Aktualizacja strony została wstrzymana

Prezentacja dr. Davida Martina: „nowy” koronawirus odpowiedzialny za „pandemię” opatentowany 20 lat temu…

Kilkanaście dni temu miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie, oczywiście ocenzurowane przez media społecznościowe (przez główne zupełnie pominięte), a przez pozostałe przeoczone bądź słabo nagłośnione.

Chodzi o niedawną prezentację dr. Davida E. Martina, specjalisty patentowego[1], który w rozmowie z niemieckim adwokatem Reinerem Fuellmichem oraz innymi specjalistami (udział wzięli m.in. dr Wolfgang Wodargd, prof. Martin Schwab), szczegółowo opisywał rejestrację dziesiątków patentów na koronawirusa SARS, patentów na manipulację białkiem kolczastym, mającym służyć do produkcji szczepionek, oraz innych metod, w tym tych, które mogą mieć zastosowanie do produkcji broni biologicznej. Podczas skrupulatnie przeprowadzonego dochodzenia, dr Martin wskazuje, że patenty te były przyznawane od 20 lat, sposoby stworzenia odpowiedniego wirusa istniały na długo przed wykreowaną „pandemią”, a rozpowszechniane przez instytucje rządowe, globalne i „autorytety medyczno-naukowe” twierdzenia, iż SARS-CoV-2 mający doprowadzić do „pandemii”, jest jakąś „nowością” (ang. novelty) – jest wierutnym kłamstwem.

Dr Martin tłumaczy, że od wielu lat prowadzone były prace nad koronawirusami i nad opracowaniem szczepionki, co odzwierciedlają patenty i aplikacje patentowe, datowane na co najmniej 2 dekady temu. Tak więc temat nie jest nowy i w styczniu 2000 roku amerykański urząd patentowy przyznał Patent numer 6372224 na „szczepionkę z wykorzystaniem białka kolczastego” celem leczenia koronwirusa u psów – bo badania skupiały się wtedy oficjalnie na kynologii. Mówienie więc, że mamy do czynienia w obecnych „szczepionkach” z  – jak to określają propagandziści – „nowością naukową” wykorzystującą białko kolczaste, jest zakłamywaniem rzeczywistości. W latach 2008-2019 wydano aż 73 patenty, których elementami jest któraś z  „nowości obecnych szczepionek”, jak np. osławione białko kolczaste, a w 117 patentach – również nawet sprzed 13 lat – mamy do czynienia z inną „nowością” obecnej tzw. szczepionki, czyli receptorem ACE2.

Podczas prezentacji wskazywany był również jeden z największych dzisiejszych problemów amerykańskiej spolitycyzowanej i zideologizowanej nauki, czyli fakt, iż Anthony Fauci, dyrektor NIAID[2], wykorzystując od 1998 roku miliardy dolarów[3] przekazywanych przez rząd na stworzenie „szczepionki przeciwko wirusowi HIV”[4], szczególnie zainteresował się możliwościami wykorzystania właśnie koronawirusów jako potencjalnej metody stworzenia szczepionki, z uwagi na dużą elastyczność ich genetycznej manipulacji. Poprzez NIAID, Fauci zlecił w 1999 roku i opłacił badania nad „szczepionką przeciwko HIV” z wykorzystaniem koronawirusa, uniwersytetowi The University of North Carolina at Chapel Hill. W aplikacji patentowej złożonej przez NIAID 19 kwietnia 2002 roku, czytamy, że NIAID „stworzył zakaźny, defektywnie replikujący się koronawirus”[5]. Jak podkreśla dr Martin: „Innymi słowy: my stworzyliśmy SARS”, mając na myśli amerykańskich naukowców finansowanych przez rządowe granty i pod kontrolą amerykańskich rządowych instytucji. Co równie ważne: prace amerykańskich naukowców i przyznanie patentu poprzedza na kilka miesięcy „spontaniczne” pojawienie się wirusa SARS-CoV-1, który pojawił się w listopadzie 2002 roku w Chinach.

