Aktualizacja strony została wstrzymana

Australia: Dr Toben skazany na karę więzienia za „negowanie Holokaustu”

Australijski Sąd Federalny skazał 13 sierpnia br. dr. Geralda Fredericka Toben na 3 miesiące pozbawienia wolności za „negowanie Holokaustu” i publikowanie na stronie internetowej „antysemickich materiałów”.

Dr Toben jest działaczem domagającym się swobodnych badań nad niektórymi aspektami wydarzeń II Wojny Światowej. Zarzuca on na prowadzonej przez siebie stronie internetowej Adeleide Institute, że oficjalna wersja wydarzeń określana mianem „Holokaustu” jest propagandowym wymysłem grup żydowskich i służy do kontroli świadomości społecznej, zaprowadzeniu cenzury i do intrantnego „biznesu przemysłu holokaustu”, w tym do nacisków na różne państwa celem pozyskiwania nieuzasadnionych „reparacji”.

Sąd federalny w Australii uznał winnym dr.  Fredericka Tobena niezastosowania się do wcześniejszego wyroku sądowego nakazującego wycofanie ze swoich stron internetowych „materiału obrażającego Żydów i zaprzeczającego Holokaustowi”. Skazany on został w 2002 roku za publikowanie na stronie internetowej Instytutu Adelajdy (Adelaide Institute) materiałów określanych jako antysemickie, obraźliwe dla Żydów i negujące Holokaust. Podczas tego procesu sędzia  Bruce Lander powiedział,  że wolność wypowiedzi „nie obejmuje wolności do publikowania materiałów rozmyślnie stworzonych celem obrażania, znieważania lub zastraszania osób, ze względu na ich rasę, pochodzenie narodowe etniczne czy kolor skóry.” Sędzia Lander nie ustosunkował się do określenia związku  publikowania materiałów historycznych oraz ich interpretacji z oskarżeniami o „znieważanie” czy „antysemityzm”.

W 1998 roku dr Toben był więziony przez 9 miesięcy w niemieckim więzieniu w Mannheim za „znieważanie ofiar Holokaustu” polegające na publikowaniu materiałów historycznych podważających oficjalną wersję wydarzeń.


64-letni dr Gerald Fredrick Toben jest od wielu lat nękany przez środowiska żydowskie w Australii i ściagny za publikowanie na swojej stronie internetowej materiałów podważających oficjanie głoszoną wersję wydarzeń dotyczącą tzw. zagłady Żydów podczas II wojny swiatowej. W 1999 roku skazany został za „negowanie Holokaustu” w Niemczech.

Toben zatrzymany został w październiku ubiegłego roku na lotnisku w Londynie na wniosek niemieckiego sądu oraz wydanego pod naciskiem kół żydowskich Europejskiego Nakazu Aresztowania z oskarżenia o „negowanie Holokaustu”. Ku rozpaczy żydowskich działaczy oraz prokuratory niemieckiej, sąd w Wielkiej Brytanii wypuścił Tobena z aresztu. Władze niemieckie zapowiedziały jednak dalsze kontynuowanie procesu. Jak powiedział prokurator Andreas Grossmann z prokuratury w Mannheim „jakkolwiek Anglia nie dokonała ekstradycji, to my będziemy kontynuowali prowadzenie prób aresztowania go w innych krajach.”

Dr filozofii Frederick Toben, wykładowca na wielu uniwerstytetach na świecie i twórca Instytutu Adelajdy (Adelaide Institute), od 1996 roku nękany jest przez „demokratyczne” środowiska w Australii nieustannymi procesami sądowymi. Na swojej stronie internetowej (www.adelaideinstitute.org) przypomina on, że wydany przez australijski sąd federalny wyrok zabrania mu zadawania pytań i negowania:

„Trzech podstwowych legend/mitów Holokaustu-Shoah twierdzących, że:

  1. Podczas II Wojny Światowej Niemcy kierowały się eksterminacyjną polityką przeciwko europejskim Żydom;
  2. Których zginęło 6 milionów;
  3. Używając jako narzędzia zbrodni komór gazowych.

Dr. Toben ostrzega na swojej stronie internetowej, że:

„Ktokolwiek odrzuci wiarę w te trzy filary [oficjalnej wersji wydarzeń], narażony jest na zorganizowane w skali światowej działania grup nacisku, które wykorzystają każdą metodę do zniszczenia niezależnego głosu. Niedawnymi ofiarami odmowy uwierzenia w oficjalną wersję „Holokaust-Shoah” są Germar Rudolf i Ernest Zündel w Niemczech i Siegfried Verbeke w Belgii, Wolfgang Fröhlich i Gerd Honsik w Austrii.

Jeśli chciałbyś zwątpić w opowieść o ‘Holokaust-Shoah’, musisz być przygotowany na osobiste poświęcenie, musisz być przygotowany na rozbicie Twojej rodziny i małżeństwa, na utratę kariery zawodowej, pracy i więzienie. Dzieje się tak dlatego, że ruch rewizjonistyczny rozbija wielki, wielomiliardowy „Przemysł Holokaustu-Shoah”, jak również podważa egzystencję Izraela, tworu rasistowskiego syjonizmu.”

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Daily Mail | http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1206280/Holocaust-denier-Frederick-Toben-centre-British-legal-row-jailed-months-Australia.html

Skip to content