Aktualizacja strony została wstrzymana

Bractwo św. Piusa X a szczepionki – dyskusja niezbędna

Tydzień temu opublikowaliśmy tłumaczenie opracowania ks. Arnaud Sélégny z Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, stwierdzające już w tytule, że szczepienia na covid są moralnie roztropne.

Od czasu wyrażenia tego stanowiska wobec „szczepionek przeciwko Covid-19” trwa gorąca dyskusja na wielu forach i stronach internetowych oraz oczywiście w prywatnych rozmowach pomiędzy wiernymi. Również i w Polsce wielu wiernych Tradycji z niedowierzaniem i konsternacją przyjęło tę opinię jednego z księży Bractwa, którą jednak niestety można uznać de facto jako stanowisko Bractwa – co spróbujemy wykazać.

Na wstępie, należy przyznać, że ks. Arnaud Sélégny nie jest obecnie Sekretarzem Generalnym FSSPX, jak wspomniano w przywołanym tekście, aczkolwiek w przeszłości wiele źródeł wskazywało, że tę funkcję pełnił[1]. Według opisu na stronie FSSPX, jest on dyrektorem komunikacji francuskojęzycznej wersji informacyjnej, czyli FSSPX – Actualités[2].

Teraz, przejdźmy do głównego tematu.

 

Większość szczepionek została stworzona na bazie komórek abortowanych dzieci

Pierwsza znana nam analiza tematu szczepionek, zaprezentowana przez FSSPX, została zamieszczona w piśmie „The Angelus” w lutym 2006 roku[3] [4]. Oczywiście dotyczyła ona tzw. tradycyjnych szczepionek, gdyż w tamtych czasach nikt nawet nie słyszał o genetycznych produktach rozprowadzanych dzisiaj jako „szczepionki”.

Autor opracowania, dr medycyny Timothy Collins, przypomina fakt, mało znany wtenczas, że większość szczepionek została stworzona na bazie komórek abortowanych dzieci. Dla przykładu, szczepionka RA273 przeciwko różyczce wymagała pobrania organów od zamordowanych – co najmniej – 47 dzieci.

W tekście dr Collins polemizuje z dokumentem wydanym w czerwcu 2005 roku przez watykańską Papieską Akademię Życia.

Ta watykańska agencja (a ściślej – towarzystwo naukowe) udzieliła odpowiedzi amerykańskiej organizacji pro-life Children of God for Life, która dwa lata wcześniej zwróciła się do Kongregacji Nauki Wiary z pytaniem o zdanie Rzymu w sprawie szczepionek „skażonych komórkami abortowanymi”. Załączony do listu watykański dokument pt „Moralne refleksje nad szczepionkami opracowanymi w oparciu o komórki uzyskanie z abortowanych ludzkich płodów”[5] będący przedmiotem analizy, opublikowany został we włoskim piśmie naukowym Medicina e Molrale[6].

We wprowadzeniu do analizy dr. Collinsa, pismo The Angelus stwierdza m.in:

Rzym wyraźnie wypowiedział zasady [stosowania szczepionek opracowanych z wykorzystaniem abortowanych komórek]:

  1. produkcja szczepionek pochodzących z abortowanych płodów jest potępiona;
  2. przynajmniej na razie, pod pewnymi warunkami, katolicy mogą stosować szczepionki z linii komórek płodowych, lecz tylko wtedy, gdy niemożliwe jest użycie szczepionek pochodzących z nie- płodowych linii komórkowych;
  3. dostępność i produkcja szczepionek z niepłodowych linii komórkowych musi być wytrwale i zdecydowanie proszona przez katolików;
  4. katolicy mają obowiązek zgłaszania swoich zastrzeżeń odpowiednim agencjom rządowym (tj. w USA do Department of Health & Human Services, Center for Disease Control and Prevention oraz Food and Drug Administration, jak również do samych producentów leków).

 

Oprócz kontrargumentów, jednocześnie padają stwierdzenia dr. Collinsa, że:

  1. akceptuje on pożyteczność masowych szczepień;
  2. władza (rząd) ma prawo narzucać prawo i regulacje nakazujące obowiązkowe programy masowych szczepień.