 

„Nowa Normalność” w scenariuszu „pandemii”

Według dr. Martina, główne punkty scenariusza obecnie odtwarzanej w skali globalnej „pandemii”, napisany został już 6 stycznia 2004 roku. Miało to miejsce na konferencji „SARS i bioterroryzm”, kiedy to w dokumencie giganta farmaceutycznego, firmy Merck, po raz pierwszy pojawiło się określenia „Nowa Normalność”. Język ten podchwycony został przez Światową Organizację Zdrowia WHO, amerykański CDC, chiński odpowiednik CDC, fundacje Billa Gatesa, i inne podmioty zmierzające wspólnie do „zresetowania świata”, z wykorzystaniem sterowalnego zjawiska o skali globalnej.

W kolejnych latach przyspieszyły prace nad patogenami mogącymi posłużyć jako broń biologiczna, jak i „szczepionkami” mającymi „uchronić ludzkość” przed „spodziewaną pandemią”. Warte zacytowania jest tutaj stwierdzenie Petera Daszaka[6], brytyjskiego zoologa, zatrudnionego przez amerykańską „pozarządową” organizację EcoHealth Alliance (która finansowana jest niemal całkowicie przez Departament Obrony USA, Departament Bezpieczeństwa Krajowego i inne – co dobitnie świadczy o „pozarządowości” takich tworów kryjących się pod ekologicznymi nazwami), jako prezydent tejże organizacji, który przez lata koordynował prace „naukowe” zlecane przez NIAID, a który wsławił się ostatnio jako osoba odpowiedzialna za zacieranie śladów powiązań amerykańsko-chińskich programów nad bronią biologiczną.

Otóż Peter Daszak, 12 lutego 2016 roku powiedział/napisał:

Musimy zwiększyć w społeczeństwie zrozumienie konieczności medycznych środków zaradczych, jak szczepionka przeciwko koronawirusom. Kluczowym elementem rozgrywającym są tutaj media, a aspekt ekonomiczny pójdzie śladem tego propagandy. Musimy użyć tej agitacji do naszych celów aby dojść do prawdziwego zagadnienia. Inwestorzy odpowiedzą jeśli zauważą profit na końcu tego procesu.[7]

Jak widać, w planie wypowiedzianym w 2016 roku przypisywano kluczową rolę mediom, mającym roznieść jakieś „katastroficzne wieści”, a wytworzona panika i przemiana ma umożliwić – słowami Daszaka – dojście do „prawdziwego zagadnienia”. Czym jest to „prawdziwe zagadnienie”, widzimy i czujemy już dzisiaj, a w wyniku tego zaplanowanego i z premedytacją zorganizowanego zjawiska globalnego jakim była „niespodziewana pandemia”, uczyniono kolejny krok realizacji Planu, czyli rozpoczęto wyszczepianie ludzkości „szczepionką przeciwko koronawirusowi”. Dokładnie tym, co zapowiedział w 2016 roku Peter Daszak. Według nakreślonego Planu, bez wahania inwestorzy i firmy farmaceutyczne chętnie przyłączyły się do „prawdziwego zagadnienia” zauważając astronomiczne zyski.

 

Światowa Organizacja Zdrowia koordynuje „przygotowania do pandemii”

Takie słowa, jak te wypowiedziane w w 2016 roku przez Petera Daszaka, świadczą o konkretyzowaniu planów zorganizowania „pandemii” na wiele lat przed ostateczną decyzją o jej rozpoczęciu. Natomiast na krótko przed terminem rozpoczęcia Akcji, we wrześniu 2019 roku WHO wydała dokument zatytułowany „Świat w niebezpieczeństwie”[8] Dokument i cała działalność WHO w tym kierunku wspierana jest m.in. przez firmy farmaceutyczne oraz Bill and Melinda Gates Foundation, co z dumą zaznaczone jest już na drugiej stronie dokumentu. WHO przestrzega, że:

 • „Jakkolwiek choroby zawsze były częścią doświadczeń człowieka, to globalne trendy, włączając w to brak bezpieczeństwa oraz ekstremalna pogoda, zwiększają ryzyko. … Jeśli prawdą jest powiedzenie, że 'przeszłość jest jedynie zapowiedzią’, to istnieje bardzo realne niebezpieczeństwo zaistnienia szybko posuwającej się śmiertelnej pandemii patogenu [atakującego] układ oddechowy, zabijącego 50-80 milionów ludzi i likwidującego niemal 5% światowej ekonomii.” …
 • „Za długo pozwalaliśmy na cykl paniki i zapomnienia, jeśli chodzi o pandemie: mamy wzmożone wysiłki gdy zaistnieje niebezpieczeństwo, a potem szybko zapominamy. … Nadszedł czas aby działać [zmienić ten cykl].”
 • „Państwa, sponsorzy i wielostronne instytucje muszą przygotować się na najgorsze. Szybko rozprzestrzeniająca się pandemia spowodowana śmiertelnym patogenem atakującym układ oddechowy (pochodzenia naturalnego czy też przypadkowo, bądź celowo wypuszczonym), wymaga dodatkowych przygotowań. Sponsorzy i wielostronne instytucje muszą zapewnić wystarczające środki inwestycyjne na tworzenie innowacyjnych szczepionek i terapii …”

WHO w swoim dokumencie stawia zadania, które muszą być zrealizowane do września 2020 roku:

 • „Sponsorzy i kraje zobowiązują się i tworzą terminy na finansowanie i tworzenie uniwersalnej szczepionki przeciwko grypie” („Donors and countries commit and identify timelines for: financing and development of a universal influenza vaccine …„)
 • „Organizacja Narodów Zjednoczonych (włącznie z WHO) przeprowadza co najmniej dwa ogólnosystemowe treninig i symulacje, w tym jeden dotyczący celowego wypuszczenia śmiertelnego patogenu atakującego układ oddechowy” („The United Nations (including WHO) conducts at least two system-wide training and simulation exercises, including one for covering the deliberate release of a lethal respiratory pathogen.„)

WHO martwi się jednocześnie:

 • „Zaufanie do instytucji ulega erozji. Rządy, naukowcy, media, systemy służby zdrowia, jej pracownicy, w wielu krajach doświadczają upadku zaufania społecznego, który grozi utratą możliwości ich funkcjonowania. Sytuacja ta jest spotęgowania przez fałszywe informacje, które utrudniają szybką i szeroką komunikację poprzez media społecznościowe, kontrolę nad chorobą”. („Trust in institutions is eroding. Governments, scientists, the media, public health, health systems and health workers in many countries are facing a breakdown in public trust that is threatening their ability to function effectively. The situation is exacerbated by misinformation that can hinder disease control communicated quickly and widely via social media.”)
 • „W niektórych krajach, spadające zaufanie do systemu zdrowotnego oraz oficjalnych rządów, wraz z kulturowymi i religijnymi wierzeniami, prowadzą do spadku poziomu wyszczepialności…”
 • „Zrównoważone przygotowanie wymaga zaangażowania kobiet i ludzi młodych w planowanie i decydowanie. … Jest szczególnie ważne aby, w czasie pandemii [zapewnić] podstawową opiekę zdrowotną dla kobiet i dziewcząt, włącznie z prawami reprodukcyjnymi.

Można skupiać się na każdym z punktów Planu przedstawionego przez WHO, np. wezwaniem do walki z rozpowszechnianiem tzw. fałszywych informacji – co dzisiaj skutecznie dokonuje się w mediach głównego nurtu i internetowych – a ten ostatni punkt pokazuje, iż Plan przeprowadzono zgodnie z wytycznymi, gdyż w czasie tzw. lokdownów, z unieruchomieniem ludzi w domach, zamknięciem biznesów, transportu, itp, politycy zadbali o to, aby centra aborcyjne były nadal otwarte, zapewniając „prawa reprodukcyjne”.

