Aktualizacja strony została wstrzymana

Rosja i Chiny powinny pójść własnymi drogami – Paul Craig Roberts

Wczoraj Rosja stworzyła nowy świat. Hegemon jest martwy. Dziś Rosja i Chiny powinny rozpocząć proces odłączania się od Zachodu, bacząc na to, że bramy piekielne są zdolne do uderzenia bronią jądrową nawet w chwili śmierci. Na Zachodzie nie ma już nic wartego posiadania czy naśladowania. Kraje te oddały już swoje najważniejsze gałęzie przemysłu Chińczykom i zrzekły się swobód obywatelskich. Jak tego dowodzą nakazy Covidowe, Zachód nie wierzy już w wartości, które głosi. Ludzie, którzy korzystają lub próbują korzystać ze swoich konstytucyjnych praw do wolności słowa i zrzeszania się, są nazywani „domorosłymi terrorystami”. Ich głos jest tłumiony, są zwalniani z pracy, odbiera się im prawo do wykonywania zawodu lekarza, aresztuje się ich i zamyka w więzieniach. Świat zachodni został przekształcony w piekło tyranii.

Rosyjscy ekonomiści, poddani praniu mózgu przez amerykańskich neoliberałów, są, nie zdając sobie z tego sprawy, jednymi z największych wrogów Rosji. Indoktrynuje się ich, aby wierzyli, że rozwój gospodarczy Rosji zależy od dostępu do zachodniego finansowania. Jest to kompletna bzdura.

Kilka lat temu Michael Hudson i ja jasno stwierdziliśmy, że poleganie na zagranicznych pożyczkach, zagranicznym kapitale w finansowaniu swojego rozwoju jest najgłupszą rzeczą, jaką Rosja może zrobić. Zapytaliśmy publicznie rosyjski bank centralny, jak zamierza wydać pożyczone dolary czy euro, na projekty rozwojowe w Rosji? Za projekty te płaci się oczywiście w rublach, ponieważ jest to waluta narodowa. W jaki magiczny sposób dolary i euro są zamieniane na ruble? Po prostu bank centralny wykorzystuje pożyczone przez Rosję waluty obce do skupowania rubli na rynku walutowym? Po co to robić, skoro bank centralny sam może tworzyć ruble?

Zwróciliśmy uwagę bankowi centralnemu, że gdy otrzymuje pożyczkę w dolarach lub euro, umieszcza tę walutę w swoich rezerwach. Aby sfinansować projekt, bank centralny tworzy ruble, tak jak robi to bank prywatny, gdy finansuje projekt. Pożyczka zagraniczna obciąża Rosję spłatą odsetek na rzecz zagranicznych wierzycieli, to cały jej efekt. Ponieważ bank centralny może finansować projekty i finansuje je, tworząc ruble, pożyczka zagraniczna nie ma sensu.Biorąc kredyt zagraniczny, Rosja zaciąga jedynie zobowiązanie, nie nabywając aktywów. Bank centralny popełnia ten sam błąd, gdy doradza Kremlowi sprzedaż rosyjskich aktywów obcokrajowcom w celu pozyskania dewiz, co następnie powoduje objęcie Rosji sankcjami! Ponieważ Rosja nie potrzebuje dewiz, powinna zatrzymać swój gaz ziemny dla rozwoju gospodarek Rosji i Chin, a nie uszczuplać swoich rezerw, sprzedając go swoim zachodnim wrogom, którzy nakładają sankcje i grożą co chwilę. Jeśli Rosja sprzedaje gaz, powinna podawać ceny w rublach, aby wzmocnić rubla.

W jakiej formie Rosja posiada w swoich rezerwach kredyt zagraniczny? Nie w walucie. Rezerwy są zazwyczaj przechowywane w długu kraju wierzyciela. Oznacza to, że zaciągając kredyt w dolarach, rosyjski bank centralny posiada obligacje skarbowe USA, a tym samym pomaga finansować Waszyngton okrążający Rosję. Właśnie byliśmy świadkami konfiskaty rezerw walutowych Doniecka i Ługańska przez rząd USA, bank centralny, banki komercyjne oraz ich euro-satelity. W podobny sposób skonfiskowano depozyty i rezerwy Afganistanu i w podobny sposób Bank Anglii skonfiskował złoto Wenezueli przechowywane w Londynie i przekazał je wyznaczonemu przez USA, kleptokracie Guaidó.

Z powodów sprzecznych z wszelkimi znanymi zasadami ekonomii, rosyjski bank centralny uważa, że tworzenie rubla skutkuje inflacją, jeśli nie jest obciążone się długiem zagranicznym! Ten szalony pomysł pokazuje, jak amerykańska propaganda ekonomiczna ograniczyła rolę rosyjskiego banku centralnego.

