Aktualizacja strony została wstrzymana

Abp Ravasi: sztuka współczesna zrezygnowała z poszukiwania piękna, sensu, przesłania

Stolica Apostolska przygotowuje szereg inicjatyw mających ożywić dialog kultury i wiary – ujawnił w wywiadzie dla Radia Watykańskiego abp Gianfranco Ravasi. Na 21 listopada zaplanowano międzynarodowe spotkanie Papieża z artystami różnych dziedzin. Prawdopodobnie odbędzie się ono w Kaplicy Sykstyńskiej, aby skonfrontować uczestników spotkania z arcydziełem Michała Anioła – zaznaczył przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury. Ponadto Watykan wystawi własny pawilon na weneckim biennale sztuki współczesnej w 2011 r. Do współpracy zaprosi kilkunastu najsłynniejszych dziś artystów, którzy nie mieli dotąd doświadczenia ze sztuka sakralną. Ma być to dla nich bodziec, aby zajęli się tematyką duchową i by sztuka wyrwała się z autoizolacji – podkreśla abp Ravasi.

Sztuka współczesna wyklucza bowiem dwa czynniki, które były dla niej istotne w przeszłości. Po pierwsze zrezygnowała z poszukiwania piękna, a po drugie z poszukiwania sensu, przesłania. Jest jedynie wyobrażeniem odczuć. Dlatego właśnie sztuka przeżywa dziś bardzo trudne chwile. W coraz większym stopniu odnosi się tylko do siebie, zamyka się w sobie, w obrazach, których nikt nie rozumie, z wyjątkiem tych może, którzy operują tym samym językiem. Podejmowane przez nas inicjatywy mają być zatem okazją, aby sztuka powróciła do pytań o człowieka, o tajemnicę znaków, które człowiek napotyka wokół siebie, a zatem o to, co jest transcendentne.

Jak zaznacza abp Ravasi, kryzys, którego doświadcza szuka współczesna jest znacznie szerszy i obejmuje w istocie całą dzisiejszą kulturę, która nie potrafi już stawiać człowieka w obliczu wielkich pytań. Stąd bardzo ważne, aby w takiej sytuacji Kościół miał odwagę powrócić w swoim nauczaniu do całkiem podstawowych kwestii, jak życie i śmierć, cierpienie i sprawiedliwość, dobro i zło, a przede wszystkim tajemnica Boga – powiedział przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury.

kb/ rv

Za: Radio Watykańskie | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/Articolo.asp?c=311596 | Abp Ravasi: sztuka ma powrócić do pytań o człowieka

Skip to content