 

„Szczyt globalnego szczepienia”

W ślad za wytycznymi WHO, 12 września 2019 roku odbył się „Szczyt globalnego szczepienia” („Global Vaccination Summit„), który zapowiedział Plan pod nazwą: „10 kroków ku [zapewnieniu] szczepionek dla wszystkich” („10 Actions Towards Vaccination for All„). Na kilka miesięcy przed „nagłą i niespodziewaną pandemią”, wspólny Plan WHO-EU mówi m.in. aby:

 • „Zbadać wykonalność stworzenia wspólnego dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej 'Karty/paszportu szczepienia’ („common vaccinationcard/passport for EU citizens„)
 • „Stworzyć wytyczne Unii Europejskiej dla ustanowienia całościowych elektronicznych systemów informacji dotyczących immunizacji oraz efektywynych systemów monitorujących programy immunizacyjne”
 • „Przełamać legalne i techniczne bariery stojące na przeszkodzie ku scaleniu narodowych informatycznych systemów immunizacyjnych”

W listopadzie 2019 r, a więc na zaledwie miesiąc przed „niespodziewaną pandemią”, która „wybuchła w Chinach”, sugestie WHO-EU zostały opublikowane jako pilne „Wezwanie do działania[9]

 

„Uniwersalna szczepionka przeciwko grypie”

Światowa Organizacja Zdrowia nawoływała od lat do „tworzenia uniwersalnej szczepionki przeciwko grypie„, co pokrywało się z usilnymi próbami wyszczepiania społeczeństw, niestety z mizernymi sukcesami.  Np. społeczeństwo amerykańskie, pomimo nieustannej presji i nachalnej kampanii szczepionkowej coroczną szczepionką przeciwko grypie (o skuteczności sięgającej maksimum 40%, a w niektórych latach wiadomo było już przed jej wypuszczeniem na rynek, że skuteczność dochodziła zaledwie do 20%), dopiero w ostatnim roku przed „pandemią” zdołano przekroczyć 50% wyszczepialności, i to wliczając całe sektory (np. służby zdrowia), gdzie szczepionki te były obowiązkowe. Ten powolny proces wzrostowy i cały czas niska wyszczepialność spędzała sen z powiek biurokratom w rodzaju lekarza Anthony’ego Fauci. To właśnie Fauci – narcystyczny i autokratyczny tyran z przeogromną władzą administracyjną – lamentował na każdym meetingu zarządu NIAID w latach 2016-2019, że społeczeństwo nie akceptuje obecnych szczepionek przeciwko sezonowej grypie. W centrach decyzyjnych ustalono więc zreorganizowanie całej kampanii, aby zaczęła wreszcie przynosić zamierzone efekty, czyli zmusić – drogą oszustwa, zastraszania, nakazów, gróźb, przekupstwa – do uniwersalnego przyjmowania szczepionki.

Na kilka miesięcy przed „pandemią” WHO mówiło jeszcze w swoim dokumencie o „uniwersalnej szczepionce przeciwko grypie”, jednak nowa rzeczywistość Nowego Ładu pozwoliła na jeszcze gorszą dla zdrowia ludzkiego opcję (lecz bardziej zgodną z założeniami resetu), czyli na lansowanie preparatu genetycznego będącego pierwszym krokiem do Nowej Normalności, czyli transhumanizmu.

 

Wirus? Szczepionka?

Wśród prawdziwie zainteresowanych zjawiskiem „pandemii” naukowców toczy się poważna i zasadnicza dyskusja, czy rzeczywiście mamy do czynienia z wirusem, określanym jako SARS-CoV-2, czy też chodzi o innego rodzaju patogen, a może nie mamy w ogóle do czynienia z żadną dodatkową przyczyną chorobotwórczą, wszak śmiertelność globalna nie wskazywała na dodatkowe zgony. (Dopiero wprowadzenie lockdownów, zamknięcie służby zdrowia dla wszystkich innych niż kowidowe pacjentów, zestresowanie, sianie paniki, konieczność noszenia szkodliwych maseczek, itp, powoduje w niektórych krajach nadmiarowe zgony. Do tego dochodzą coraz większe liczby ofiar „szczepionek przeciwko Covid-19”.)  Wiemy doskonale, że sławetny koronawirus mający wywoływać chorobę „Covid-19” nie został do tej pory nigdzie na świecie i przez nikogo wyizolowany. Innymi słowy: nie istnieje on w żadnym laboratorium, a to co podano światu (głównie przez CDC) jest jedynie komputerowym modelem jak mógłby wyglądać hipotetyczny wirus. Na podstawie tego wyimaginowanego obrazu wirusa, zorganizowano z kolei całą kampanię fikcyjnego testowania przy pomocy idealnego narzędzia manipulacji, jakim jest metoda RT-PCR.

