Aktualizacja strony została wstrzymana

Bp Romuald Kamiński zawiesił tymczasowo liturgie według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego

Nasz Dziennik z radością informuje:

„[…] W swoim liście do prezbiterów i wiernych bp Kamiński napisał, że zgodnie z decyzją papieża jest zobowiązany do wyznaczenia miejsc sprawowania liturgii według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego dopiero po konsultacjach z proboszczami tych parafii, w których dotychczas je sprawowano, aby się upewnić się, że „nie były to wspólnoty, w których podważano ważność i prawowitość reformy liturgicznej, nakazów Soboru Watykańskiego II i Magisterium papieży”.

Po drugie, biskup przypomniał, że od dnia 16 lipca 2021 r. prezbiterzy utracili prawo sprawowania liturgii w rycie nadzwyczajnym. Biskup poprosił, by kapłani, którzy chcą ją nadal celebrować, zwrócili się do niego z pisemną prośbą o zgodę do końca sierpnia 2021 r. […]

Na zakończenie bp Romuald Kamiński oznajmił, że „do czasu wskazania miejsca, gdzie celebrowana będzie Eucharystia według Mszału Rzymskiego z 1962 r. oraz powołania prezbitera, który będzie sprawował opiekę duszpasterską nad tą grupą, zawieszone zostają na terenie diecezji warszawsko-praskiej wszelkie liturgie według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego”. […]

AB, KAI”

Całość: Nasz Dziennik (19 lipca 2021)

Biskup Romuald Kamiński

Photo source: wikipedia

 


 

Podpisz Petycję „Do Papieża Franciszka”

„Show Pope Francis the Latin Mass will survive any suppression”

Petycja LIFEPetitions zorganizowana przez LifeSiteNews

PETITION TO
Pope Francis

Your Holiness, 

As lay people dedicated to Christ and His Church, we urge you to reconsider your unjust and scandalous treatment of the Traditional Latin Mass. WE URGE you to have regard for the many souls who benefit spiritually from the Ancient Rite.

The Traditional Latin Mass has been a source of unity for the Catholic Church for more than 1500 years, producing great saints, repentant sinners, and souls won for Christ across the world.

To attempt to restrict the Traditional Latin Mass as a new generation are rediscovering the treasures of God’s Church will inevitably cause further division and hurt among the faithful, risking the loss of some souls who will regretfully turn away. 

We are concerned for your own soul Holy Father. We love you and hope that, with your cardinals, you will follow the sensus fidelium and reinstate the Mass of the Ages to its proper place in the Catholic Church.

Yours sincerely in Christ. 

Sign this PETITION here

 


 

.