 

Takie podejście, postawione już na samym początku analizy, zupełnie nie dziwi, wszak została ona napisana przez lekarza, a środowiska medyczne, kształcone na bazie medycyny współczesnej (nazywanej niekiedy Rockefellerowską, z uwagi na uprowadzenie jej w kierunku farmaceutycznego uśmierzania skutków, nie zaś leczenia przyczyn chorób) są przekonane o pożyteczności masowych szczepień. Niestety, środowiska te, przyjmujące za dobrą monetę programy wyszczepiania, nie zastanawiają się nad zgubnymi skutkami samych szczepionek oraz masowych szczepień. Odrzucają jako wręcz niewiarygodne, a konkretne i naukowe dane pokazujące, że to właśnie programy wyszczepiania doprowadzają do spadku odporności organizmu współczesnego człowieka, do rozszerzenia się wielu chorób, do wielu tzw. cywilizacyjnych chorób. (Przypomnijmy, że w takich Stanach Zjednoczonych, odejście od medycyny naturalnej i skierowanie nauki na zgubne tory medycyny farmakologicznej oraz wpływy lobby farmaceutycznego doprowadziło do tak patologicznej sytuacji, że obecnie każde dziecko do 18 roku życia otrzymuje nawet 76 szczepionek, przy czym większość, jeśli nie wszystkie zawierają szkodliwe związki przekraczające normy bezpieczeństwa.)

Nie chcą również brać pod uwagę rozpatrywania podstawowych pytań, dotyczących samej egzystencji, istnienia wirusów (kłania się założycielskie kłamstwo teorii wirusów, czyli pseudo-naukowe badania jednego z największych fałszerzy w historii nauki – Ludwika Pasteura), bowiem naukowa odpowiedź przekreśliłaby niemal wszystkie dokonania wakcynologii, a nawet całej współczesnej medycyny.

Tak więc wychodząc z założenia, że masowe, powszechne, obowiązkowe szczepienia są osiągnięciem nauki i dobrodziejstwem ludzkości, nie ma rozbieżności w analizie dr. Collinsa (będące w sumie stanowiskiem Bractwa), ze stanowiskiem Watykanu. Wątpliowści dopiero pojawiają się w stwierdzeniach dr. Collinsa, który analizując sposoby opracowania wielu szczepionek z użyciem komórek ludzkich, zwraca uwagę na brak jasnego przekazu Rzymu w tej sprawie. Zwraca również uwagę, że choć w Stanach Zjednoczonych rodzice mogą starać się o uzyskanie zwolnienia od zaszczepienia swoich dzieci powołując się na religijne obiekcje, to jednak:

Kościół katolicki nie uzyskał przez większość władz [regionalnych, stanowych decydujących o konieczności szczepień] statusu organizacji zezwalającej na odmowę przyjęcia szczepionki ze względu na konflikt sumienia.” Dr Collins konkluduje, że rozwiązanie tych problemów nie powinno być przerzucone na barki rodziców, lecz „To jest coś, nad czym Watykan i biskupi powinni się zastanowić i przekazać – wyraźnie, wielokrotnie i jednoznacznie. Jedyną rzeczą, która może przeciwstawić się tej gromadzącej się chmurze zła, jest międzynarodowa, kierowana przez Watykan opozycja [wobec szczepionek z ludzkich komórek]. Już niedługo problem nie będzie już ograniczał się do garstki rodziców dręczących się tym, czy współpracują ze złem […] lecz będzie to dylemat moralny, który ogarnie praktycznie każdego. Kościół będzie musiał zająć się nim w sposób, na jaki zasługuje, prędzej czy później.”

I niestety, władze Kościoła, podczas tzw. pandemii „zajęły się” tematem, lecz zamiast ostrzegać, apelować o unikanie zgubnych, śmiercionośnych i śmiercioźródłowych produktów, w tym apelować o unikanie wielu tzw. tradycyjnych szczepionek – również powstałych w z komórek abortowanych dzieci i również szkodliwych – nawołują do ich przyjmowania. Mało tego, Franciszek-Bergoglio z jakąś satanistyczną lubością nazwał nawet przyjmowanie tych produktów „aktem miłosierdzia”.

