Aktualizacja strony została wstrzymana

Ostrzeżenia Rosji przed amerykańską bronią biologiczną na Ukrainie nie są nowe: przykłady z ostatnich lat – Thomas Röper

Na Zachodzie politycy i media są bardzo zdziwieni rosyjskimi zarzutami o amerykańską broń biologiczną na Ukrainie, choć Rosja od wielu lat wielokrotnie wskazywała na ten temat.

Wcześniej informowałem [1] o rosyjskich ostrzeżeniach dotyczących amerykańskich laboratoriów broni biologicznej na Ukrainie i w Gruzji. Wszystkie te laboratoria są prowadzone przez ten sam wydział Pentagonu, a Stany Zjednoczone nie zezwalają [2] na inspekcje tych – rzekomo nieszkodliwych i cywilnych – laboratoriów, co samo w sobie stanowi naruszenie Konwencji o broni biologicznej.

To, że media na Zachodzie nadal odwracają uwagę od tej sprawy, mimo że zastępca sekretarza stanu USA Nuland de facto przyznała się [3] do jej istnienia 9 marca przed amerykańskim parlamentem, jest po prostu absurdem.

Na cotygodniowej konferencji prasowej rzeczniczka rosyjskiego MSZ po raz kolejny bardzo szczegółowo omówiła ten temat. Otwarcie oskarżyła Stany Zjednoczone i Zachód o łamanie Konwencji o broni biologicznej i wreszcie zażądała od Stanów Zjednoczonych pełnej przejrzystości w sprawie laboratoriów biologicznych, które Pentagon prowadzi w innych krajach na całym świecie. Nawiasem mówiąc, na całym świecie istnieje ponad 300 takich amerykańskich laboratoriów.

Ponieważ wielu czytelników wciąż mnie pyta, dlaczego Rosja nie zwróciła na to uwagi wcześniej, przetłumaczyłem to rosyjskie oświadczenie [4], ponieważ łączyło ono przykłady tego, jak Rosja od lat wskazuje i ostrzega przed tym problemem. Jeśli nigdy wcześniej o tym nie słyszałeś, nie powinieneś obwiniać Rosji, ale raczej zadaj pytanie mediom, które konsumujesz lub konsumowałeś w przeszłości: dlaczego nigdy o tym nie donosili?

 

Początek tłumaczenia z rosyjskiego:

Potwierdzamy fakty ujawnione podczas operacji wojskowej na Ukrainie, że reżim kijowski chciał użyć operacji nadzwyczajnej do zniszczenia śladów programów wojskowych i biologicznych prowadzonych przez Kijów przy wsparciu finansowym Stanów Zjednoczonych.

Nie można mówić o pokojowym wykorzystaniu do celów naukowych w służbie pokoju i rozwoju. Powodem jest to, że zostały sfinansowane przez Departament Obrony USA.

Zakładamy, że Departament Obrony USA i Administracja Prezydenta USA będą zobowiązane do oficjalnego informowania społeczności międzynarodowej – a nie za pomocą marionetek – o programach realizowanych na Ukrainie w najbliższej przyszłości. Rozumiemy, że materiały i dowody, które słyszeliśmy w tych dniach ze strony ukraińskiej i ze Stanów Zjednoczonych, a o których pragnę państwu przypomnieć, zostały dostarczone przez zastępcę sekretarza stanu USA, panią Nuland, nie pozostawiają tym razem Stanom Zjednoczonym możliwości milczenia.

Pamiętamy, ile lat i z jaką krwawą skutecznością poszukiwali na całym świecie różnego rodzaju broni: broni chemicznej, biologicznej, bakteriologicznej, okupując kraje i zabijając ludzi. Jak się okazuje, szukali w niewłaściwym miejscu. Znaleźliśmy to dla Ciebie. Wasze wynalazki, materiał biologiczny, w tym do celów wojskowych, znajdują się przede wszystkim na Ukrainie. Co tam robiliscie? To inny kontynent. Nie macie wspólnych granic. Nie macie tam żadnych baz wojskowych. Co pod przykrywką badań naukowych robili wasi specjaliści, którzy regularnie instruowali stronę ukraińską, jak i w jakim celu prowadzić odpowiednie badania? Dzisiaj, kiedy zakładamy, że tych dowodów nie da się już obalić, domagamy się szczegółów. Świat musi wiedzieć, co należy tam robić, w jakim celu, na jaki czas i w jakim stopniu „zainwestowano” w biologiczną działalność Ukrainy. Dane, materiały, dokumenty proszę położyć na stole. Gierki się skończyły.

