Aktualizacja strony została wstrzymana

Grupa C19 zadała 11 pytań w sprawie testów PCR. Państwowy urząd odpisał: Na 10 z 11 pytań nie posiada wiedzy, a jednego pytania nie zrozumiał

Grupa C19 postanowiła uzyskać od Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH-PIB) odpowiedzi w sprawie nurtujących ich wątpliwości dotyczących testów PCR. Państwowa instytucja nadesłała właśnie odpowiedź. Okazało się, że na 10 z 11 pytań nie posiada wiedzy, a jednego pytania nie zrozumiała. O sprawie poinformował koordynator Grupy C19, prof. Mirosław Piotrowski.

  • Pytania w imieniu Grupy C19 skierowali do NIZP PZH-PIB: prof. Mirosław Piotrowski, dr Zbigniew Hałat, Leszek Szymański i Jan Kowalski.
  • Z kolei w imieniu państwowej instytucji odpowiedział: dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk.
  • dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.
  • De facto na żadne z pytań nie uzyskano odpowiedzi.

Grupa C19 zadała 11 pytań w sprawie testów PCR:

1) Proszę podać listę producentów, których testy RT-qPCR wykorzystywane są w Polsce.;

2) Kto dokonał walidacji testów RT-qPCR wykorzystywanych w Polsce?;

3) Skąd pochodził materiał badawczy wykorzystany w trakcie walidacji. Jaki materiał jest wykorzystywany w próbach kontrolnych?;

4) Proszę podać liczbę prób wykorzystanych w walidacji.;

5) Jaki jest udział wyników fałszywie pozytywnych dla każdego z walidowanych testów określony na podstawie sekwencjonowania wyników pozytywnych? Proszę podać liczbę prób poddanych sekwencjonowaniu oraz proszę podać metodę sekwencjonowania.;

6) Proszę podać nazwy wszystkich zestawów wykorzystanych do izolacji materiału genetycznego.;

7) Proszę podać ilość RNA wykorzystanego w reakcjach RT-qPCR w nanogramach.;

8) Proszę podać wyniki pomiarów spektrofotometrycznych dla materiału genetycznego izolowanego od pacjentów.;

9) Proszę podać ilość namnożonego materiału genetycznego po 28 cyklach, która odpowiada objawom chorobowym.;

10) Proszę podać udział prób pochodzących od osób bezobjawowych, dla których udało się wyhodować wirusa w kulturze lub uzyskać pełną sekwencję analizowanego fragmentu.;

11) Proszę podać przeciętną ilość namnożonego materiału genetycznego u osób bezobjawowych.”

 

NIZP PZH-PIB: My nie wiemy

Odpowiedź ze strony Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH- Państwowego Instytutu Badawczego okazała się prostsza i krótsza, niż można by się spodziewać po pytaniach. Instytut odpowiedział, że… nie ma wiedzy w poruszonych kwestiach.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, dalej „NIZP PZH – PIB” uprzejmie informuje, co następuje.

Ad. 1-5 NIZP-PZH-PIB nie posiada takich danych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami walidację wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro przeprowadza producent przekazując wyniki do celów uzyskania zgody Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu.

Ad. 6 Instytut nie ma wiedzy o zestawach stosowanych do izolacji materiału genetycznego w Polsce i nie ma uprawnień by ją pozyskać. Informacje w tym zakresie może posiadać Urząd Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ad. 7-8 Instytut nie zbiera takich danych, nie są one wymagane do prowadzenia diagnostyki RT-PCR w kierunku COVID-19.

Ad. 9 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie i wyjaśnienie pytania, dot. podania ilość namnożonego materiału genetycznego po 28 cyklach, która odpowiada objawom chorobowym, z uwagi na jego niejasność nie pozwalającą na udzielenie żądanej informacji publicznej w tym zakresie.

Ad 10-11 Instytut nie posiada takich danych i obecnie nie prowadzi badań naukowych w tym zakresie.

Pytania w imieniu Grupy C19 skierowali do NIZP PZH-PIB: prof. Mirosław Piotrowski, dr Zbigniew Hałat, Leszek Szymański i Jan Kowalski.

Z kolei w imieniu państwowej instytucji odpowiedział: dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Autor: Paweł Kubala

twitter.com, grupac19.pl

Całość: medianarodowe.com (17 lipca 2021) – [Org. tytuł: «Grupa C19 zadała 11 pytań w sprawie testów PCR. Państwowy urząd odpisał)»]

Skip to content