Aktualizacja strony została wstrzymana

Organizacja koordynująca domeny internetowe odrzuciła wniosek Ukrainy o odcięcie Rosji od internetu

Organizacja non-profit zarządzająca globalnym Internetem odpowiedziała Ukrainie, że nie zamierza odciąć Rosji od Internetu.

Internetowa Korporacja ds. Nadanych Nazw i Numerów (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers  – ICANN), odpowiedziała listownie urzędnikom ukraińskim z rządowego komitetu d/s domen internetowych, że odcięcie całego narodu jest zarówno technicznie niewykonalne, jak i sprzeczne z zasadami zdecentralizowanego internetu.

Szef ICANN, Göran Marby, po wyrażeniu ubolewania i współczucia wobec sytuacji na Ukrainie odpowiedział trzeźwo, że „Nasza misja nie obejmuje podejmowania działań karnych, nakładania sankcji lub ograniczania dostępu do segmentów Internetu — niezależnie od prowokacji”.

Władze Ukrainy zażądały nałożenia blokady na krajową domenę najwyższego poziomu, która dla Rosji ma dwuliterowe oznaczenie RU.

 

Seansu nienawiści – ciąg dalszy

Dobrze, że są jeszcze gdzieniegdzie osoby rozumujące logicznie i mogące podejmować racjonalne decyzje.

Obserwowane na całym tzw. zachodnim świecie – czytaj świecie zdominowanym przez wpływy Stanów Zjednoczonych i antyludzką liberalną ideologię – szaleńcze trendy likwidowania wszystkiego co kojarzy się z Rosją czy rosyjskością, można uznać za kontynuację programowania społeczeństw w ramach światowego resetu.

Likwidowanie kojarzących się z Rosją nazw, wycofywanie rosyjskich produktów, cenzurowanie rosyjskiej muzyki i kultury, usuwanie programów telewizyjnych, radiowych, internetowych, blokowanie kont bankowych, wycofywanie się z reklam, sponsorowania, zrywanie umów, zakazywanie prowadzenia działalności gospodarczej, zwalnianie pracowników oraz wprost prześladowanie osób mających inne (szersze) spojrzenie na sytuację światową – to wszystko jest ciągiem dalszym tego co już obserwowaliśmy w ramach szału nienawiści w ciągu ostatnich dwóch lat. Szału kontrolowanego, skoordynowanego i zarządzanego z niejasnych ośrodków.

W czasie prezydentury Donalda Trumpa wzbudzono pseudo-społeczne inicjatywy, które zaowocowały anarchistycznymi ruchami (Black Lives Matter, Defund Police), co przełożyło się na okrucieństwo wobec osób mających zdanie odmienne od narzucanego przez media i korporacyjne aparaty. Później, to samo zjawisko sterowania masami miało miejsce podczas obsesji kowidowej i barbarzyńskiej kampanii wyszczepiania, ze wskazywaniem „wroga” – niezaszczepionych.

Patrząc wielowymiarowo można powiedzieć, że głębokie siły zła sterujące Stanami Zjednoczonymi dążyły ostatnio do światowej destabilizacji celem przykrycia tego co nieuchronnie nadchodziło na całym wyszczepionym świecie: spadek produkcji, kolosalna inflacja, owoce astronomicznych przekrętów inżynierii finansowej, „niewytłumaczalny” wzrost śmiertelności i chorób oraz wybuchy niezadowolenia społecznego. To wszystko po sprowokowaniu Rosji do decydującego działania, będzie mogło teraz być przykryte wydarzeniami wojennymi i antyputinowską narracją. Każde niepowodzenie gospodarcze, społeczne, a nawet wzrost śmiertelności będzie mogło być „wytłumaczone” czynnikami zewnętrznymi.

W tej atmosferze będzie możliwe wprowadzenie stanu wyjątkowego badź wojennego na terytoriach wielu krajów, choćby w wyniku realnego zagrożenia ze strony wielkiej migracji ludności. (Przypomnijmy, że już w 2009 roku Unia Europejska obiecała sprowadzenie do Europy 50 milionów imigrantów, co świadczy o tym, że projekty przebudowy świata doczekują się wreszcie szybkiej realizacji.) Co więcej, zdesperowane społeczeństwa chętnie przyzwolą na narzucenie sobie dodatkowej kontroli celem „przywrócenia spokoju i porządku społecznego”. Przyczyni się to do uchwalania „nadzwyczajnych” przepisów dalej likwidujących podstawowe prawa i krępujące wolność.

Przy pomocy rządowych i korporacyjnch mediów – czyli naczelnego elementu przekazywania propagandy wojennej, wzbudzania strachu i wyzwalania nieracjonalnych emocji – będzie dalej przeprowadzana przebudowa społeczeństw w ramach globalnego resetu. Wcześniej podejmowane próby w ramach propagandy kowidowej, potem szczepionkowej agitacji i terroru, uznano za połowiczny sukces.

Teraz, wykorzystując zdobyte doświadczenie i usprawniając metody manipulacji oraz mając wykreowanego jedynego, najgorszego Wroga, będą regularnie przeprowadzane Minuty Nienawiści. I to nie Dwie, lecz całodobowo. Co właśnie obserwujemy.

Oprac. www.bibula.com
2022-03-04

Skip to content