24 lutego br. otrzymaliśmy dokumenty od pracowników ukraińskich laboratoriów biologicznych dotyczące nagłego zniszczenia wysoce niebezpiecznych czynników wywołujących dżumę, wąglika, cholerę i inne śmiertelne choroby. Potwierdzają to dokumenty. Co więcej, ostrzegaliśmy o tym wszystkim na tej sali od wielu lat na konferencjach prasowych, wypowiedziach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i różnych rosyjskich agencji rządowych. Rosyjskie kierownictwo regularnie wypowiadało się w tej sprawie, zadając pytania, a także prosząc Stany Zjednoczone o wyjaśnienia. Teraz już nie pytamy, domagamy się. Świat czeka.

W szczególności odnosimy się do dyrektywy Ministerstwa Zdrowia Ukrainy w sprawie szybkiej eliminacji zapasów niebezpiecznych patogenów, która została wysłana do wszystkich laboratoriów biologicznych. Materiały te [5] można znaleźć na portalu internetowym Ministerstwa Obrony Rosji [6].

Otrzymane dokumenty są obecnie dokładnie analizowane przez specjalistów z oddziałów ochrony ABC. Jednak już teraz można zauważyć, że ukraińskie laboratoria biologiczne w bezpośrednim sąsiedztwie naszego terytorium były wykorzystywane do opracowywania komponentów broni biologicznej. Doraźne zniszczenie szczególnie groźnych patogenów 24 lutego br. było konieczne, aby zapobiec ujawnieniu przez Ukrainę i USA naruszenia art. I Konwencji o broni biologicznej. Jak to wszystko zostało zniszczone? Czy wszystko zostało zniszczone? Instrukcja została przekazana odpowiednim ministerstwom. Kto przez wiele lat kierował Ministerstwem Zdrowia Ukrainy? Pamiętasz? Z jakiego kraju pochodził ten „dziwny” lekarz, który kierował ukraińskim Ministerstwem Zdrowia? Dobrze pamiętam: z kontynentu amerykańskiego. To odpowiedź na pytanie, kto i w jakim celu opiekował się opieką zdrowotną na Ukrainie. Pytanie jest otwarte: czy wszystko zostało zniszczone, czy nie i jak możemy teraz sprawdzić te biomateriały? Czy wpadły w ręce ekstremistów i nacjonalistów? Kto daje gwarancje?

(Przypis Thomasa Röpera: Od sierpnia 2016 do sierpnia 2019 r. Ulana Suprun była Ministrem Zdrowia Ukrainy. Suprun jest Amerykanką pochodzenia ukraińskiego urodzoną w USA. Aby zostać Ministrem Zdrowia Ukrainy, prezydent Poroszenko musiał specjalnie przyznać jej obywatelstwo ukraińskie. W tym miejscu jedna Uwaga dla wtajemniczonych w moją pracę: Każdy, kto przeczytał moją książkę „Inside Corona”, wie, dlaczego okres od 2016 do 2019 był szczególnie ważnym okresem.)

Informacje te potwierdzają słuszność oskarżeń wielokrotnie podnoszonych przez stronę rosyjską w związku z realizacją Konwencji o broni biologicznej przeciwko militarnej i biologicznej działalności Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w przestrzeni postsowieckiej. W celu rozwiązania tych kwestii nie wykluczamy stosowania mechanizmów określonych w artykułach V i VI Konwencji o broni biologicznej, zgodnie z którymi Państwa-Strony konsultują się ze sobą w celu rozwiązania kwestii związanych z celem Konwencji lub realizacją jej postanowień, oraz zbadanie ewentualnych naruszeń przeciwko zobowiązaniom Konwencji o broni biologicznej powinny wspólnie współpracować.

Niezbędne są rygorystyczne środki wzmocnienia regulacyjnego, aby zapobiec wojskowej działalności biologicznej, która jest sprzeczna z Konwencją o broni biologicznej. Wzywamy do wznowienia prac nad prawnie wiążącym protokołem do Konwencji ze skutecznym mechanizmem weryfikacji, który zresztą – przypomnę raz jeszcze – był wielokrotnie blokowany przez Stany Zjednoczone od 2001 roku. W tym kontekście apelujemy o otwartą grupę roboczą w ramach Konwencji o broni biologicznej, co leży w interesie zdecydowanej większości państw-stron.

