieczeństwie online [Online Safety Bill] nakazuje, aby usługi zawierające treści pornograficzne wdrażały technologię weryfikacji wieku i wykorzystywały ją w celu zapewnienia, że ​​dzieci „normalnie nie są w stanie napotkać” treści pornograficznych.

Duże platformy są również zobowiązane do „oferowania wszystkim dorosłym użytkownikom usługi opcji weryfikacji ich tożsamości” (nawet jeśli weryfikacja tożsamości nie jest wymagana do uzyskania dostępu do usługi), aby ci użytkownicy mogli odfiltrować „niezweryfikowanych użytkowników””.

W rezultacie firmy Big Tech, które już posiadają mnóstwo danych osobistych swoich użytkowników, będą teraz prawnie zobowiązane do oferowania kolejnego kanału, przez który one lub ich partnerzy będą mogli zbierać jeszcze więcej osobistych i wysoce wrażliwych danych.

Ta obowiązkowa implementacja technologii weryfikacji tożsamości i wieku tworzy również kolejny obfity zbiór danych i to w czasie, gdy liczba włamań i naruszeń danych osiągnęła niespotykany wcześniej poziom.

Ten aspekt ustawy ma nie tylko ogromny wpływ na prywatność, ale co więcej ochrona prywatności w ramach tej ustawy jest tak słaba, że ​​często pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu. Ustawa o bezpieczeństwie w Internecie stanowi również ogromne zagrożenie dla wolności słowa, wymagając od dużych platform cenzurowania w oparciu o niejasny, niejednoznaczny termin „szkoda” [harm] i dając rządowi szerokie uprawnienia cenzurujące.

Pełny przegląd wszystkich zagrożeń wolności słowa i prywatności, jakie stwarza ustawa o bezpieczeństwie online, znajdziesz tutaj. [ang]

Kopię pełnej ustawy o bezpieczeństwie online można znaleźć tutaj. [ang]

Projekt ustawy przechodzi obecnie przez Parlament.

_____________

[Źródło:] UK bill will mandate implementation of identity and age verification technology on Big Tech platforms, Tom Parker, April 8, 2022

 

Za: Legion sw. Ekspedyta - ekspedyt.org (10 kwietnia 2022) | https://www.ekspedyt.org/2022/04/10/weryfikacja-tozsamosci-czyli-necenie-bezpieczenstwem/

Skip to content