Rosyjski bank centralny musi uwolnić swoje myślenie od amerykańskiego gospodarczego prania mózgu. Mimo to, atlantyccy integryści w Rosji, nadal będą próbowali utrzymać swoje amerykańskie koneksje i kontynuować zdradę własnego kraju.

Zachód cierpi na te same złudzenia, co rosyjski bank centralny. UE planuje nałożyć na Rosję sankcje, ograniczając jej dostęp do europejskich rynków finansowych. Waszyngton zrobi to samo. Rosja nie ma takiej potrzeby, aby jej banki miały dostęp do banków europejskich czy amerykańskich. Dostęp ten nie jest korzystny dla Rosji, lecz dla banków europejskich i amerykańskich, które pobierają od Rosji odsetki. I znowu: dlaczego Rosja miałaby płacić odsetki od zagranicznych pożyczek, z których dochody spoczywają bezczynnie w jej rezerwach walutowych?

UE, dobrze rozumiejąc, że beneficjentami są jej banki, ograniczyła sankcje do osób, które uczestniczyły w procesie uznawania niepodległości republik Donbasu, oraz do tych banków rosyjskich, które finansują rosyjskie operacje wojskowe w Doniecku i Ługańsku.

https://sputniknews.com/20220222/eu-seeks-to-limit-russias-access-to-european-financial-markets-1093269568.html

Co za kompletna bzdura? Rosyjskie wojsko jest finansowane z budżetu państwa, a nie przez banki. Każdy rosyjski urzędnik, który ufa Zachodowi na tyle aby trzymać tam swoje pieniądze, jest tak głupi, że rzeczywiście zasługuje na ich konfiskatę. Takich głupców należy usunąć z rosyjskiego rządu.

Rosja i Chiny zostały poddane operacji psychologicznej polegającej na przekonaniu ich, że potrzebują Zachodu. To złudzenie jest największym zagrożeniem, przed którym stoją one same, a nawet cały świat. Ich kontakty z Zachodem zwiększają szanse wybuchu III wojny światowej. Kontakty te skutkują ciągłymi oskarżeniami, ciągłymi prowokacjami, które są niebezpieczne, ponieważ mogą przerodzić się w konflikt. Rosja i Chiny powinny już wiedzieć, że negocjacje z Zachodem są nie tylko bezcelowe, ale i niebezpieczne.

Pierwszym krokiem w kierunku zmniejszenia napięcia, jest zaprzestanie przez Rosję i Chiny reagowania na oskarżenia. Reakcje te nie służą niczemu innemu, jak tylko podtrzymywaniu oskarżeń i zachęcaniu do kolejnych. Oskarżenia to sposób, w jaki Zachód utrzymuję Rosję i Chiny w defensywie, które ciągle powtarzają „nie, nie zrobiliśmy tego”. Po co zaprzeczać? Zachód i tak im nie uwierzy.

Ciągłe oskarżenia wywołują frustrację i złość. Jest to główna przyczyna konfliktów małżeńskich. Jedynym sposobem, aby Rosja i Chiny uniknęły znęcania się nad nimi, jest zaprzestanie reagowania na to zjawisko.

Rosja i Chiny mają swoje własne cele. Celami tymi są rozwój ich krajów i stworzenie własnych bloków handlowych. Nie ma żadnego powodu, aby zanieczyszczać ten projekt zachodnim zepsuciem.

Świat zachodni, już niedługo nie będzie stanowił problemu dla Rosji. Zachód załamuje się we własnym zwyrodnieniu, umiera z nienawiści do samego siebie. Zachód hańbi swoich założycieli, swoich bohaterów. Zachód burzy własne pomniki historyczne, umieszcza na czarnych listach własną literaturę klasyczną, uczy nienawiści do samego siebie na własnych uniwersytetach i w szkołach, a teraz stworzył sobie dwóch potężnych wrogów.Zachód odrzuca swoje wartości. Nie ma moralności, nie ma szacunku dla prawdy. Rząd Stanów Zjednoczonych zdeptał Konstytucję. Ponieważ Stany Zjednoczone są Konstytucją, zdeptały same siebie. Szkoły prawnicze milczą lub zachęcają do destrukcji. Ponieważ reszta Zachodu to amerykańskie imperium, wszystko idzie na dno razem z USA.

Trudno jest państwu, imperium, budować napięcie prowadzące do wojny, jeśli wybrany wróg nie angażuje się w działania, nie odpowiada na nie. Najlepszą szansą na uniknięcie wojny jądrowej jest to, że Rosja i Chiny będą uważnie przyglądać się Zachodowi, ale poza tym będą go ignorować i unikać kontaktów z Zachodem. Rosja i Chiny powinny zająć się swoimi sprawami.

Paul Craig Roberts

 

Tłum. Sławomir Soja

Źródło: PaulCraigRoberts (February 22, 2022) – „Russia and China Should Go Their Own Way”

 

Skip to content