Aktualizacja strony została wstrzymana

Militaryzacja komercyjnych samolotów

Firma Fedex Express, największa na świecie linia lotnicza zajmująca sie przewozem ładunków, złożyła wniosek do Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) o wyrażenie zgody na zainstalowanie w swoich samolotach laserowej broni defensywnej.

We wniosku, datowanym 7 stycznia 2022 roku, czytamy, że Fedex wnosi o zezwolenie na modyfikację komercyjnych samolotów typu Airbus A321-200, celem zainstalowania w nich „systemu emitującego laserową energię w zakresie podczerwieni”. W uzasadnieniu czytamy, że:

Ostatnimi laty miały miejsce przypadki ostrzeliwania samolotów z naziemnych systemów MANPADS, co spowodowało, że kilka firm opracowało i zaadaptowało systemy laserowe do zainstalowania w cywilnych samolotach, celem ochrony samolotu przed pociskiem kierowanym na źródło ciepła. System [który ma być zainstalowany w samolotach firmy] Fedex jest systemem defensywnym kierującym promienie laserowe na nadlatujący pocisk, celem zmiany toru lotu pocisku odwracając go od samolotu.” 

W dalszej dyskusji, FAA generalnie przychyla się do wniosku, zaznaczając, że w przypadku zatwierdzenia musi być spełnionych kilka warunków, jak np. zabezpieczenie przed możliwością uruchomienia systemu poza lotem, oznaczenie samolotu odpowiednimi napisami czy wprowadzenie zabezpieczeń dla naziemnych załóg obsługujących i konserwujących samolot.

Ważny jest również dopisek mówiący, że obecne zezwolenie będzie dotyczyło tylko jednego typu samolotu, lecz wszystkie nałożone warunki tego „nowego i niezwykłego konstrukcyjnego dodatku, będą dotyczyły również innych modeli, jeśli w przyszłości zostanie wydana podobna zgoda„.

Można zatem sądzić, że samoloty komercyjne, najpierw transportowe a później pasażerskie mogą być w niedalekiej przyszłości wyposażane w podobne systemy obronne. Może to świadczyć o zarysowujących się trendach militaryzacji nie tylko kosmosu, ale i przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej oraz związanych z tym nurtem programów zabezpieczania samolotów cywilnych. Czy wprowadzenie dzisiaj defensywnej broni nie przemieni się w przyszłości w spiralę zbrojeń i w sumie pogorszenie bezpieczeństwa lotów cywilnych, w tym pasażerskich?

Firma lotnicza Fedex Express należy do giganta przewozów towarowych Fedex Corporation i obecnie używa 475 samolotów ze swojej floty (stan na 19 stycznia br.). Druga pod względem wielkości przewozów lotnicznych, konkurencyjna firma UPS posiada (w użyciu) 288 samolotów.

Oprac. www.bibula.com
2022-01-06
na podstawie: FAA

 

.