Aktualizacja strony została wstrzymana

USA: Zmarł ks. Dominik Bourmaud FSSPX

Amerykański dystrykt Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X z wielkim smutkiem zawiadomił o śmierci ks. Dominika Bourmaud FSSPX, która nastąpiła o świcie 4 września br. Ponad miesiąc wcześniej u ks. Bourmaud zdiagnozowano COVID-19, a następne tygodnie przyniosły znaczne pogorszenie się stanu jego zdrowia; szczęśliwie zdołał on przed śmiercią przyjąć ostatnie namaszczenie i wysłuchać wszystkich modlitw Rytuału rzymskiego dla chorych i umierających. Podczas choroby ks. Bourmaud katolicy na całym świecie gorąco modlili się o jego powrót do zdrowia. Dobroć tego kapłana, jego zmysł duszpasterski i niestrudzona praca na rzecz przywrócenia Tradycji katolickiej sprawiła, że tak wiele osób było głęboko poruszonych jego chorobą.

R.I.P. ks. Dominik Bourmaud FSSPX
R.I.P. ks. Dominik Bourmaud FSSPX

Ks. Dominik Bourmaud FSSPX był jednym z siedmiorga dzieci rodziny pochodzącej z departamentu Wandea we Francji, co było dlań szczególnym powodem do dumy. Ks. Bourmaud został wyświęcony na kapłana przez abp. Marcelego Lefebvre’a w 1981 r.

W rodzinnej Francji posługiwał jako kapłan zaledwie sześć miesięcy. W 1983 r. został przydzielony jako wykładowca do Seminarium św. Tomasza z Akwinu (mieszczącego się wówczas w Ridgefield w stanie Connecticut, a później przeniesionego do miejscowości Winona w Minnesocie), gdzie pracował do 1993 r. Uczył również w Seminarium Matki Bożej Współodkupicielki w Argentynie (1994–1997) oraz w Seminarium Świętego Krzyża w Australii (1997–2009). W trakcie swojego czterdziestoletniego kapłaństwa ks. Bourmaud przez 25 lat wykładał w seminariach FSSPX. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych, w ramach swego „programu dla księży”, większą część dekady poświęcił na zachęcanie księży diecezjalnych i zakonników do odprawiania tradycyjnej Mszy, a nawet wstępowania do Bractwa. W pewnym sensie ks. Bourmaud nigdy nie przestał nauczać.

Poza wymienionymi już krajami zmarły dużo czasu spędził również w Hiszpanii i Kenii – posługiwał na pięciu kontynentach. Całkiem niedawno, bo w sierpniu 2021 r., został mianowany przeorem przeoratu św. Wincentego w Kansas City.

Ks. Bourmaud wniósł szczególny wkład w działalność wydawniczą dystryktu amerykańskiego, nadzorując publikację czasopisma „The Angelus” (w tym dobór tematów do poszczególnych numerów i rekrutację autorów) i czuwając nad tym, żeby jego treść była na wskroś ortodoksyjna. Ks. Bourmaud otoczył opieką również wydawnictwo Angelus Press. Jako uczony duchowny z kontaktami na całym świecie służył nieocenioną pomocą w doborze nowych lub niewznawianych dzieł w innych językach, które mogłyby zainteresować tradycyjnych katolików.

Pomimo tak licznych obowiązków ks. Bourmaud nie tylko kontynuował swoją posługę kapłańską, ale też dał się poznać jako autor dwóch książek: Sto lat modernizmu i wydanego ostatnio Wprowadzenia do katolickiej doktryny społecznej. Poświęcał również swój czas, aby pomagać w posłudze księżom zarówno Bractwa, jak i spoza niego; pojawił się również w dwóch odcinkach serii podcastów „Crisis in the Church” (Kryzys w Kościele).

Przyjdzie jeszcze czas na napisanie wielu dobrych rzeczy o ks. Bourmaud; teraz prosimy wiernych, żeby połączyli się z kapłanami, braćmi i siostrami Bractwa, a także świeckimi pracującymi na rzecz dystryktu amerykańskiego, w modlitwie za duszę tego kapłana. Oby Bóg raczył szybko przyjąć do siebie swojego dobrego i wiernego sługę!

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.

Za: Wiadomości Tradycji Katolickiej | https://news.fsspx.pl/2021/09/usa-zmarl-ks-dominik-bourmaud-fsspx/

Skip to content