Aktualizacja strony została wstrzymana

Maxa Igana covidowa kropka nad i

Na dzień dzisiejszy można zaryzykować stwierdzenie, że Australia umocniła się na pozycji przodownika w haniebnym współzawodnictwie wdrażania Nowego Porządku Światowego (NWO). Dlatego, to co dzieje się na tym odległym kontynencie, powinno znaleźć się w ognisku zainteresowania każdego myślącego człowieka.

W niedawnym programie „Under The Wire with Meryl Dory” (https://odysee.com/@thecrowhouse:2/Under-the-Wire:c), prominentny australijski działacz antyglobalistyczny, Max Igan przedstawia swój punkt widzenia na dotychczasowe osiągnięcia i dalsze cele Wielkiego Wyzerowania (GR-Great Reset).

Kiedy kilkanaście lat temu zgłębił koncept GR, uznał że milczenie w tej sprawie równoznacznie jest współudziałowi w tym największym zbrodniczym przedsięwzięciu wszech czasów. I ta konstatacja wprowadziła go na drogę antyglobalistycznego aktywisty.

Dziś, bogatszy o bagaż australijskich doświadczeń i pozbawiony resztek zahamowań związanych z tzw. „poprawnością polityczną”, bez ogródek opisuje sytuację, w kontekście całego Zachodu, który przewodzi dziś światu w omawianym projekcie.

Prezentując główne tezy Igana, ze swej strony uzupełniać je będę komentarzami odnoszącymi się do III RP, która pomimo członkostwa w „ekskluzywnym zachodnim klubie bogatych”, charakteryzuje się swą indywidualną specyfiką.

A więc ad rem.

Celem globalnej oligarchii jest depopulacja świata i przekształcenie pozostałych przy życiu jednostek w „transhumans”, czyli hybryda człowieka ze elektroniczną sztuczną inteligencją (AI).

Max podkreśla, że takie sformułowanie celów globalistów oznacza koniec Ludzkości jako takiej i dlatego trzeba się temu przeciwstawić wszelkimi środkami.

Przy czym odwoływanie się do „elit”, teoretycznie stanowiących w demokratycznych państwach „sługi narodu”, jest pozbawione jakiegokolwiek sensu. Od dawna już globaliści przekształcili je w bezwolne narzędzie w swych rękach.

Obecne elity, to klub najgorszych łajdaków, przestępców, zbrodniarzy, psychopatów i degeneratów. Do tego „klubu” dopuszczani są jedynie osobnicy upaprani w zbrodni, jak świnie w błocie. Kondycja taka daje ich globalistycznym pryncypałom pełną gwarancję spolegliwości i dyspozycyjności. Według Maxa, w przypadku anglosaskich elit, na czoło długiej listy przestępstw i zbrodni, wysuwa się pedofilia.

Anglosasi zawsze mieli skłonność do homoseksualizmu i pedofili, czego najnowszym osiągnięciem jest casus Jeffreya Epsteina, żydowskiego milionera, agenta Mosadu, z jego sławnym Air Fuck One, na podobieństwo samolotu amerykańskich prezydentów Air Force One, karaibską wyspą z masońską świątynią szatana, gdzie rytualizowano dziewczęta gojów, na potrzeby globalistycznej elity.

W odróżnieniu od anglosaskich, „elity” III RP, w pierwszym rzędzie charakteryzują się sprzedajnością. To co im najlepiej wychodzi, to sprzedawanie Polski po kawałku wszystkim naszym wrogom. Przy czym, w tym „zbożnym dziele”, charakteryzują się niezbywalnym „porozumieniem ponad podziałami”. Czynią to z wirtuozerią nieprzerwanie od 45 roku. Tak, że obecny program ludobójstwa swych własnych obywateli, stanowi jedynie ostateczne ukoronowanie ich zbrodniczej działalności.

Max podkreśla wielokrotnie, że obecne „władze” to nic innego jak organizacja przestępcza upozowana na „demokratyczne organy państwowe”, które nieprzerwanie działają na szkodę obywateli, łamiąc i omijając prawo. W związku z powyższym, obywatele maja pełne prawo usunięcia ich ze stanowisk i przykładnego ukarania. W przypadku Australii, wątpi on by udało się to osiągnąć bez rozlewu krwi.

Najprostszą metodą obalenia globalizmu byłby powszechny bojkot zarządzeń jego oprawców. Wtedy cały zbrodniczy system rozpadł by się jak domek z kart. Niestety, jak dotąd, nie udaje się wykrzesać solidarności wśród społeczeństwa.

Kończy on na pozytywną notę, że nawet jeśli oprawcy wyszczepią przygniatającą większość populacji, to najlepsze genetycznie jednostki, z których składać się będzie grupka nieszczepionych, stanowić będzie doskonały zalążek do odrodzenia Ludzkości.

Ignacy Nowopolski

Za: Ignacy Nowopolski Blog (15.10.2021 ) | https://www.salon24.pl/u/ignacynowopolskiblog/1173358,maxa-igana-covidowa-kropka-nad-i