Aktualizacja strony została wstrzymana

Apel Arcybiskupa Viganò do księży i biskupów

W chwili bardzo poważnego kryzysu, zarówno duchowego jak i materialnego, gdy władze publiczne wspierają plany Nowego Porządku Świata, a pasterze są ich cichymi wspólnikami w dziele zniszczenia społeczeństwa i samego Kościoła Chrystusowego, jest naszym świętym obowiązkiem zjednoczenie się w duchowej walce, bez wahania stawiając się pod sztandarami Chrystusa naszego Króla i Maryi, naszej Królowej.

Pan dał biskupom i kapłanom moc wyrzucania demonów w Jego Imieniu. Już w Wielką Sobotę 2020 roku wielu z nich podjęło wielkodusznie i w nadprzyrodzonym duchu mój apel. Dzisiaj zamierzam go ponowić. Proszę więc moich czcigodnych braci w biskupstwie i kapłaństwie o poświęcenie Wigilii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, modlitwie i postowi oraz odmówieniu egzorcyzmu Satanam et angelos apostaticos Leona XIII (Rituale Romanum, Tt. XII, Caput III), o godzinie 12 czasu rzymskiego. Sakramentalium to będzie osłonięte płaszczem najstraszniejszego przeciwnika mocy piekielnych, aby ta chóralna modlitwa sług Bożych usunęła z Kościoła i świata, sidła wroga ludzkości, które dziś zagrażają społeczeństwu, rodzinom, pojedynczym ludziom, a w szczególności wiernym Chrystusa.

Zeświecczony świat, a wraz z nim niemała liczna Pasterzy, mogą kpić z tego apelu i samego egzorcyzmu, uważając go za spuściznę przeszłości, która ma być usunięta wraz z wiarą naszych ojców. Ale my dobrze wiemy, że chociaż jesteśmy niegodnymi grzesznikami, nasz Pan dał nam moc, która przeraża Bramy Piekieł i jego sługi.

W ciszy i poście, które przygotowują nas do Święta Wniebowzięcia Królowej Niebios, wzywajmy Najświętszej Dziewicy „groźnej jak zbrojne zastępy” i Św. Michała Archanioła, Patrona Kościoła Świętego i Księcia Zastępów Niebiańskich.

+Carlo Maria Viganò, Arcybiskup
12 sierpnia 2021
Świętej Klary Dziewicy 

 

Tłum. Sławomir Soja

Źródło: Lifesitenews (Aug 12, 2021)

 


 

Exorcism Prayer on Vigil of Assumption 14 August 2021 @St Anne’s.

Following an invitation by Abp Vigano for Bishops and Priests to Fast, Recite Leo XIII’s Exorcism Prayer.

catholicfamilynews.com/…-xiiis-exorcism-prayer-on-vigil-of-the-assumption/

with celebrant, Rev. Fr. Michael Rowe, Rector of St Anne’s TLM Perth

Źródło: https://gloria.tv/Scapular

 


 

.