O zjawisko i istnienie samego wirusa spory trwają, jednak zakładając, że istnieje i że miało miejsce intencjonalne wypuszczenie z laboratorium jakiegoś groźnego patogenu – w tym momencie nie jest ważne czy wytworzonego przez stronę chińską, amerykańską, w kooperacji tych mocarstw, czy przy udziale innych – podstawowym faktem pozostaje to, że najważniejszym celem całej paniki wokół „pandemii” było zreorganizowanie społeczeństw, wprowadzenie ścisłej kontroli cyfrowej oraz zmuszenie do cyklicznych szczepień.

Podobne pytania stawiane są w odniesieniu do produktów określanych jako „szczepionka przeciwko koronawirusowi”. Wiadomo, że produkty te nie spełniają żadnych kryteriów, którymi do tej pory określano szczepionki. Innymi słowy: produkty te nie są szczepionkami. Kolejne pytanie brzmi: czy w ogóle zostały te produkty stworzone aby zwalczać czy też walczyć z „wirusem SARS-CoV-2”? Na to pytanie odpowiada d Martin mówiąc: „Czy mamy do czynienia ze szczepionką przeciwko wirusowi? Faktem jest, że nie. Ludzie nakłuwani są i wszczepia im się produkt z sekwencją mRNA wytwarzającą białko kolczaste. Jest to znana od wielu lat sekwencja genetyczna, nie pochodzi ona z natury, lecz  jest wytworzona w symulacji komputerowej. … Mamy ogromną ilość dowodów, że koncerny farmaceutyczne nie czyniły żadnych prób aby walczyć z wirusem. Wszystko co czyniono, to opracowanie wszczepiania czegoś co jest znane jako szkodliwe białko kolca S-1 – i to właśnie wstrzykuje się ludziom.”

W odniesieniu do kolejnej, obecnie lansowanej propagandy, jakoby mamy dziś do czynienia z jakąś „mutacją delta”, padają ostre – i oczywiste z naukowego punktu widzenia – słowa: „Nie ma czegoś takiego jak wariant alfa, beta… delta … omega. To wszystko z czym mamy do czynienia jest desperacką próbą znalezienia jeszcze jednego sposobu aby zmusić ludzi do zaakceptowania czegoś, na co nigdy nie zgodziliby się.”

W sumie, doszło do masowego wyszczepiania ludzkości preparatem genetycznym, tworzonym od lat jako broń biologiczna, przemianowaną i rozreklamowaną jako „szczepionka przeciwko koronawirusowi”. Dzisiejsze „szczepionki” to tylko pierwszy krok do kolejnych, cyklicznych, coraz bardziej szkodliwych preparatów chemiczno-genetycznych, mających uczynić z człowieka hybrydę transhumanistyczną, którą można będzie dowolnie manipulować, sterować, eksperymentować, zmuszać i – jak nakaz chwili będzie wymagać – unicestwiać.

Oprac. www.bibula.com
2021-07-28

 

PRZYPISY:

1. Dr David Martin, specjalista patentowy. Założyciel (1998) i dyrektor generalny (CEO) firmy konsultingowej M-CAM International LLC, z siedzibą w stanie Virginia. Jak stwierdzają różnego rodzaju „sprawdzarki faktów” (fact checkers), bardzo sprawne gdy chodzi o prześwietlanie osób wypowiadających się wbrew oficjalnej narracji, lecz ślepe na innych, dr Martin prowadzi „niewielką firmę konsultingową” i określany jest jako „promotor teorii konspiracji”.

2. NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases). Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych, jeden z instytutów należących do federalnej agencji „Narodowe Instytuty Zdrowia” – NIH). Szefem NIAID jest bez przerwy od 1984 roku Anthony Fauci, lekarz internista, bez doktoratu, bez profesury. Anthony Fauci zbudował sobie przez lata silną pozycję autokratycznego biurokraty rozporządzającego miliardami dolarów przekazywanych na cele badawcze różnym instytutom, uniwersytetom, klinikom. Zaagażował się w politycznie poprawną “walkę z AIDS”, co przyniosło temu lekarzowi interniście wielkie możliwości kariery administracyjnej i zarządzanie wielkimi funduszami, z czym każdy instytut i uniwersytet musi się liczyć.

3. W Stanach Zjednoczonych corocznie wydaje się 30 miliardów dolarów na „walkę z AIDS/HIV”, w tym na stworzenie „szczepionki” przeciwko AIDS. Pomimo utopienia kolosalnych setek miliardów dolarów w te badania – będące patologiczną fiksacją na tym zagadnieniu wynikającą z wpływów lobby homoseksualnego – do tej pory nie udało się stworzyć lekarstwa mającego leczyć AIDS.

4. „Wirus HIV”, według oficjalnej teorii mający powodować chorobę zwaną jako AIDS, wcześniej znaną jako GRID (Gay-related immune deficiency), gdyż precyzyjnie odzwierciedlała ona źródło choroby, głównych zakażonych i najwięcej ofiar – jak wskazuje nazwa, pochodzących ze środowisk gejowskich. Polityczna poprawność doprowadziła do zmiany nazwy, a tzw. “walka z AIDS” stała się politycznym narzędziem sterowania funduszami na badania naukowe. Czytaj więcej, m.in. „Raport o AIDS – Tomasz Gabiś”

5. W aplikacji patentowej (United States Patent 7279327 – „Methods for producing recombinant coronavirus”), złożonej 19 kwietnia 2002 roku, czytamy: (org. „A method of making infectious, replication defective, coronavirus particles, comprising: providing a helper cell according to claim 1; producing said coronavirus particles in said helper celA helper cell for producing an infectious, replication defective, coronavirus particle, wherein said cell is a coronavirus permissive cell, comprising: (a) a coronavirus replicon RNA comprising a coronavirus packaging signal, and a heterologous RNA sequence, wherein said replicon RNA further lacks a sequence encoding at least one coronavirus structural protein; and (b) at least one separate helper RNA encoding the at least one structural protein absent from the replicon RNA, said helper RNA lacking a coronavirus packaging signal. wherein the combined expression of the replicon RNA and the helper RNA produces an assembled coronavirus particle which comprises said heterologous RNA sequence, is able to infect a cell, and is replication defective. . […]„).

6. Według niektórych źródeł, Peter Daszak (źródła angielskojęzyczne niekiedy podają „Dashak”), jest synem Bohdana Daszaka, Ukraińca, członka nazistowskiej, ludobójczej formacji banderowskiej OUN-UPA.

7. „We need to increase a public understanding of the need for medical countermeasures such as a pan-coronavirus vaccine. A key driver is the media and the economics will follow the hype. We need to use that hype to our advantage to get to the real issues. Investors will respond if they see profit at the end of the process.” – Peter Dashak, February 12 2016.

8. „World at Risk. Annual report on global preparedness for health emergencies. Global Preparedness Monitoring Board. September 2019”

9. https://wikispooks.com/wiki/Pandemic/Preparation

 


 

Video z prezentacją dr. Davida Martina dostępne jest na kanale Bitchute oraz na kanale Rumble. Nagranie z 9 lipca 2021 roku

 


 

Polecamy również rozwinięcie tematu przez dr. Davida Martina, w rozmowie na kanale The Stew Peters Show. Nagranie z 19 lipca 2021 roku

 


 

Plandemic Documentary: The Hidden Agenda Behind Covid-19

 

 


 

Plandemic 2 | INDOCTORNATION

 


 

Skip to content