 

„Kompletne opracowanie”

Już w czasie tzw. pandemii, lecz jeszcze w czasie przedszczepionkowego szaleństwa, 4 grudnia 2020 r. ukazała się obszerna analiza ks. Arnaud Sélégny, opublikowana na oficjalnej stronie FSSPX, pt „Czy używanie szczepionek Covid19 jest moralnie dopuszczalne?”[7]. Jakkolwiek wyrażona w analizie opinia nie stanowi oficjalnego stanowiska FSSPX – bowiem z takowym, na jakimś firmowym papierze i z pieczęciami, nie zetknęliśmy się – ale de facto takowym jest, gdyż ze strony Redakcji FSSPX.NEWS, która określa się jako „agencja komunikacyjna Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X”, nie padło ani sprostowanie, ani nie uzupełniono analizy żadnym, najmniejszym nawet komentarzem, wyrażającym choćby częściowe odstępstwo od wyrażonych poglądów. Zresztą, bardzo rozważnie redagowana angielskojęczyczna strona internetowa (przez dyrektora, ks. Christian Thouvenot) nie dopuściłaby nie tylko drobnej informacji sprzecznej z wizją Bractwa, lecz tym bardziej sprzecznej a tak obszernej analizy na tak aktualny temat.

W tym samym dniu, czyli 4 grudnia 2020 r. ukazała na oficjalnej Facebookowej stronie Society of St. Pius X, informacja o „kompletnym opracowaniu” („complete study of the Covid-19 Vaccination”), wraz z krótkim omówieniem tego opracowania oraz linkiem źródłowym. Trudno jest ocenić to inaczej niż ponowne przyznanie, że mamy do czynienia z oficjalnym stanowiskiem FSSPX wobec „szczepionek przeciwko Covid-19”. Dyskusja czytelników pod facebookowym wpisem (102 komentarze), nie doczekała się również żadnej odpowiedzi ze strony moderatora dyskusji (zresztą, zdecydowana większość autorów wpisów potulnie zgodziła się z tezami wysuniętymi w analizie, choć jako usprawiedliwienie można byłoby wskazać to, że miało to miejsce przed dostępnością „szczepionek”, przed powszechniejszą wiedzą o ich pochodzeniu, przed akcją wyszczepiania i znajomością skutków tych preparatów).

Naszym zdaniem, na uwagę zasługuje jeden wpis w tej dyskusji:

Andrew Nicholls: Kocham Bractwo. Ale artykuły jak ten sprawiają, że tęsknię za Bractwem lat 1990, kiedy biskup Williamson ostrzegał przed Nowym Światowym Porządkiem. Firmy produkujące szczepionki dosłownie zapłaciły miliardowe kary i wypłacily miliardowe odszkodowania za skutki trujących produktów. Czy Bractwo zajęło się tym kiedykolwiek? A co ma do powiedzenia w sprawie faktu, że ta cała „pandemia” to jedno wielkie oszustwo mające doprowadzić do Wielkiego Resetu zorganizowanego przez World Economic Forums?

Tak więc jeden z uważnych czytelników był w stanie zrozumieć to co dzieje się na świecie i do czego służą tego typu produkty nazywane „szczepionkami”, lecz ci mający stanowić kompas moralny nie wywiązali się ze swojej roli.

 

Kolejna wypowiedź

Analiza z grudnia 2020 r. posłużyła jako rozwinięcie tematu i 6 marca 2021 roku, na francuskojęzycznej stronie Bractwa[8], umieszczono kolejny tekst, również autorstwa ks. Arnaud Sélégny.

We wprowadzeniu czytamy:

Chociaż opracowano już kilka szczepionek przeciwko Covid-19, wokół tych produktów krążą różne plotki, sugerujące moralną niemożność ich stosowania. Sytuacja farmaceutyczna jest niezwykle złożona i ewoluuje. […]

Ten artykuł zajmuje się wyłącznie odpowiedzią na to moralne pytanie: czy na konkretnej podstawie tego, jak działa szczepionka i jak jest przygotowywana, możliwe jest użycie którejkolwiek z tych szczepionek bez popełnienia grzechu?

Każdy może mieć swoją opinię na temat pochodzenia Covid-19, sposobu, w jaki tu i ówdzie był zarządzany, polityki szczepień w danym kraju, szczepień w ogóle; ale wszystkie te elementy nie zmieniają podanego tutaj wniosku moralnego.”