Teraz ludzie mówią o ropie, gazie, firmach, ich przyszłości, gospodarce, wszystkim: samolotach, transporcie, logistyce, wizach, granicach. Wszystko to można rozwiązać w ten czy inny sposób. Broń biologiczna, jak wszyscy wiemy – po infekcji koronawirusem w 2020 roku – jest poza kontrolą ludzkości, która została wypuszczona do świata zewnętrznego. Być może zamiast oglądać te bzdury w CNN i czytać te bzdury w „Washington Post”, cały świat, wszystkie kraje na wszystkich kontynentach wreszcie opamiętają się i zadadzą sobie te pytania: czy są gotowi na kolejną „przygodę” z nieznanym? wirusy lub proliferacja takich biomateriałów, gdy wpadły lub mogą wpaść w ręce ekstremistów i bojowników na całym świecie? Czy jesteście na to przygotowani? A może pod brutalną presją po prostu chcesz okazać solidarność z tymi, którzy z kolei założyli biolaboratoria na wszystkich kontynentach, w wielu krajach, a których działalność jest bezpośrednio kontrolowana przez Departament Obrony USA, który jest tajny , nieprzejrzysty i jak zwykle nie podlega żadnej formie kontroli?

W celu wzmocnienia podstaw organizacyjnych Konwencji zachęcamy do inicjatyw, które cieszą się szerokim poparciem międzynarodowym, do tworzenia w ramach niniejszego dokumentu mobilnych zespołów biologiczno-medycznych, udzielających pomocy w przypadku użycia broni biologicznej oraz w zwalczanie epidemii różnego pochodzenia oraz powołanie „Doradczego Komitetu Naukowego” w celu analizowania osiągnięć naukowych i technicznych oraz formułowania odpowiednich zaleceń dla państw.

Proponujemy również, aby informacje o zagranicznych działaniach wojskowych i biologicznych były włączane do rocznych sprawozdań składanych przez Państwa-Strony Konwencji w ramach środków budowy zaufania.

Tylko takie kompleksowe kroki pozwolą na poddanie niekontrolowanej działalności wojskowo-biologicznej Stanów Zjednoczonych oraz podobnych działań ich sojuszników w przestrzeni postsowieckiej i innych regionach świata ścisłej kontroli międzynarodowej i weryfikowalnej realizacji ich zobowiązań przez państwa-strony Konwencji o broni biologicznej.

 

Tutaj podajemy źródła wszystkich tych wyjaśnień.

13 maja 2021 r., prawie rok temu, na konferencji prasowej poruszono tutaj kwestię opracowania prawnie wiążącego protokołu ze skutecznym mechanizmem weryfikacji Konwencji o broni biologicznej, o której właśnie rozmawialiśmy. Ponownie powiedzieliśmy światu, jak Stany Zjednoczone jednostronnie wykoleiły proces przyjęcia projektu. Co robili przez te wszystkie lata? Zauważono również – to było wiosną 2021 r. – że Waszyngton konsekwentnie blokował jakiekolwiek odnawianie decyzji protokolarnych, chociaż mandat grupy zadaniowej pozostaje formalnie w mocy.

Założono i wezwano, że w Waszyngtonie panuje zdrowy rozsądek i że Stany Zjednoczone, jako kustosz Konwencji o broni biologicznej, wniosą konstruktywny wkład we wzmocnienie Konwencji, zamiast blokować prace nad tym instrumentem.

Teraz jest jasne, że celowo zniszczyli prace nad nim, aby wyeliminować jakąkolwiek możliwość audytu laboratoriów i miejsc, w których prowadzili badania, rozwój i, w zasadzie, działania związane z bronią biologiczną.

9 kwietnia 2021: Nagranie z konferencji prasowej poświęconej działalności w zakresie broni biologicznej w USA [7]

28 sierpnia 2020 r. na trzy rosyjskie instytuty badawcze nałożono sankcje. [8]

Podkreślono, że Stany Zjednoczone są jedynym krajem, który podpisał konwencję o broni chemicznej i nadal posiada broń chemiczną. W ten sposób opatentowują różne wynalazki związane z użyciem pełnoprawnych chemicznych środków bojowych, w tym środków nerwowych.

Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób te rzeczy reprezentują kompleksowe podejście USA: z jednej strony blokowanie pracy innych krajów w celu kontrolowania ich działalności, a z drugiej strony rozszerzanie badań nad produkcją i rozpowszechnianiem środków chemicznych i bakteriologicznych broń na wszystkich frontach.

Wskazaliśmy, że amerykańskie laboratoria były w centrum największych międzynarodowych skandali. Na przykład śledztwo w sprawie ataków wąglika w 2001 r. w Stanach Zjednoczonych wykazało, że naukowiec, który wysłał zatrute koperty, pracował w Laboratorium Biologicznym Fort Detrick, głównym ośrodku obrony biologicznej armii amerykańskiej.

Obawy związane z amerykańską bronią biologiczną w byłym Związku Radzieckim pojawiają się wielokrotnie od 2020 roku.

Wiele pytań dotyczyło działalności Departamentu Obrony USA, który powołał Centrum Badań Zdrowia Publicznego Richarda Lugara w Gruzji [9], gdzie działa Biuro Badań Medycznych Armii USA-Georgia. Czy to nie wystarczy? Potrzebujesz więcej przykładów? Mamy ich więcej. Proszę.

27 maja 2020: szczegółowy komentarz do laboratorium Richarda Lugara.[10]

Na konferencji prasowej [11]17 kwietnia 2020 r., ponownie wzmacniając biologiczną obecność Ameryki za granicą [12]. Kompleksy laboratoryjne są oficjalnie włączone do globalnego systemu kontroli chorób zakaźnych armii amerykańskiej, podobnie jak podobne struktury w kilku innych krajach.

Nikt tego nie słyszał, nikt nie chciał wiedzieć. Jeśli chodzi o komponent wojskowo-techniczny, NATO zamyka nas w ciasnym kręgu. Założyli laboratoria badawcze nad bronią biologiczną w przestrzeni postsowieckiej, wbrew wszelkim zobowiązaniom i normom, które podjęły Stany Zjednoczone.

Kwestia ta została ponownie poruszona w przemówieniu ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa 17 stycznia 2020 r. podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom rosyjskiej dyplomacji w 2019 r. [13]

17 grudnia 2018 r.: wywiad z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem dla Radia Komsomolskaja Prawda. Kwestia została podniesiona w związku z Ukrainą.

Wywiad z Grigorijem Karasinem, wiceministrem spraw zagranicznych Rosji, z agencją informacyjną RIA Nowosti, opublikowany 19 grudnia 2018 r. [15]

Podnosiliśmy te kwestie, ponieważ rozumieliśmy, co się dzieje. Jest to zagrożenie, które, gdy się pojawi, nie zostanie szybko opanowane. Wtedy cała ludzkość prawdopodobnie to zrozumie.

Koniec tłumaczenia z rosyjskiego

 

Thomas Röper

 

Tłumaczył: Paweł Jakubas, proszę o jedno Zdrowaś Maryjo za moją pracę.

Ten artykuł po raz pierwszy ukazał się na stronie anti-spiegel.ru 10 marca 2022 r.

 

Linki:

 1. https://www.anti-spiegel.ru/2021/woran-forschen-us-biolabore-in-der-ukraine/
 1. https://www.anti-spiegel.ru/2021/die-usa-verweigern-internationale-kontrolle-ihrer-biowaffenlabore/
 1. https://www.anti-spiegel.ru/2022/und-wieder-keine-russische-propaganda-us-regierung-bestaetigt-biowaffenforschung-in-der-ukraine/
 1. https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/1803456/#4
 1. https://function.mil.ru/files/morf/dokumentsmukr.pdf
 1. https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12411939@egNews
 1. https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1419314/#10
 1. https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1440632/
 1. https://archive.mid.ru/ru/maps/ge/?currentpage=main-country
 1. https://archive.mid.ru/drugie-vidy-omu/-/asset_publisher/JBSvkVAIGJSS/content/id/1137788
 1. https://mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/1430721/
 1. https://mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/1430721/#8
 1. https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1425037/
 1. https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1580376/
 1. https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1580575/
.