W analizie tej znajdujemy listę opracowywanych wówczas szczepionek na całym świecie, z informacjami czy i jakie użyto linie komórkowe do ich opracowania[9]. Niestety, lista ta ani odnośnik do niej nie znalazł się w angielskojęzycznej wersji analizy.

W analizie padają te same konkluzje – szczepionka jest dozwolona (bo nie ma alternatywy), lecz każdy niech sam w sobie rozważy i na własną odpowiedzialność podejmie decyzję.

Nie takich odpowiedzi oczekują wierni, dostatecznie skołowani przekazami medialnymi i wspólną ze światowymi siłami zła, grą Watykanu.

 

De facto opinia Bractwa

Ponownie, 24 września 2021 r., tym razem na angielskojęzycznej stronie FSSPX ukazała się analiza[10] ks. Arnaud Sélégny. Wiele pism i portali podchwyciło tę informację i właśnie na podstawie jednej z takich relacji[11] powstał zamieszczony przez nas artykuł. Analiza jest właściwie powtórzeniem tego, co było przedstawione na stronach internetowych Bractwa wcześniej, i to wielokrotnie, i w wielu punktach jest zbieżne ze stanowiskiem z 2006 roku. W ciągu wielomiesięcznego okresu pomiędzy pierwszą publikacją analizy ks. Arnaud Sélégny oraz kolejnymi, nie zamieszczono na żadnej stronie Bractwa na świecie, jakiegokolwiek głosu rozbieżnego w tej sprawie. Jest to kolejny dowód na to, że opinia ks. Sélégny jest opinią Bractwa.

 

Produkty „szczepionkowe” nie są koniecznością!

Należy obiektywnie uznać, że opinia ks. Sélégny zawodzi w wielu punktach, jest niekoherentna, a nawet nielogiczna. Dla przykładu, padają słowa, iż:

Należy pamiętać, że o ile aborcja jest szczególnie haniebną zbrodnią” – powiedział ks. Sélégny – o tyle wytwarzanie i testowanie szczepionek jest pośrednie i odległe. „Dlatego, gdy istnieje ważny powód proporcjonalny do możliwych zagrożeń, nie jest niemoralne zaszczepienie się produktem, który został przygotowany lub przetestowany z użyciem wspomnianych komórek płodu”.

Od razu rzuca się w oczy nieprawdziwość tego stwierdzenia, naukowa fikcja, gdyż nie istnieje żaden „ważny powód proporcjonalny do możliwych zagrożeń”! Nie można, wręcz nie wolno bezkrytycznie opierać się na medialnych statystykach, mantrach i obrazach przedstawiających „chorych na Covid” i „zgony na Covid”, jeśli wiadomo, że chodzi o ludzi, którym fałszywe i w pełni niewiarygodne testy PCR wypluły jakiś „pozytywny” wynik, albo, których na podstawie tych testów uznano za „ofiary Covid” (przecież samo CDC przyznało, że 94% zmarłych „na Covid” miało choroby współistniejące – średnio 2,6 – a 90% zmarłych to ludzie powyżej 80 lat, czyli ci, którzy dożywali swoich dni i każde przeziębienie, grypa, czy po prostu gorsza opieka doprowadza do śmiertelnego zejścia.)

Jest zupełnie niezrozumiałe jak można tworzyć tak ważne analizy mogące wpływać na moralne decyzje i dylematy milionów ludzi, opierając się na medialnych i zakłamanych przekazach różnych agencji rządowych, które wielokrotnie pokazały pogardę dla faktów, rzetelnych danych i badań naukowych. Czy nie widać tego, że żyjemy w czasach wojny z Prawdą, również z prawdą naukową, że zaprzegnięto do tej wojny media, agencje rządowe i przekupnych naukowców?

W czasie pisania analiz wiadomo było, że dane przedstawione przez producenta są podejrzane, a dzisiaj wiemy z całą pewnością, że były fałszowane, że dopuszczono się manipulacji (np. przedstawiając skuteczność jako „95%” podczas gdy prawdziwa skuteczność, czyli ARR wynosi poniżej 1%). Wiadomo było, że te genetyczne preparaty nie tylko nie chronią przez wyimaginowanym wirusem, nie tylko nie są skuteczne, ale są niebezpieczne i przyczyniają się do lawiny zgonów i kalectw oraz długofalowych chorób, a wszystkie powstały na bazie komórek abortowanych dzieci.

 

Cenzura i uniemożliwianie leczenia

Produkty zwane „szczepionkami przeciwko Covid-19” nie musiałyby powstać, gdyby nie dopuszczono się cenzury sposobów leczenia odmiany grypy, jaką była pierwsza fala tzw. Covid-19 (pamiętajmy, że na całym świecie grypa w czasie „pandemii” magicznie zniknęła zastąpiona przez statystyczne „ofiary kowida”). Produkty te nie uzyskałyby żadnej „autoryzacji” (jak EUA) gdyby nie zabroniono skutecznego leczenia tanimi i ogólniedostępnymi lekarstwami. To wszystko z kolei nie doprowadziłoby do kolejnych „fal”, które są głównie powikłaniami osób pozbawionych podstawowej opieki zdrowotnej, zestresowanych, obdartych z możliwości zarobkowania, utrzymania rodzin ORAZ osób ze zniekształconym układem odpornościowym – czyli zaszczepionych. Nie mielibyśmy lawinowych zgonów poszczepiennych, milionowych przypadków chorób, kalectw, nieznanych jeszcze, lecz pojawiających się już masowo nieuniknionych chorób autoimmunologicznych.

Przyzwolenie na to wszystko i wywołane skutki w wielkiej części obciąża władze posoborowego Kościoła, lecz także – niestety – osoby odpowiedzialne a propagujące tezy, że „szczepionki” powstałe w wyniku aborcji, są dopuszczalne, bo „chronią”, a innych skutecznych środków zapobiegawczo-leczniczych – „nie ma”.

Przykro, że tego typu nierozważne analizy podważają wielki autorytet jakim cieszy się Bractwo św. Piusa X, wprowadzają zamęt i doprowadzają wiernych do wielkich dylematów moralnych, które powinny być roztrzygnięte jasnym, spójnym autorytatywnym głosem. Jedynym wiarygodnym, który nam pozostał i na który liczymy.

Redakcja BIBUŁY

 

Przypisy:

1. W źródłowym tekście, jak i w wielu innych, mowa jest wyraźnie o jego funkcji jako „sekretarz generalny”. Zob. np. I, II, III. Tłumacz nie jest autorem i nie odpowiedzialny za sprawdzanie wszystkich faktów.

2. Directeur de publication: Abbé Arnaud Sélégny – https://fsspx.news/fr/qui-sommes-nous%C2%A0

3. The Angelus, February 2006 – Archiwalny numer do nabycia na stronie: https://angeluspress.org/products/angelus-feb-2006

4. Tekst wydrukowany w piśmie The Angelus zamieszczono na stronie Children of God for Life – https://cogforlife.org/2006/02/01/the-vaccination-question-timothy-collins-md/

5. „MORAL REFLECTIONS ON VACCINES PREPARED FROM CELLS DERIVED FROM ABORTED HUMAN FOETUSES” – https://cogforlife.org/vaticanresponse.pdf

6. „Documented paper on the topic will be published in the journal „Medicina e Morale”, edited by the Centra di Bioetica della Universita Cattolica in Rome.”

7. „Is it Morally Permissible to Use the Covid-19 Vaccine?” – December 04, 2020 – https://fsspx.news/en/news-events/news/it-morally-permissible-use-covid-19-vaccine-62290

8. „Considérations morales sur le vaccin anti-Covid 19” – 6 Mars, 2021 – https://fsspx.news/fr/news-events/news/le-vaccin-contre-le-covid-19-est-il-moralement-sur-62283

9. „Liste des Vaccins Actuellement en Préparation” – https://fsspx.news/sites/sspx/files/liste_des_vaccins_en_fonction_des_lignees_cellulaires_mars_2021.pdf

10. „Practical Considerations on Vaccination Against Covid-19” – https://fsspx.news/en/news-events/news/practical-considerations-vaccination-against-covid-19-68811

11. National Catholic Register – https://www.ncronline.org/news/coronavirus/sspx-leader-says-vaccination-can-be-morally-prudent

 

Oprac. www.bibula.com
2021-11-26

.